Hybryda - pomost do chmur

Chmura hybrydowa jest coraz częściej spotykanym modelem użytkowania informatyki. Współistnieje tu w ramach tej samej organizacji, zarówno tradycyjna informatyka in-house jak i prywatna oraz publiczna chmura. To sposób na optymalizację kosztów IT i bezpieczeństwo danych

Niedawno John Engates CTO w firmie hostingowej Rackspace Inc., dostarczającej usługi w chmurze dla przedsiębiorstw powiedział: "Postrzegamy chmurę hybrydową jako pomost prowadzący do przyszłości". Wiele w tym racji, gdyż według analityków hybryda jest ewolucyjnym przejściem z tradycyjnej informatyki in-house do modelu informatyki całkowicie usługowej.

Chmura hybrydowa, jak łatwo się domyślić, jest to połączenie chmur prywatnych i publicznych, współistniejące często także z tradycyjnym modelem in-house. Staje się ona standardem, gdyż umożliwia firmom stosowanie każdego z tych modeli w zależności od zmieniających się warunków i potrzeb. Chmura publiczna oferuje elastyczność i łatwość użytkowania, przez co jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które chcą wprowadzić daną usługę na rynek szybko i nie obowiązują ich branżowe regulacje prawne dotyczące przetwarzania i przechowywania danych. Natomiast w chmurze prywatnej firmy często posiadają i wykorzystują wewnętrzne usługi IT, są one bezpieczne za firmowym firewallem. W ten sposób maja też zapewnioną pełną kontrolę nad ważnymi danymi.

Zobacz również:

Model typowej chmury publicznej SaaS nie zawsze sprawdza się też w przypadku systemów, które powinny budować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. - W aplikacjach udostępnianych jako SaaS mamy zwykle mniejsze możliwości definiowania własnych procesów biznesowych, które mogłyby nas wyróżnić na tle konkurencji. Zjawisko to występuje np. w przypadku systemów klasy ERP. Nowoczesny system ERP oparty o SOA stanowi natomiast dobrą podstawę do budowy tzw. chmury typu Community Cloud, w oparciu o którą centra kompetencyjne lub centra usług wspólnych świadczą usługi dla zamkniętej grupy odbiorców (np. należących do jednej grupy kapitałowej). - mówi Rafał Szafulera z Oracle Cloud Computing Competency Center.

Chmura hybrydowa wydaje się być idealnym modelem dla firm, które z powodów związanych z regulacjami prawnymi czy wewnętrznych procedurami bezpieczeństwa nie mogą przenieść obszarów IT do public cloud. Jest to też świetne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które obawiają się chmur publicznych ze względu na konieczność wyniesienia danych poza własną sieć, a z drugiej strony chcą oszczędzać na utrzymaniu zasobów IT przy jednoczesnym szybkim wdrażaniu nowych projektów i procesów biznesowych. Hybryda jest sposobem na pogodzenie tych sprzeczności, gdyż dzięki integracji chmury prywatnej z publiczną przedsiębiorstwa mogą część zadań realizować poza własną siecią nie tracąc kontroli nad kluczowymi danymi pozostającymi wewnątrz organizacji.

Duży potencjał hybrydowych chmur

Ostatnie dwa lata to widoczny wzrost popularności chmury hybrydowej, gdzie zasoby krytyczne dla działalności przedsiębiorstwa są przechowywane i przetwarzane w chmurze prywatnej (zwirtualizowane serwery pracujące w dedykowanej serwerowni – własnej lub wynajętej), ale jednocześnie te działania, która są najbardziej obciążające dla własnych serwerów (comiesięczne czy coroczne spiętrzenie prac IT, prace rozwojowe, testowanie wydajności) przeniesienie są do chmury publicznej. Z raportu „Worldwide Saas and Cloud Software 2012-2016” firmy analitycznej IDC wynika, że rynek oprogramowania przeznaczonego do środowisk chmurowych osiągnął w 2011 roku niemal 23 mld dolarów przychodu, a w roku 2016 wzrośnie już do 67 mld dolarów. Dodatkowe miliardy dolarów zostaną wydane na infrastrukturę wspierającą prywatne i hybrydowe chmury. O zwiększającym się zapotrzebowaniu na zasoby z mieszanych środowisk świadczą prognozy Gartnera według których w 2017 przynajmniej 50 proc. przedsiębiorstw z "głównego nurtu" będzie korzystało z rozwiązań oferowanych w ramach hybrydowej chmury. W październiku ubiegłego roku, na Gartner Symposium/ITxpo w Orlando, Gartner wskazał chmury hybrydowe jako główny technologiczny trend rozwoju światowego rynku IT.

Tendencje tę potwierdza badanie przeprowadzone w 2013 roku wśród 400 organizacji w US i UK przez firmę Rackspace - globalnego cloud providera. Pokazało ono, że 294 spośród ankietowanych przedsiębiorstw było użytkownikami hybrid cloud. Według Rackspace 52 proc. respondentów, którzy przenieśli aplikacje i środowiska pracy z publicznych usług w chmurze do usług w chmurze prywatnej lub hybrydowej stwierdziło, że zmotywowała ich do tego konieczność poprawy bezpieczeństwa. Pozostałe 42 proc. stwierdziło, że środowisko hybrydowe i prywatne daje większą kontrolę nad zasobami, a dla 37 proc. istotna była jego większa niezawodność. Dla 35 proc. firm które przeniosły usługi z chmur prywatnych do publicznych używane przez nie aplikacje i ich funkcje były zbyt kompleksowe by mogły być usługami w public cloud, drugim powodem są uwarunkowania prawne i branżowe. Pozwala to zrozumieć zmniejszenie się dynamiki rynku public cloud, pomimo wzrostu rynku usług chmurowych ogółem. Badanie InformationWeek State of Cloud Computing Survey 2013 pokazuje bowiem, że procent firm używających chmur publicznych zmniejszył się w stosunku do 2012 roku w przypadku SaaS z 57 do 49 proc., PaaS - z 42 do 36 proc., chociaż całkowity rynek chmur urósł z 33 do 40 proc.


TOP 200