Historia aktualizacji Windowsa 11 - najważniejsze zmiany dla biznesu

Microsoft regularnie aktualizuje Windowsa 11. W niniejszym materiale gromadzimy najważniejsze z punktu widzenia użytkownika biznesowego zmiany i poprawki błędów, które są wydane przez producenta.

Windows 11 to najnowsza wersja systemu operacyjnego od Microsoftu. Premiera pierwszej wersji odbyła się w październiku 2021 roku. Windows 11 jest oprogramowaniem, które docelowo zastąpi na rynku rozwijanego od 2015 roku Windowsa 10. Oba systemy będą jednocześnie wspierane do 2025 roku.

Windows 11 na tablecie
Źródło: microsoft.com

Windows 11 na tablecie

Źródło: microsoft.com

Najnowsze wydanie systemu operacyjnego od Microsoft wprowadza mnóstwo zmian. Na pierwszy rzut oka widoczna jest zmiana interfejsu użytkownika, który otrzymał zupełnie przeprojektowany pasek zadań oraz jest zgodny z językiem stylistycznym Fluent Design. Pod maską znajdziemy jednak znacznie ważniejsze i istotniejsze z punktu bezpieczeństwa i kompatybilności zmiany. Microsoft chwali się, że Windows 11 to najbardziej dopracowana wersja Windowsa. Trudno nie zgodzić się z producentem - podczas wdrożenia nie odnotowano istotnych problemów z oprogramowaniem. Nie oznacza to jednak, że Windows 11 to oprogramowanie bez wad. Microsoft stale aktualizuje Windowsa 11 w celu zapewnienia najnowszych poprawek zabezpieczeń. Firma wprowadza również poprawki do odkrytych błędów oraz nowe funkcje.

Zobacz również:

  • Microsoft Teams w końcu pojawił się w Microsoft Store
  • Po skargach dotyczących cloud computing Microsoft zapowiada zmiany
  • Microsoft zmienia sposób modyfikowania systemu Windows 11
Laptop z Windows 11
Źródło: microsoft.com

Laptop z Windows 11

Źródło: microsoft.com

Windows 11 to system operacyjny rozwijany jako SaaS (System as a Service). Microsoft obiecuje wprowadzanie nowych funkcji i ulepszeń wraz z okresowymi aktualizacjami oprogramowania dystrybuowanymi przez wbudowany mechanizm do aktualizacji - Windows Update.

Urządzenia z Windows 11
Źródło: microsoft.com

Urządzenia z Windows 11

Źródło: microsoft.com

W niniejszym materiale publikujemy informacje o najnowszych aktualizacjach dla systemu operacyjnego Windows 11. Analizujemy je pod kątem przydatności na komputerach wykorzystywanych w firmach i organizacjach. Materiał jest regularnie aktualizowany wraz z pojawianiem się kolejnych aktualizacji oprogramowania dla Windowsa 11.

Aktualizacja z 10 maja 2022 roku - KB5013943

We wtorek - 10 maja 2022 roku - Microsoft wprowadził na rynek nową poprawkę dla Windowsa 11. Uaktualnienie zostało wydane z okazji Patch Tuesday. Łatka KB5013943 zmienia numer kompilacji systemu operacyjnego na OS Build 22000.675.

Producent informuje, że aktualizacja KB5013943 rozwiązuje problemy związane z bezpieczeństwem systemu operacyjnego Windows 11. Z tego powodu warto rozważyć szybką implementację łatki na komputerach służbowych.

Microsoft usunął problem, który wywoływał migotanie ekranu po uruchomieniu systemu w trybie bezpiecznym. W sporadycznych przypadkach elementy systemu opierające się na składniku explorer.exe - Eksplorator plików, menu Start czy pasek zadań zawieszały się, działały niestabilnie lub uruchamiały się ponownie.

Znane błędy

Microsoft ostrzega administratorów IT przed kilkoma znanymi błędami.

Po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows wydanych 11 stycznia 2022 r. lub nowszych wersji systemu Windows na dotkniętej problemem wersji systemu Windows może nie być możliwe uruchomienie dysków odzyskiwania (CD lub DVD) utworzonych za pomocą aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7) w Panelu sterowania.

Problem ten nie dotyczy dysków odzyskiwania utworzonych za pomocą aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7) na urządzeniach, na których zainstalowano aktualizacje systemu Windows wydane przed 11 stycznia 2022 r. i powinny one uruchamiać się zgodnie z oczekiwaniami.

