HiS - telefon 115 Kb/s

Home internet Solution już znajduje się w ofercie Telekomunikacji Polskiej SA. Usługą powinny być zainteresowane przede wszystkim małe firmy.

Home internet Solution już znajduje się w ofercie Telekomunikacji Polskiej SA. Usługą powinny być zainteresowane przede wszystkim małe firmy.

Wbrew oczekiwaniom, usługę SDI będzie oferowała Telekomunikacja Polska SA, a nie jej nowa internetowa spółka tp.internet. SDI (Szybki Dostęp do Internetu) to handlowa nazwa usługi bazującej na rozwiązaniu Home internet Solution firmy Ericsson (patrz nr 36 CW z 4 października br.). Od 22 listopada tego roku działa internetowy serwis informacyjny (http://www.tpsa.pl/sdi), poświęcony tej usłudze. Na jego stronach można znaleźć m.in. informacje o punktach sprzedaży (wybrane Biura Obsługi Klienta) i formularz zgłoszeniowy. Po jego otrzymaniu pracownicy telekomunikacji sprawdzą, czy na danej linii telefonicznej można zainstalować HiS. Jeśli nie ma przeciwwskazań (np. urządzenia zwielokrotniającego PCM czy linii radiowej Motoroli, gdyż HiS wymaga "czystej" pary miedzianej), to w ciągu 10 dni abonent powinien uzyskać możliwość korzystania z SDI.

Najpier wybrani

Obecnie TP SA zakupiła jedynie niewiele urządzeń do obsługi SDI. Wybór miast, w których najpierw ma być oferowana ta usługa, jest prostą implikacją umiejscowienia urządzeń HiS w centralach telefonicznych, a obecnie są to: Szczecin, Lublin, Kraków, Olsztyn, Suwałki, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Łomża, Przemyśl. Urządzenia można instalować w większości central, lecz dostępność oferty bezpośrednio zależy od liczby chętnych przypadających na centralę. Najkorzystniejsze jest, gdy będzie ich co najmniej stu.

Przy obecnym poziomie cen (999 zł instalacja i 160 zł abonament miesięczny) SDI będzie zapewne interesującą ofertą głównie dla małych firm, którym potrzebny jest stały dostęp do sieci, bo utrzymanie linii dzierżawionej jest co najmniej kilka razy droższe. O atrakcyjności HiS decyduje przede wszystkim możliwość uzyskania stałego numeru IP - co oznacza, że użytkownik tej usługi może uruchomić własny serwer internetowy np. WWW.

Będzie się opłacać

TP SA nie ujawnia ilu ma aktualnie abonentów indywidualnych, dla których HiS powinien być opłacalny, czyli tych, którzy dzisiaj płacą ponad 160 zł miesięcznie za korzystanie z numeru dostępowego 0-202122. Przedstawiciele Telekomunikacji oczekują jednak, że w I kwartale przyszłego roku liczba użytkowników HiS osiągnie 15 tys. Korzystanie z tej usługi będzie bardziej opłacalne w już perspektywie następnych kilkunastu miesięcy, gdy znacząco wzrosną opłaty za lokalne połączenia telefoniczne, po jakich taryfikowany jest dotychczasowy numer dostępowy Telekomunikacji. Ten wzrost jest nieunikniony ze względu na konieczność dostosowania taryf telekomunikacyjnych do standardów Unii Europejskiej.

Przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej nie zapowiadają znaczących obniżek ceny usługi, nie wykluczają jednak istotnej redukcji opłaty instalacyjnej (wg modelu przyjętego przez operatorów telefonii komórkowej, w którym niska opłata początkowa jest pokrywana z opłat za użytkowanie, gwarantowanych co najmniej rocznym kontraktem).

Dla COMPUTERWORLD komentują

Marcin Rączkiewicz, kierownik ds. Strategii i Rozwoju, Netia Telekom SA

HiS jest rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w sieci telekomunikacyjnej, opartej na technologii starszego typu (kablach miedzianych). Rozwiązanie Ericssona udostępnia dobrą jakość transmisji na słabych łączach. Nie jest to jednak odpowiednia technologia dla sieci zbudowanej na światłowodach i łączach radiowych, gdzie udział kabli miedzianych jest minimalny. Zasada działania HiS jest podobna do ISDN. Przewagą ISDN jest bogatszy pakiet usług: możliwość przyłączenia do 8 wewnętrznych linii telefonicznych, prezentacja numeru abonenta, przekierowanie rozmowy itd. Obecnie wszyscy abonenci Netii mają możliwość skorzystania z ISDN i ta technologia będzie przez nas promowana.

Interesujemy się technologią HiS z innego względu: rozwiązanie to umożliwia kierowanie ruchu internetowego od klienta bezpośrednio do routera z pominięciem centrali telefonicznej. Jest to istotny problem dla amerykańskich operatorów telefonii stacjonarnej, których centrale są przeciążone ruchem telefonicznym, związanym właśnie z dostępem do Internetu. Przyczyną takiego stanu jest stała opłata za dostęp do sieci obowiązująca w Ameryce, bez względu na czas połączenia. W Europie operatorzy tradycyjnie naliczają impulsy, ale istnieje duża presja użytkowników (a więc opinii publicznej) na zapewnienie dostępu do sieci za zryczałtowaną opłatą. Zagadnienia te są przez nas analizowane i z pewnością będą wzięte pod uwagę przy uruchomieniu (w najbliższym czasie) usługi dostępu do sieci.

Bartosz Poliński, Product Manager, Internet Partners

Technologia Home internet Solution firmy Ericsson może zaoferować określonej grupie użytkowników nowy standard dostępu do Internetu - ze względu na stały dostęp i łatwość obsługi. Należy jednak zwrócić uwagę, iż z technicznego punktu widzenia HiS nie zapewnia parametrów, które pozwalałyby na jego poważne biznesowe wykorzystanie. Głównymi mankamentami są: ograniczona przepustowość i brak mechanizmów zapewniających standardy bezpieczeństwa w pracy z Internetem.

Usługa zapewne dotrze do użytkowników indywidualnych i małych firm. Jednak ze względu na nie najniższą cenę, nie będą z niej chcieli korzystać ci, którzy używają Internetu nie więcej niż pół godziny dziennie - tyle przeciętnie zajmuje odebranie poczty i wyszukanie konkretnej informacji przez WWW.

Biorąc pod uwagę wymienione ograniczenia, a także obecną wydajność sieci TPNet i brak odpowiedniego 24-godzinnego wsparcia technicznego, usługa SDI nie jest postrzegana przez nas jako konkurencyjna.

Technologia HiS bazuje na połączeniu asynchronicznym, co zawsze jest nieco gorszym jakościowo rozwiązaniem od łączy synchronicznych. W przypadku połączenia synchronicznego, urządzenia na początku pracy wzajemnie się synchronizują, po czym następuje ciągła wymiana danych. Nawet gdy nie ma w pewnej chwili danych do przesłania, transmitowane są "puste" bity, tak by modemy pozostały zsynchronizowane.

Przewaga połączeń synchronicznych nad asynchronicznymi leży przede wszystkim w możliwości uzyskania nieco większych prędkości, ponieważ nie muszą być przesyłane dodatkowe dane (bity "start", "stop"). Niedogodnością jest większe obciążenie procesora.

Komputery klasy PC standardowo są wyposażone w tanie porty asynchroniczne, które najczęściej pracują z prędkością maksymalną 115,2 Kb/s. I z tego też korzysta HiS.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200