Harris zapewni łączność dla wojska

Umowa o wartości 10,5 mln USD,...

Umowa o wartości 10,5 mln USD,...

... zawarta pomiędzy skarbem państwa a firmą Harris , zakłada pozyskanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 w Czernicy technologii w zakresie produkcji i integracji systemów łączności radiowej oraz utworzenie tam centrum szkoleniowego i serwisowego. Umowa związana jest z dostawą dla Polskich Sił Zbrojnych cyfrowych radiostacji plecakowych i pokładowych HF/VHF - UHF i komponentów systemów łączności.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200