Uwaga - problem nie dotyczy obecnie aplikacji do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych innych firm.

Na niektórych komputerach po zainstalowaniu łatki KB5013943 w niektórych aplikacjach korzystających z .NET Freamwork 3.5 mogą występować problemy z ich uruchomieniem. Problem dotyczy wybranych składników opcjonalnych .NET Freamwork 3.5 takich jak Windows Communication Foundation (WCF) oraz Windows Workflow (WWF). Microsoft informuje, że problem można rozwiązać poprzez ponowne uruchomienie .NET Freamwork 3.5 oraz dodatków. Administratorzy mogą wykorzystać nastepujące polecenia:

  • dism /online /enable-feature /featurename:netfx3 /all
  • dism /online /enable-feature /featurename:WCF-HTTP-Activation
  • dism /online /enable-feature /featurename:WCF-NonHTTP-Activation

Po zainstalowaniu aktualizacji KB5013943 mogą wystąpić problemy z nieoczekiwanym zamknięciem aplikacji lub przerwaniem działania aplikacji korzystającej z Direct3D 9. W Dzienniku zdarzeń w Windows Logs/Applications może również pojawić się błąd, w którym jako moduł powodujący awarię wskazany jest d3d9on12.dll. Kod wyjątku to 0xc0000094.

Aktualizacja z 25 kwietnia 2022 roku - KB5012643

W poniedziałek - 25 kwietnia 2022 roku udostępniono kolejną poprawkę zabezpieczeń dla systemu operacyjnego Windowsa 11. Łatka o numerze kompilacji KB5012643 pojawiła się w Windows Update zaledwie 13 dni po udostępnieniu aktualizacji KB5012592 w ramach Patch Tuesday.

Oprogramowanie udostępnione przed długim weekendem majowym wprowadza kilka nowych funkcji do systemu operacyjnego Windows 11.

Wśród najważniejszych zmian Microsoft wymienia:

  • Usunięcie błędu, który mógł powodować częściowe ucinanie napisów wideo w oficjalnej aplikacji Filmy
  • Usunięcie błędu, który mógł powodować niepoprawne wyrównywanie napisów
  • Pasek zadań otrzymał nowy wskaźnik temperatury w aplikacji Pogoda
  • Rozwiązano problem z brakiem odpowiedzi przycisków minimalizowania, maksymalizowania oraz zamykania aplikacji w trybie zmaksymalizowanym (pełnoekranowym)

Microsoft wprowadził również 26 poprawek wpływających na funkcjonalność oraz działanie systemu operacyjnego. Mowa o rozwiązaniach nie wpływających na bezpieczeństwo oprogramowania.

Ulepszono obsługę komponentu Secure Boot systemu Windows. Usunięto problem powodujący zawieszania się usługi AppXSVC po zainstalowaniu wybranych aplikacji MSIX. Administratorzy IT ucieszą się ze zmian w Azure Active Directory (Azure AD). Zmieniono limit czasu rejestracji w usłudze Azure Active Directory (Azure AD) z 60 minut na 90 minut dla hybrydowych scenariuszy Autopilota połączonych z usługą Azure AD. Rozwiązuje to również problem z błędem powodującym przekroczenie limitu czasu.

Microsoft obiecuje również poprawę działania Windowsa 11 na terminalach PoS. Wyeliminowano problem ze zbyt długim rozruchem systemu operacyjnego.

Windows 11 nie ma już również problemów z wyciekami pamięci, które raportowano na maszynach działających w trybie 24/7/365 bez okresowych restartów.

Działy helpdesk IT ucieszą się z rozwiązania problemu powodującego, że uwierzytelnianie Kerberos nie powiodło się, co skutkowało wyświetleniem błędu "0xc0030009 (RPC_NT_NULL_REF_POINTER)". Błąd ten występuje, gdy komputer kliencki próbuje połączyć się z innym komputerem za pomocą protokołu RDP (Remote Desktop Protocol), gdy włączona jest funkcja Remote Credential Guard.

Usunięto również problem, który może powodować, że kopiowanie części zabezpieczeń zasad grupy (GPO) na maszynę może się nie powieść.

Znane błędy

Microsoft ostrzega administratorów IT przed jednym znanym błędem.

