Hurtownia danych z Poznania do Cottbus

Niemiecki zarządca nieruchomości Gebäudewirtschaft Cottbus będzie kolejnym użytkownikiem systemu InForum BI Studio, produkowanego przez polską firmę DomData AG.

Wdrożenie polega na wprowadzeniu hurtowni danych zbudowanej na platformie InForum BI Studio, zintegrowanej z systemem SAP i jego modułami wspomagającymi zarządzanie nieruchomościami i finansami (moduły: SAP RE i FI/CO).

Stworzony w ten sposób system ułatwia raportowanie oraz pozyskiwanie danych niezbędnych do użycia aplikacji, wykorzystywanych m.in. do strategicznego zarządzania portfelem nieruchomości. Pobieranie danych źródłowych z systemu SAP odbywa się przy udziale narzędzi ETL (ang. Extract. Transform & Load), opracowanych przez specjalistów DomDaty.

Zobacz również:


TOP 200