Handlowy wie co ma

Od listopada ub.r. Bank Handlowy w Warszawie SA wykorzystuje system zarządzania siecią rozległą i sieciami lokalnymi Tivoli NetView. Firma planuje wdrożenie kolejnych modułów z serii Tivoli.

Od listopada ub.r. Bank Handlowy w Warszawie SA wykorzystuje system zarządzania siecią rozległą i sieciami lokalnymi Tivoli NetView. Firma planuje wdrożenie kolejnych modułów z serii Tivoli.

Sieć rozległa Banku Handlowego w Warszawie SA, łącząca wszystkie oddziały i filie banku, w tym także oddziały handlobanku, liczy łącznie ok. 300 urządzeń. Jeszcze rok temu bank nie posiadał zintegrowanego narzędzia, które umożliwiałoby bieżący monitoring całej sieci, a także wczesne wykrywanie "wąskich gardeł" i awarii. Posługiwano się kilkoma niezależnie działającymi narzędziami, monitorującymi wybrane elementy sieci. "W skrajnych przypadkach problemy rozwiązywano wyłączając i ponownie włączając podejrzewane o wadliwe działanie urządzenia" - mówi Jacek Mirkowski, dyrektor Biura Obsługi Systemów w Banku Handlowym w Warszawie SA.

Utrzymanie tak dużej infrastruktury sieciowej bez wykorzystania zaawansowanych narzędzi umożliwiających jej scentralizowaną kontrolę wymagało ciągłego zwiększania liczby administratorów odpowiedzialnych za utrzymanie sieci. Zamiast optymalizować pracę sieci poprzez usunięcie źródła występowania problemów, informatycy zbyt często byli angażowani w manualne rozwiązywanie problemów dopiero wtedy, gdy stawały się one już dokuczliwe i widoczne dla użytkowników. Aby zmienić tę sytuację, bank zdecydował się w 1998 r. wdrożyć scentralizowany system monitoringu i zarządzania siecią. Równolegle z poszukiwaniem tego systemu odbywał się także wybór rozwiązania automatyzującego pracę Centralnego Biura Help-Desk, odpowiedzialnego za wsparcie użytkowników. Optymalne rozwiązanie zakładało integrację obu tych systemów. Przyjęta metodologia pozwoliła na wybór rozwiązań w pełni ze sobą współpracujących.

Wiele argumentów

Bank zaprosił do przetargu kilka firm, które zaproponowały trzy liczące się rozwiązania: system Unicenter TNG firmy Computer Associates, OpenView Hewlett-Packarda i Tivoli NetView IBM-a. Bank wybrał ostatnie rozwiązanie, o czym, poza możliwością obsługi urządzeń sieciowych pracujących w sieci banku, zdecydowały głównie dwa argumenty. "Przede wszystkim mieliś-my już doświadczenie we współpracy z IBM przy realizacji innych kontraktów" - mówi Jacek Mirkowski. - "Ponadto Tivoli NetView okazał się rozwiązaniem najbardziej elastycznym, umożliwiającym stopniowanie inwestycji. Chociaż każdy z producentów deklaruje modularność swojego systemu, to w rzeczywistości rozwiązania konkurencyjne są bardziej zintegrowane już na starcie i wymagają większej inwestycji początkowej. Nam zależało najbardziej na zarządzaniu warstwą fizyczną sieci i stopniowym rozwijaniu systemu w miarę rosnących potrzeb i możliwości finansowych w kierunku zarządzania systemami i ich funkcjami" - dodaje.

Innym czynnikiem, który zdecydował o współpracy z IBM, był fakt, że równolegle jako rozwiązanie Help-Desk wybrano pakiet firmy Remedy. Produkt ten integruje się z Tivoli i jest wdrażany w Polsce właśnie przez IBM. Oferta IBM, jako jedyna, przedstawiała kompleksowe podejście do potrzeb banku - system zarządzania siecią plus system Help-Desk w ramach jednej oferty.

"Jak wykazały nasze analizy, znacznie łatwiej jest Tivoli zintegrować z rozwiązaniami konkurencji niż konkurencyjne rozwiązania między sobą. Nie jest to bez znaczenia, zważywszy na dynamiczne zmiany w sektorze bankowym, bo elastyczność systemu informatycznego będzie dużym ułatwieniem przy konieczności jego łączenia z systemem innej instytucji finansowej" - wyjaśnia Jacek Mirkowski.