Po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows wydanych 11 stycznia 2022 r. lub nowszych wersji systemu Windows na dotkniętej problemem wersji systemu Windows może nie być możliwe uruchomienie dysków odzyskiwania (CD lub DVD) utworzonych za pomocą aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7) w Panelu sterowania.

Problem ten nie dotyczy dysków odzyskiwania utworzonych za pomocą aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7) na urządzeniach, na których zainstalowano aktualizacje systemu Windows wydane przed 11 stycznia 2022 r. i powinny one uruchamiać się zgodnie z oczekiwaniami.

Uwaga - problem nie dotyczy obecnie aplikacji do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych innych firm.

Aktualizacja z 12 kwietnia 2022 roku - KB5012592

W trzecim tygodniu kwietnia firma Microsoft udostępniła nową aktualizacje dla Windowsa 11 wydaną w Patch Tuesday. Najnowsza łatka zmienia numer kompilacji systemu operacyjnego Windows 11 do 22000.613. Oprogramowanie zawiera najnowsze łatki zabezpieczeń. Microsoft nie informuje o nowych funkcjach.

Aktualizacja KB5012592 zawiera różne poprawki zabezpieczeń wewnętrznych funkcji systemu operacyjnego Windows 11. Dla tej łatki nie udokumentowano żadnych dodatkowych problemów.

Znane błędy

Microsoft ostrzega administratorów IT przed jednym znanym błędem.

Po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows wydanych 11 stycznia 2022 r. lub nowszych wersji systemu Windows na dotkniętej problemem wersji systemu Windows może nie być możliwe uruchomienie dysków odzyskiwania (CD lub DVD) utworzonych za pomocą aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7) w Panelu sterowania.

Problem ten nie dotyczy dysków odzyskiwania utworzonych za pomocą aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7) na urządzeniach, na których zainstalowano aktualizacje systemu Windows wydane przed 11 stycznia 2022 r. i powinny one uruchamiać się zgodnie z oczekiwaniami.

Uwaga - problem nie dotyczy obecnie aplikacji do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych innych firm.

Aktualizacja z 28 marca 2022 roku - KB5011563

W poniedziałek - 28 marca 2022 roku firma Microsoft dosyć niespodziewanie zaktualizowała system operacyjny Windows 11. Poprawka KB5011563 zmienia numer wersję systemu na 22000.593. Jest to aktualizacja rozwojowa, która wprowadza do systemu Windows 11 kilka nowości.

Microsoft zezwolił na wyświetlanie do trzech powiadomień o wysokim priorytecie. Funkcja dostępna jest dla aplikacji firm trzecich, które umożliwiają wysyłanie powiadomień o połączeniach, przypomnień lub alarmów korzystając z rozwiązania wbudowanego w system operacyjny Microsoft Windows 11. Aktualnie system Windows pozwala na wyświetlanie czterech powiadomień w tym samym czasie - trzech o wysokim priorytecie oraz jednego o standardowym priorytecie.

Inżynierowie rozwiązali problem z utratą ostrości plików w usłudze OneDrive po zmianie nazwy i jej zatwierdzeniu z wykorzystaniem przycisku Enter.

Naprawiono drobny błąd w Ustawieniach. Po wyszukaniu słowa "widżety" zwracane są poprawne wyniki.

Rozwiązano problem powodujący wyłączenie automatycznego uruchamiania aplikacji Universal Windows Platform (UWP) po uaktualnieniu systemu operacyjnego.

Rozwiązano problem powodujący, że plik SystemSettings.exe przestaje działać prawidłowo.

Usunięto problem, który wpływa na plik searchindexer.exe i powoduje, że wyszukiwanie offline w programie Microsoft Outlook nie zwraca ostatnich wiadomości e-mail.

Rozwiązano problem powodujący wydłużenie czasu uruchamiania systemu Windows. Problem ten występuje, ponieważ wątek interfejsu użytkownika w interfejsie API sieci przestaje odpowiadać, gdy modem 5G (WWAN) wolno wybudza się z uśpienia.

Usunięto przeciek pamięci w module wmipicmp.dll, który powoduje wiele fałszywych alarmów w systemie monitorowania centrów danych System Center Operations Manager (SCOM).

Usunięcie problemu, który powodował nieprawidłowe zwracanie ustawień zasad wykonywania z rejestru.

Usunięto problem, w wyniku którego nowoczesne przeglądarki nie renderują poprawnie HTML generowanego przez gpresult/h.

