Handlowiec online

e-point wdrożył mobilny system wspomagający pracę kilkudziesięciu handlowców Prosper SA, jednej z największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce.

e-point wdrożył mobilny system wspomagający pracę kilkudziesięciu handlowców Prosper SA, jednej z największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce. Zaprojektowany i zbudowany przez e-point Mobilny System Raportowania (MSR) został zastosowany do kontroli działania i zarządzania siecią przedstawicieli handlowych Prospera. Z systemu korzysta kilkudziesięciu pracowników dystrybutora, wyposażonych w palmtopy. Przy wykorzystaniu transmisji danych przez Internet przy użyciu telefonu GSM, do centrali trafiają dane o planie pracy oraz, na bieżąco, o wynikach. Na serwerze gromadzone są więc dane pozwalające na kontrolę aktywności i skuteczności handlowców. Centrala kontroluje także koszty działania przedstawicieli firmy.

MSR zapewnia handlowcowi dostęp do aktualnych informacji o kliencie, dotyczących np. jego statusu, generowanych obrotów, przypomina także kogo i w jakim terminie należy odwiedzić. System, zawiera także moduł analizy i samooceny stopnia realizacji założonego planu działania.

Zobacz również:

Bezpieczeństwo systemu zagwarantowano m.in. dzięki dwustronnie szyfrowanej transmisji, kodowaniu dostępu oraz wprowadzeniu procedur awaryjnych. Kolejne wersje systemu będą umożliwiały m.in. przesyłanie fotografii cyfrowych oraz lokalizację za pośrednictwem GPS.


×