Hurtownia dla hurtowni

Hurtownia danych i system zarządzania umożliwią menedżerom Mikamy dostęp do pełnej informacji o współpracy z 9 tys. firm.

Hurtownia danych i system zarządzania umożliwią menedżerom Mikamy dostęp do pełnej informacji o współpracy z 9 tys. firm.

Mikama SA z Sosnowca - firma zajmująca się obrotem węglem, stalą, wyrobami hutniczymi i metalowymi - równolegle pracuje nad dwoma projektami informatycznymi. Pierwszy dotyczy budowy hurtowni danych Pro/FIT za pomocą narzędzi OLAP Oracle'a. Oprogramowania stworzone przez CSBI SA obejmie m.in. sprzedaż, koszty i finanse Mikamy. Drugi projekt to wdrożenie pakietu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem BPSC, katowickiego Biura Projektowania Systemów Cyfrowych. Dane z tego systemu będą zasilać hurtownię.

Uwagi użytkownika końcowego

Wymagania w zakresie funkcjonalności hurtowni określił dział kontrolingu, który zamierza uzyskiwać szczegółowe informacje o sprzedaży, dotyczącej takich obszarów, jak klient, dostawca, produkt. Analizy mają być przeprowadzane ze względu na położenie geograficzne partnerów handlowych i efektywność każdego z nich. Ważną pozycją będą raporty dotyczące źródeł powstawania kosztów. Przedstawiciele działu kontrolingu sosnowieckiej firmy planują stworzyć model, za pomocą którego mogliby wyliczyć koszt każdej, pojedynczej operacji handlowej.

Dotychczas informacja o rentowności firmy była obrazem sumy wpływów z dziesiątków tysięcy operacji składających się na efekt ogólny. Nowy system umożliwi przeanalizowanie poszczególnych operacji osobno. Dzięki temu z działalności firmy można będzie wyeliminować składniki przynoszące straty i zwrócić szczególną uwagą na elementy rentowne.

Pro/FIT ma pomóc także przy śledzeniu przepływu płatności za sprzedawane towary, co jest w przypadku spółki z Sosnowca zadaniem skomplikowanym. Niektóre z nich przyjmowane są bowiem nie w gotówce, a w towarach, które często zamieniane są na inne. Płatności zaś nierzadko są odraczane. Śledzenie tego procesu było dotąd praktycznie niemożliwe. Zatrudniająca 170 pracowników Mikama współpracuje z 9 tys. podmiotów gospodarczych.

Niekompletne dane

Projekt wdrożenia hurtowni został już teoretycznie przygotowany. Gotowy jest jej prototyp. Przeniesiono już dane archiwalne ze starej bazy danych przygotowanej w Clipperze na nową Oracle'a. Wprawdzie dane archiwalne dostępne są począwszy od 1993 r., jednak im bardziej cofać się w czasie, tym są one mniej szczegółowe, a więc w coraz mniejszym stopniu odpowiadają obecnym wymogom przedstawicieli spółki. "Sądzimy, że dopiero informacje zebrane w tym roku pozwolą nam na opracowywanie potrzebnych raportów" - mówi Jacek Wichary, kierownik działu ds. systemów informacyjnych w Mikama SA.

Dla prezesa i kierowników

Z hurtowni danych - oprócz osób w dziale kontrolingu - będzie korzystać także prezes firmy, mający dostęp do pełnych danych, oraz poszczególni kierownicy działów, którym jednak będą udostępnione jedynie informacje dotyczące podległych im departamentów. "Kompletna informacja o stanie firmy to najbardziej pożyteczna dla nas cecha nowego systemu. Dotąd wiadomości o rentowności poszczególnych naszych operacji handlowych uzyskiwaliśmy dopiero w połowie następnego miesiąca. Teraz możemy te informacje mieć natychmiast i w postaci możliwej do wykorzystania przez każdego pracownika, niekoniecznie dysponującego wiedzą informatyczną" - stwierdza Ryszard Studziński, prezes Mikamy.


TOP 200