Rozwiązany problem powodujący wyjątek "Odmowa dostępu" dla pliku podczas testu PowerShell dla AppLocker.

Rozwiązano problem powodujący niestabilność serwera Remote Desktop Service (RDS), gdy liczba zalogowanych użytkowników przekracza 100. Uniemożliwia to dostęp do opublikowanych aplikacji za pomocą RDS w systemie Windows Server 2019. To ważna zmiana dla administratorów systemami Microsoft w dużych organizacjach.

Rozwiązano problem, który powoduje zwrócenie komunikatu o błędzie podczas przeglądania domeny lub jednostki organizacyjnej (OU). Ten problem występuje z powodu nieprawidłowego wyzerowania pamięci.

Rozwiązuje problem, który powoduje, że Konsola zarządzania zasadami grupy przestaje działać po jej zamknięciu. System rejestruje Application Error Event ID 1000 i błąd, 0xc00005 (STATUS_ACCESS_VIOLATION); moduł, który uległ awarii to GPOAdmin.dll.

Rozwiązuje problem, który może powodować, że usługa Group Policy Service przestaje przetwarzać informacje telemetryczne dotyczące preferencji rejestru Group Policy.

Usunięto błąd zatrzymania (0xD1, DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) w komponencie jądra DirectX.

Wyeliminowano problem, który może spowodować, że Kerberos.dll przestanie działać w ramach usługi LSASS (Local Security Authority Subsystem Service). Dzieje się tak, gdy LSASS przetwarza jednoczesne żądania Service for User (S4U) user-to-user (U2U) dla tego samego użytkownika klienckiego.

Rozwiązano problem dotyczący serwera proxy centrum dystrybucji kluczy (KDC). Serwer KDC Proxy nie może prawidłowo uzyskiwać biletów Kerberos w celu zalogowania się do usługi Key Trust Windows Hello for Business.

Dodano obsługę scenariuszy Microsoft Account (MSA) Pass-through w Azure Active Directory(AAD) Web Account Manager (WAM).

Usunięto problem powodujący rejestrowanie zdarzenia ID 37 podczas niektórych scenariuszy zmiany hasła, w tym podczas zmiany hasła w klastrze awaryjnym (CNO) lub wirtualnym obiekcie komputera (VCO).

Usunięto problem uniemożliwiający poprawne wyświetlanie w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika (UAC) aplikacji, która żąda podwyższonych uprawnień.

Kontrola Konta Użytkownika
Źródło: microsoft.com

Kontrola Konta Użytkownika

Źródło: microsoft.com

Rozwiązano problem uniemożliwiający wyświetlanie w zdarzeniu 4739 nowych wartości niektórych atrybutów po zmianie zasad.

Rozwiązano problem powodujący niepowodzenie polecenia Move-ADObject podczas przenoszenia kont komputerowych między domenami. Komunikat o błędzie brzmi: "Określono wiele wartości dla atrybutu, który może mieć tylko jedną wartość".

Rozwiązano problem uniemożliwiający dostęp do udziałów Bloku komunikatów serwera (SMB) przy użyciu adresu IP, gdy włączone jest utwardzanie SMB.

Usunięto problem powodujący błąd stopu 0x1E w serwerze SMB (srv2.sys).

Usunięto problem powodujący niedopasowanie nazw domen NetBIOS i DNS Active Directory podczas tworzenia klastra.

Aktualizacja KB5011563 udostępniana jest na wszystkie kompatybilne urządzenia z wykorzystaniem mechanizmów Windows Update.

Znane błędy

Microsoft ostrzega administratorów IT przed jednym znanym błędem.

Po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows wydanych 11 stycznia 2022 r. lub nowszych wersji systemu Windows na dotkniętej problemem wersji systemu Windows może nie być możliwe uruchomienie dysków odzyskiwania (CD lub DVD) utworzonych za pomocą aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7) w Panelu sterowania.

Problem ten nie dotyczy dysków odzyskiwania utworzonych za pomocą aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7) na urządzeniach, na których zainstalowano aktualizacje systemu Windows wydane przed 11 stycznia 2022 r. i powinny one uruchamiać się zgodnie z oczekiwaniami.

Uwaga Problem nie dotyczy obecnie aplikacji do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych innych firm.