W całej sieci

Procedurę wyboru systemu, a następnie wdrożenie Tivoli NetView realizowano od listopada 1998 r. do października 1999 r. W tym czasie przeszkolono operatorów i administratorów systemu, zbudowano centrum zarządzania siecią (CZS), wdrożono oprogramowanie Tivoli NetView w centrali firmy oraz oprogramowanie Tivoli Mid-Level Manager w oddziałach banku pozbawionych lokalnego personelu IT.

W systemie Tivoli NetView przyjęto dwustopniową hierarchię zarządzania. Bank Handlowy ma cztery regionalne ośrodki sieciowe (Warszawa, Poznań, Bydgoszcz i Katowice). W każdym pracują operatorzy odpowiadający za monitoring łączy telekomunikacyjnych, sieci lokalnych w ośrodkach regionalnych, a także w oddalonych oddziałach i filiach banku w danym regionie. Wyjątkiem są operatorzy z regionu warszawskiego, którzy oprócz monitoringu pracy sieci w tym regionie odpowiadają również za poprawne funkcjonowanie sieci bankowej w całym kraju. Dzięki aktualizowanej co minutę elektronicznej mapie prezentującej stan sieci operatorzy mogą na bieżąco analizować pracę systemów WAN i LAN i dostrzegać ewentualne problemy.

W systemie Tivoli NetView stworzono tzw. kolekcje urządzeń sieciowych, reprezentujące grupy urządzeń niezbędnych do poprawnego funkcjonowania określonych usług lub aplikacji bankowych, obsługujących określony proces biznesowy. Dzięki powiązaniu tych kolekcji z informacją o stanie sieci możliwe jest natychmiastowe stwierdzenie, jak awarie poszczególnych urządzeń przekładają się bezpośrednio na dostępność poszczególnych usług realizowanych w sieci bankowej.

W sieci Banku Handlowego pracują głównie urządzenia firm IBM i Cisco. Pierwszymi TME 10 NetView może zarządzać standardowo. Do zarządzania urządzeniami wykorzystuje dodatkową aplikację CiscoView, która daje operatorom szczegółowy dostęp do konfiguracji urządzeń, odzwierciedlając nawet ich dokładny wygląd na ekranie monitora.

"Dzięki wdrożeniu systemu Tivoli Net-View możemy na bieżąco analizować wydajność pracy sieci. Długookresowa analiza statystyk pozwala odpowiednio wcześnie przewidzieć konieczność rozbudowy sieci, zwiększenia dostępnej przepustowości i wyeliminowanie Çwąskich gardełČ. To pozwala szczegółowo panować nad inwestycjami infrastrukturalnymi IT" - mówi Jacek Mirkowski.

System Tivoli NetView wykorzystuje do pracy 5 serwerów IBM RS6000 z systemem operacyjnym AIX. Są one zainstalowane po jednym w ośrodkach regionalnych Banku Handlowego w Warszawie SA i dodatkowo jeden z nich pełni funkcję konsolidacyjną w centrali banku w Warszawie. Funkcję stacji operatorskich pełnią stacje robocze Suna i komputery z systemem Windows NT Workstation 4.0.

Apetyt na więcej

Bank nie zamierza poprzestać na wdrożeniu tylko jednego modułu z serii Tivoli (NetView). Rozważa również zastosowanie takich modułów, jak: Tivoli Inventory, pozwalający zarządzać wyposażeniem informatycznym (urządzenia sieciowe, komputery, drukarki, oprogramowanie), Tivoli Single Signon, umożliwiający pojedyncze logowanie do wszystkich serwerów i systemów wykorzystywanych przez użytkownika, Tivoli Software Distribution, ułatwiający zautomatyzowane rozsyłanie i zdalne instalowanie oprogramowania na serwerach i stacjach roboczych.

"Zanim podejmiemy decyzję o wdrożeniu tych modułów, zamierzamy je dokładnie przetestować. Temu ma służyć stworzone wewnętrzne laboratorium testowe oprogramowania Tivoli. Jeśli w środowisku testowym okaże się, że spełnia ono nasze potrzeby, będziemy zmierzać do jego zastosowania w systemie informatycznym banku" - wyjaś-nia Jacek Mirkowski.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200