Historia Wi-Fi 6 od strony grupy roboczej ds. standardów

Materiał promocyjny Od momentu swoich skromnych początków w 1997 roku, Wi-Fi stało się nieodłącznym elementem naszej codzienności. Połączenia za pośrednictwem Wi-Fi uznajemy za powszechne i polegamy na nich, aby utrzymać naszą produktywność i sprawność biznesową – szybciej wprowadzać innowacje, sprostać nowym wyzwaniom i wymaganiom klientów.

Osama Aboul Magd, pracownik Huawei, został wybrany na przewodniczącego grupy ds. standardu IEEE 802.11ax WLAN. Niedawno Osama Aboul Magd udzielił wywiadu na temat najnowszego standardu Wi-Fi, jego konsekwencji oraz różnych przypadków jego użycia związanych z nowym standardem. Powiedział w nim: „Wi-Fi 6 jest niezbędny do zmiany sposobu, w jaki obsługujemy aplikacje w dzisiejszych sieciach Wi-Fi, a jego wdrożenie pozwala na nowe i lepsze wrażenia użytkownika w scenariuszach o dużym zagęszczeniu w porównaniu do poprzednich generacji Wi-Fi”.

Biorąc pod uwagę, że standardowe nazwy Wi-Fi były trochę niezrozumiałe, pod koniec ubiegłego roku zdecydowano, że nazwy Wi-Fi będą bardziej przyjazne dla użytkownika. Nowy standard 802.11ax będzie zatem nazywany Wi-Fi 6, podczas gdy dwie poprzednie generacje technologii Wi-Fi będą się nazywały Wi-Fi 4 (dla 802.11n) i Wi-Fi 5 (dla 802.11ac). Z punktu widzenia wizualnego, użytkownicy będą mogli, zerkając do smartfonów, zobaczyć numer obok ikony Wi-Fi i sprawdzić, czy jest to Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 czy Wi-Fi 6, co pomoże w rozpoznaniu używanych protokołów.

Jednym z ważniejszych przypadków wykorzystania Wi-Fi 6 jest przestrzeń, w której znajduje się duża liczba użytkowników, np. na zewnątrz: na stadionach, w centrach handlowych i lotniskach lub wewnątrz: w salach wykładowych czy lekcyjnych. Wi-Fi 6 najlepiej sprawdza się w miejscach, gdzie duża liczba klientów korzysta z aplikacji wymagających dużej przepustowości lub wrażliwych na opóźnienia. Wi-Fi 6 pomaga nie tylko zwiększać przepustowość, ale także dostarczać doskonałe wrażenia z wydajności aplikacji, niezależnie od tego, czy jest to nauka na żądanie czy aplikacje AR/VR. Dzięki Wi-Fi 6 aplikacje IoT uzyskują dodatkowe wsparcie dzięki TWT (ang. Target Wait Time), które pomaga zmniejszyć zużycie energii i pozwala oszczędzić czas pracy baterii.

W środowiskach uniwersyteckich, gdzie jest wielu studentów lub na arenach sportowych na świeżym powietrzu z tysiącami fanów mogą pojawić się problemy z zatorami sieci Wi-Fi 5. Wi-Fi 6 rozwiązuje problem, umożliwiając większej liczbie klientów jednoczesne łączenie się z pojedynczym punktem dostępowym. W rzeczywistości, dla tej samej liczby użytkowników i tego samego obszaru pokrycia, liczba punktów dostępu wymaganych dla Wi-Fi 6 jest mniejsza w porównaniu z poprzednimi standardami. Wi-Fi 6 wspomaga nie tylko istniejące aplikacje, ale również wiele nowych, szczególnie w przypadku filmów UHD i 4K oraz takich technologii jak wirtualna rzeczywistość.

Według Osamy Aboul Magda, firmy takie jak Huawei pełniły kluczową rolę w rozwoju standardu i protokołu Wi-Fi 6. Oprócz wspierania prac grupy w roli przewodniczącego, delegaci Huawei zapewnili prawie 25% opracowań technicznych przekazanych grupie technicznej i większość z nich została przyjęta w ramach standardu. Huawei jest też jednym z pierwszych użytkowników Wi-Fi 6 – już w 2014 roku wypuścił swój prototyp i wprowadził punkt dostępu w 2017 roku.

Teraz jest dobry moment, aby rozpocząć planowanie wprowadzenia Wi-Fi 6. Z punktu widzenia strategii cyfrowej transformacji i jej wpływu na zmiany infrastruktury IT, CIO i menedżerowie IT powinni zacząć myśleć o aktualizacji do Wi-Fi 6 w celu płynniejszej migracji w przyszłości. Oczekujemy, że 2019 będzie rokiem przejścia na Wi-Fi 6, ponieważ wiele organizacji weryfikuje swoją długoterminową strategię Wi-Fi w kontekście nowych wyzwań stojących przed cyfryzacją.

Zachęcamy do obejrzenia pełnego webinaru na wiecejniztechnologia.pl

Historia Wi-Fi 6 od strony grupy roboczej ds. standardów

Advertisement