Aktualizacja z 8 marca 2022 roku - KB5011493

Z okazji Patch Tuesday firma Microsoft 8 marca 2022 roku zaktualizowała system operacyjny Windows 11. Najnowsza stabilna wersja oprogramowania otrzymała numer kompilacji 22000.556. Do Windows Update trafiła aktualizacja KB5011493. Z oficjalnego dziennika zmian opublikowanego przez Microsoft wynika, że jest to niewielkie uaktualnienie zwiększające poziom zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows 11.

Microsoft informuje, że nowa łatka może być zainstalowana z pominięciem aktualizacji KB5010414 z 15 lutego 2022 roku. Wtedy system operacyjny Windows 11 zostanie pozbawiony problemów z działaniem usług OneDrive oraz OneDrive for Business. Po wybraniu opcji Usuń wszystko system w starszych wersjach może mieć problem z usunięciem wszystkich plików.

Z dziennika zmian aktualizacji zabezpieczeń wynika, że firma Microsoft zaktualizowała kluczowe dla systemu Windows 11 usługi jednocześnie nie wykrywając żadnych niepokojących błędów oraz luk w zabezpieczeniach. Oznacza to, że aktualizacja KB5011493 nie musi być wdrożona na komputerach ze skutkiem natychmiastowym.

Znane błędy

Microsoft nie raportuje żadnych problemów wynikających z zastosowania aktualizacji KB5011493.

Aktualizacja z 15 lutego 2022 roku - KB5010414

KB5010414 to druga aktualizacja dla systemu operacyjnego Windows 11 wydana w lutym 2022 roku. Wprowadza ona nowe funkcje oraz poprawki zabezpieczeń i wewnętrzne ulepszenia.

Microsoft udostępnił możliwość współdzielenia plików cookie między trybem Internet Explorer w Microsoft Edge, a nową wersją Microsoft Edge. Pojawił się również zmodyfikowany pasek zadań. Microsoft wysłuchał próśb użytkowników i dodał zegar i datę do paska zadań wyświetlanego na drugim oraz kolejnym monitorze komputera.

Producent wprowadził szereg ulepszeń do trybu Internet Explorer w przeglądarce Microsoft Edge. Wyeliminowano problem z zawieszaniem się przeglądarki po wciśnięciu przycisku F1 oraz problem z brakiem responsywnośći okien dialogowych.

Użytkownicy niebędący administratorami systemu mogą swobodnie zmieniać strefy czasowe w Ustawieniach.

Windows 11 po aktualizacji KB5010414 nie ma już problemu z błędnie wyświetlanym paskiem statusu. Wcześniej pojawiały się puste ikony.

Istotną zmiana jest dodanie obsługi dysków NVMe w technologii hot-swap (bez konieczności wyłączania systemu).

Administratorzy systemów w firmach ucieszą się z eliminacji problemu ze współpracą z Windows Server 2016 działającym jako serwer terminali podczas wykorzystania infrastruktury wirtualnych pulpitów (VDI).

Znane błędy

Po aktualizacji Windowsa 11 z wykorzystaniem łatki KB5010414 mogą wystąpić problemy z OneDrive i One Drive for Business. Po wybraniu opcji Usuń wszystko system może mieć problem z usunięciem wszystkich plików.

Aktualizacja z 8 lutego 2022 roku - KB5010386

Aktualizacja z 8 lutego 2022 roku to niewielkie uaktualnienie przyrostowe, które nie wprowadza nowych funkcji. Microsoft skupił się na poprawkach zabezpieczeń oraz optymalizacji działania systemu operacyjnego.

Inżynierowie rozwiązali problem, który uniemożliwiał operację modyfikacji z wykorzystaniem protokołu LDAP w przypadku operacji zawierających atrybuty SamAccountName i UserAccountControl.

Microsoft rozwiązał również problem, który uniemożliwiał wyświetlenie ostatnich wiadomości e-mail w wynikach wyszukiwania aplikacji Microsoft Outlook zainstalowanej na komputerze. Problem dotyczył wiadomości przechowywanych lokalnie w plikach .pst oraz .ost, a także znajdujących się na serwerach Exchange oraz Microsoft 365.

Znane błędy

Po aktualizacji Windowsa 11 z wykorzystaniem łatki KB5010386 mogą wystąpić problemy z OneDrive i One Drive for Business. Po wybraniu opcji Usuń wszystko system może mieć problem z usunięciem wszystkich plików.

