Historia na ekranie

Celem stosowania technik informacyjnych w muzeach jest szeroko rozumiane wspomaganie zarządzania ich zbiorami.

Celem stosowania technik informacyjnych w muzeach jest szeroko rozumiane wspomaganie zarządzania ich zbiorami.

Państwowe Muzeum Archeologiczne (PMA) w Warszawie do zarządzania zbiorami wykorzystuje od kilku lat system Fibula, który wciąż jest rozwijany (Fibula to nazwa starożytnej, ozdobnej spinki).

Placówka ta posiada w swoich zbiorach ponad milion eksponatów. Co roku kolekcja powiększa się o kilka tysięcy nowych obiektów. Każdy z nich wymaga szczegółowego opisania i opracowania naukowego. Wiele czasu zajmują też prace związane z ruchem muzealiów. Eksponaty są wypożyczane do innych muzeów, są wystawiane, służą do celów edukacyjnych i są obiektem prac konserwatorskich. W ciągu ostatnich trzech lat liczba wystaw zorganizowanych w PMA zwiększyła się o 30%. Co roku "w ruchu" jest kilka tysięcy obiektów. Pracownicy muzeum muszą skutecznie panować nad ich przemieszczaniem się. I tu z pomocą przychodzi im informatyka.

Wprowadzenie zabytku archeologicznego do inwentarza muzealnego tradycyjną metodą wiązało się z koniecznością wpisania danych identyfikujących przedmiot w co najmniej szesnastu miejscach. Dzisiaj wystarczy, że informacja o zabytku zostanie wprowadzona raz do komputerowej bazy danych. Później system sam, dzięki odpowiednio zaprojektowanej strukturze powiązań, będzie identyfikował eksponat. Raz będzie on występował jako element stanowiska archeologicznego, innym razem jako temat rozprawy naukowej, a jeszcze w innych sytuacjach zostanie przypisany określonemu obszarowi badawczemu czy kręgowi kulturowemu. Dzięki narzędziom informatycznym łatwo też można zlokalizować dany obiekt - od razu wiadomo, czy jest on w magazynie, czy został wypożyczony na wystawę zagraniczną.

Agnieszka Jaskanis, kierownik Zespołu Zarządzania Informacją Muzealną, główny inwentaryzator zbiorów

Agnieszka Jaskanis, kierownik Zespołu Zarządzania Informacją Muzealną, główny inwentaryzator zbiorów

System muzealny daje ogromne możliwości badaczom i pracownikom naukowym. Jest w nim zawarta olbrzymia porcja wiedzy z dziedziny archeologii i nauk pokrewnych. Dzięki temu bez żmudnego przeglądania pojedynczych fiszek można zestawiać różne informacje i wiadomości, np. skompletować listę przedmiotów odnalezionych przez archeologów w konkretnych okolicznościach. Pozwala to na trudne wcześniej do wykonania kojarzenie różnych wątków i zjawisk, formułowanie nowych wniosków i stawianie nowych hipotez naukowych.

Wdrożenie systemu Fibula przyniosło warszawskim muzealnikom wiele korzyści. Zaoszczędzono czas potrzebny do żmudnego opracowywania zbiorów, dzięki czemu pracownicy mogą się zająć innymi zadaniami, np. organizacją wystaw i przygotowaniem wydawnictw. Znacznie łatwiejsze stało się też zarządzanie placówką. Można np. zaplanować dokładnie kubaturę magazynu potrzebną do przechowywania nowych zbiorów. Nowy wymiar zyskało upowszechnianie zbiorów - podstawowe informacje o opracowanych eksponatach są zamieszczane na stronach internetowych muzeum.

Zyskiem o zupełnie innym charakterze jest standaryzacja opisu obiektów muzealnych.

"Archeologia jest dziedziną opisową i nie da się wyeliminować wszystkich autorskich określeń, ale konieczne jest ujednolicenie przynajmniej podstawowych terminów i pojęć, pozwalających np. na jednoznaczną lokalizację miejsca odkrycia zabytku" - mówi Agnieszka Jaskanis, kierownik Zespołu Zarządzania Informacją Muzealną, a zarazem główny inwentaryzator zbiorów. I to się w warszawskim Muzeum Archeologicznym udało.

Finalista w kategorii - Organizacje użyteczności publicznej

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

dr Wojciech Brzeziński dyrektor

Agnieszka Jaskanis kierownik Zespołu Zarządzania Informacją Muzealną, główny inwentaryzator zbiorów

Liczba pracowników: 100

Liczba pracowników działu IT: 1

http://www.pma.pl

Wykorzystywane rozwiązania

Zintegrowany system do wspomagania zarządzania zbiorami Fibula wykorzystuje oprogramowanie firmy Oracle. Inne programy stosowane w muzeum to: PMArchiwum - do archiwizacji fotografii, SSWIM, MapInfo - do prezentacji przestrzennej miejsc pozyskania eksponatów, MAK - program biblioteczny, a także programy kadrowo-płacowe i finansowo-księgowe.

Sieć działa w systemie operacyjnym Windows NT.

Serwery: HP i Compaq.


TOP 200