Huragan motorem postępu?

Miejsce akcji - USA, południowa Floryda, tereny South Dade County. Czas akcji - rok 1992, po przejściu huraganu Andrew. Akcja - pomoc dla poszkodowanych. Uczestnicy - FEMA (Federal Emergency Management Agency) wspierana przez Digital Matrix. Działania - FEMA koordynuje, prowadzi i kieruje akcją ratowania i pomocy ofiarom huraganu. Digital Matrix użycza bezpłatnie swojego oprogramowania - InfoCAD.

Miejsce akcji - USA, południowa Floryda, tereny South Dade County. Czas akcji - rok 1992, po przejściu huraganu Andrew. Akcja - pomoc dla poszkodowanych. Uczestnicy - FEMA (Federal Emergency Management Agency) wspierana przez Digital Matrix. Działania - FEMA koordynuje, prowadzi i kieruje akcją ratowania i pomocy ofiarom huraganu. Digital Matrix użycza bezpłatnie swojego oprogramowania - InfoCAD.

InfoCAD to system GIS (Geographic Information System), za pomocą którego można np. wyszukiwać dane, przeprowadzać analizy przestrzenne, przedstawiać graficznie wprowadzone dane, rysować na ploterze, optymalizować drogę przy zachowanych funkcjach celu, itd. Oryginalnie InfoCAD wdrażano na komputerze Hewlett-Packard Apollo 9000 model 700. W praktyce jednak okazało się, że konieczna jest zmiana na model 750, gdyż mniejsza maszyna bardzo szybko "zakorkowała się" napływającymi informacjami. Okazało się także, iż współpracujący ploter pisakowy nie spełnia wymogów akcji, gdyż jest zbyt wolny. Dopiero po zastosowaniu plotera elektrostatycznego pożądane rysunki uzyskiwano w kilka minut.

Pierwszym zadaniem, postawionym przed Digital Matrix przez ratowników z FEMA, było opracowanie precyzyjnej mapy sieci ulic obszaru objętego akcją. Biorąc za punkt wyjścia zestaw dostępnych map South Dade County, firma przystąpiła do błyskawicznej digitalizacji innych map, dostarczanych przez służby geodezyjne, oraz konwersji ponad stu zdjęć lotniczych, uzyskanych ze zbiorów wojsk inżynieryjnych. Niesłychanie ważną informacją okazały się przy tym również przestrzenne opisy budynków. Ruszającemu do akcji helikopterowi umożliwiały one dotarcie do miejsca udzielania pomocy bez zbędnego zagrożenia.

W wyniku opisanych prac Digital Matrix powstała jednolita mapa, stanowiąca podstawę prowadzonych akcji. Uaktualnianą na bieżąco mapę wydawano co dzień rano o 8.00 wraz z nanoszonymi istotnymi danymi, takimi jak ogniska pożarów, lokalizacja punktów sanitarnych, miejsca działania członków Czerwonego Krzyża, położenie miasteczek namiotowych czy kuchni dla poszkodowanych.

W USA panuje pogląd, że była to pierwsza akcja, w której FEMA oparła się w tak wysokim stopniu na GIS-ie, organizując i prowadząc działania ratunkowe.


TOP 200