Aktualizacja z 25 stycznia 2022 roku - KB5008353

Trzecia aktualizacja ze stycznia 2022 roku skupia się na eliminacji odkrytych błędów. Microsoft wyeliminował problem ze sprzętową akceleracją dźwięku podczas połączenia przez Bluetooth. Usunięto błąd powodujący znikające aplikacje na pasku zadań. Naprawiono również problem z błędnym wyświetlaniem statusu uruchomienia aplikacji.

Ustawienia Windows 11
Źródło: microsoft.com

Ustawienia Windows 11

Źródło: microsoft.com

Inżynierowie wyeliminowali problem z błędnie działają ikoną głośności na pasku zadań. Nie ma już również błędu, który powodował zawieszanie się komputera po podłączeniu do wielu wyświetlaczy. Naprawiono również problem z niewysuwającym się paskiem zadań po automatycznym schowaniu.

Microsoft zaktualizował algorytmy odpowiedzialne za automatyczną regulację jasności. System reaguje szybciej na zmiany oświetlenia w otoczeniu komputera.

Rozwiązano problem, który powodował wyświetlanie niepoprawnych informacji o statusie naładowania akcesoriów połączonych przez Bluetooth. Microsoft rozwiązał również usterkę, która uniemożliwiała poprawną edycję w wybranych programach do edycji zdjęć. Po podłączeniu do monitorów z HDR system wyświetlał niepoprawne barwy.

Znane błędy

Po aktualizacji Windowsa 11 z wykorzystaniem łatki KB5008353 mogą wystąpić problemy z OneDrive i One Drive for Business. Po wybraniu opcji Usuń wszystko system może mieć problem z usunięciem wszystkich plików. Dodatkowo inny błąd uniemożliwia wyświetlenie ostatnich wiadomości e-mail w wynikach wyszukiwania aplikacji Microsoft Outlook zainstalowanej na komputerze. Problem dotyczy wiadomości przechowywanych lokalnie w plikach .pst oraz .ost, a także znajdujących się na serwerach Exchange oraz Microsoft 365.

Aktualizacja z 17 stycznia 2022 roku - KB5010795

Druga aktualizacja ze stycznia 2022 roku skupia się na eliminacji jednego błędu istotnego z punktu użytkowników biznesowych. Mowa o problemach z połączeniem z siecią prywatną VPN. Microsoft zaktualizował sposób łączności z VPN poprzez protokół IPSEC oraz L2TP.

Znane błędy

Po aktualizacji Windowsa 11 z wykorzystaniem łatki KB5010795 mogą wystąpić problemy z OneDrive i One Drive for Business. Po wybraniu opcji "Usuń wszystko" system może mieć problem z usunięciem wszystkich plików. Dodatkowo inny błąd uniemożliwia wyświetlenie ostatnich wiadomości e-mail w wynikach wyszukiwania aplikacji Microsoft Outlook zainstalowanej na komputerze. Problem dotyczy wiadomości przechowywanych lokalnie w plikach .pst oraz .ost, a także znajdujących się na serwerach Exchange oraz Microsoft 365. Występują również problemy ze złym odwzorowaniem kolorów po podłączeniu monitorów kompatybilnych z HDR.

Aktualizacja z 11 stycznia 2022 roku - KB5009566

KB5009566 to pierwsza łatka dla Windowsa 11 wydana w 2022 roku. Aktualizacja rozwiązuje jedne znany problem oraz wprowadza poprawki mające zwiększyć wydajność i stabilność systemu. Microsoft rozwiązał problem z japońską metodą wprowadzania (IME).

Windows 11 
Źródło: microsoft.com

Windows 11

Źródło: microsoft.com

Znane błędy

Po aktualizacji Windowsa 11 z wykorzystaniem łatki KB5009566 mogą wystąpić problemy z OneDrive i One Drive for Business. Po wybraniu opcji "Usuń wszystko" system może mieć problem z usunięciem wszystkich plików. Dodatkowo inny błąd uniemożliwia wyświetlenie ostatnich wiadomości e-mail w wynikach wyszukiwania aplikacji Microsoft Outlook zainstalowanej na komputerze. Problem dotyczy wiadomości przechowywanych lokalnie w plikach .pst oraz .ost, a także znajdujących się na serwerach Exchange oraz Microsoft 365. Występują również problemy ze złym odwzorowaniem kolorów po podłączeniu monitorów kompatybilnych z HDR.

Aktualizacja z 14 grudnia 2021 roku - KB5008215

Ostatnia aktualizacja Windowsa 11 w 2021 roku została wydana przed świętami. Skupia się ona na poprawkach bezpieczeństwa. Microsoft nie przekazał dokładnego dziennika zmian.

Znane błędy

Po aktualizacji Windowsa 11 z wykorzystaniem łatki KB5008215 mogą wystąpić problemy z OneDrive i One Drive for Business. Po wybraniu opcji "Usuń wszystko" system może mieć problem z usunięciem wszystkich plików. Dodatkowo inny błąd uniemożliwia wyświetlenie ostatnich wiadomości e-mail w wynikach wyszukiwania aplikacji Microsoft Outlook zainstalowanej na komputerze. Problem dotyczy wiadomości przechowywanych lokalnie w plikach .pst oraz .ost, a także znajdujących się na serwerach Exchange oraz Microsoft 365. Występują również problemy ze złym odwzorowaniem kolorów po podłączeniu monitorów kompatybilnych z HDR.

Aktualizacja z 22 listopada 2022 roku - KB5007262

Aktualizacja z drugiej pozwy listopada wprowadza do systemu Windows 11 nowe funkcje oraz rozwiązuje kilka zidentyfikowanych wcześniej problemów.

Microsoft rozwiązał problem z zawieszającą się przeglądarką Edge podczas kopiowania tekstu IME. Rozwiązano problem z niepoprawnym wyświetlaniem tła ikony iFLY Simplified Chinese IME.

Inżynierowie zaktualizowali Eksplorator plików, który nie ma już problemów z otwieraniem menu kontekstowego. Popracowano nad płynnością animacji ikon na pasku zadań. Zaktualizowano algorytm odpowiedzialny za regulację głośności na urządzeniach audio Bluetooth.

Microsoft rozwiązał problem z migoczącym ekranem, który pojawiał się po zastosowaniu motywu o wysokim kontraście. Naprawiono problem ze stabilnością systemu Windows Mixed Reality, który nie wykrywał podłączonych gogli AR/VR.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał drukowanie na aktywnych drukarkach podłączonych do komputera. Wyeliminowano również problemy z błędnym wyświetlaniem znaków po ustawieniu czcionki Meiryo UI i innych pionowych czcionek używanych w krajach azjatyckich.

Microsoft zaktualizował wszystkie emoji z czcionki Segoe UI Emoji do stylu emoji Fluent 2D oraz zaimplementował standard Emoji 13.1 z nowymi emotikonami. Przy okazji zaktualizowano panel zarządzania Emoji.

Znane błędy

Po aktualizacji Windowsa 11 z wykorzystaniem łatki KB5007262 mogą wystąpić problemy z OneDrive i One Drive for Business. Po wybraniu opcji "Usuń wszystko" system może mieć problem z usunięciem wszystkich plików. Dodatkowo inny błąd uniemożliwia wyświetlenie ostatnich wiadomości e-mail w wynikach wyszukiwania aplikacji Microsoft Outlook zainstalowanej na komputerze. Problem dotyczy wiadomości przechowywanych lokalnie w plikach .pst oraz .ost, a także znajdujących się na serwerach Exchange oraz Microsoft 365. Występują również problemy ze złym odwzorowaniem kolorów po podłączeniu monitorów kompatybilnych z HDR.

Aktualizacja z 9 listopada 2021 roku - KB5007215

Pierwsze uaktualnienie w listopadzie 2021 roku zawiera jedynie łatki bezpieczeństwa i poprawki stabilności. Microsoft nie przekazał dokładnego dziennika zmian.

Windows 11 Pro 
Źródło: microsoft.com

Windows 11 Pro

Źródło: microsoft.com

Znane błędy

Po aktualizacji Windowsa 11 z wykorzystaniem łatki KB5007215 mogą wystąpić problemy z OneDrive i One Drive for Business. Po wybraniu opcji "Usuń wszystko" system może mieć problem z usunięciem wszystkich plików. Dodatkowo inny błąd uniemożliwia wyświetlenie ostatnich wiadomości e-mail w wynikach wyszukiwania aplikacji Microsoft Outlook zainstalowanej na komputerze. Problem dotyczy wiadomości przechowywanych lokalnie w plikach .pst oraz .ost, a także znajdujących się na serwerach Exchange oraz Microsoft 365. Występują również problemy ze złym odwzorowaniem kolorów po podłączeniu monitorów kompatybilnych z HDR. Microsoft raportuje problem z systemem obsługi drukarek, który ma problem z obsługą podłączonych drukarek. Występuje również problem z instalacją wybranych aplikacji firmy Kaspersky.

Aktualizacja z 21 października 2022 roku - KB5006746

Druga aktualizacja w historii Windowsa 11 wprowadza wiele poprawek błędów i aktualizacje z zakresu bezpieczeństwa oraz stabilności.

Eksplorator plików nie zawiesza się podczas zmiany nazwy z wykorzystaniem IME. Rozwiązano problem ze zniekształceniem dźwięku podczas przechwytywania przez asystentów głosowych. Zlikwidowano błąd z wyświetlaniem czarnego tła na ekranie blokady. Zwiększono responsywność sterowników Bluetooth i wyeliminowano opóźnienia podczas korzystnia z myszy na Bluetooth.

Łatka KB5006746 rozwiązuje problem z długim czasem oczekiwania na uruchomienie aplikacji oraz prędkością ich działania. Wyeliminowano problem uniemożliwiający wyświetlenie okna wyszukiwania na drugim monitorze.

Zaktualizowano pasek zadań tak, aby poprawnie wyświetlał się u użytkowników, którzy raportowali problem na pierwszej kompilacji Windowsa 11.

Znane błędy

Po aktualizacji Windowsa 11 z wykorzystaniem łatki KB5006746 mogą wystąpić problemy z OneDrive i One Drive for Business. Po wybraniu opcji "Usuń wszystko" system może mieć problem z usunięciem wszystkich plików. Dodatkowo inny błąd uniemożliwia wyświetlenie ostatnich wiadomości e-mail w wynikach wyszukiwania aplikacji Microsoft Outlook zainstalowanej na komputerze. Problem dotyczy wiadomości przechowywanych lokalnie w plikach .pst oraz .ost, a także znajdujących się na serwerach Exchange oraz Microsoft 365. Występują również problemy ze złym odwzorowaniem kolorów po podłączeniu monitorów kompatybilnych z HDR. Microsoft raportuje problem z systemem obsługi drukarek, który ma problem z obsługą podłączonych drukarek. Występuje również problem z instalacją wybranych aplikacji firmy Kaspersky.

Aktualizacja z 12 października 2021 roku - KB5006674

Pierwsza aktualizacja dla systemu operacyjnego Windows 11 została udostępniona równo tydzień po debiucie rynkowym oprogramowania. Zawiera poprawki zabezpieczeń wpływające również na stabilność pracy urządzenia. Microsoft wyeliminował problem z kompatybilnością sterowników kart sieciowych Killer oraz SmartByte, które nie współpracowały z pierwszą kompilacją Windowsa 11.

Znane błędy

Po aktualizacji Windowsa 11 z wykorzystaniem łatki KB5006674 mogą wystąpić problemy z OneDrive i One Drive for Business. Po wybraniu opcji "Usuń wszystko" system może mieć problem z usunięciem wszystkich plików. Dodatkowo inny błąd uniemożliwia wyświetlenie ostatnich wiadomości e-mail w wynikach wyszukiwania aplikacji Microsoft Outlook zainstalowanej na komputerze. Problem dotyczy wiadomości przechowywanych lokalnie w plikach .pst oraz .ost, a także znajdujących się na serwerach Exchange oraz Microsoft 365. Występują również problemy ze złym odwzorowaniem kolorów po podłączeniu monitorów kompatybilnych z HDR. Microsoft raportuje problem z systemem obsługi drukarek, który ma problem z obsługą podłączonych drukarek. Występuje również problem z instalacją wybranych aplikacji firmy Kaspersky.

Czy warto już zaktualizować służbowe komputery do Windowsa 11?

Jeżeli zastanawiasz się czy warto aktualizować już komputery wykorzystywane w biznesie do Windowsa 11 zachęcamy do zapoznania się z naszym materiałem na ten temat. Kompleksowo poruszamy w nim kwestię samej aktualizacji oraz implikacji, które może wywołać w firmach i organizacjach. Przedstawiamy również największe problemy z wdrożeniem Windowsa 11 w sektorze biznesowym.

Aktualizacja: 12 maja 2022 17:36
Aktualizacja: 02 maja 2022 18:34
Aktualizacja: 31 marca 2022 17:27
Aktualizacja: 11 marca 2022 16:53
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200