HTML2EXE tworzy prezentacje ze stron WWW

Przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem stron WWW wymaga ich wcześniejszego skopiowania (wraz z grafiką) na lokalny dysk twardy i późniejszego uruchamiania z wykorzystaniem przeglądarki.

Przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem stron WWW wymaga ich wcześniejszego skopiowania (wraz z grafiką) na lokalny dysk twardy i późniejszego uruchamiania z wykorzystaniem przeglądarki.

Rozwiązanie to, chociaż skuteczne, nie jest jednak optymalne. Tak przygotowane prezentacje mogą zajmować wiele miejsca na dysku, a ich zawartość jest dostępna w wielu różnych plikach: HTML, JPG i GIF. Brytyjska firma Update Computer Services opracowała program HTML2EXE, pozwalający stworzyć z wielu stron WWW prezentację dostępną w jednym pliku wykonywalnym EXE. Za jego pomocą można tworzyć interaktywne podręczniki, prezentacje i instrukcje.

W jednym pliku

Program działa jako kompilator kodu HTML. Przetwarzając wskazany zbiór stron WWW przekształca je do postaci archiwum (pliki o rozszerzeniu H2E). Archiwa te mogą być wyświetlane za pomocą specjalnej przeglądarki H2E-Viewer lub przetworzone na program wykonywalny. W rezultacie otrzymuje się aplikację z dołączoną bazą zawierającą skompresowany serwis WWW.

HTML2EXE w obecnie dostępnej wersji obsługuje specyfikację HTML 3.0, włącznie z mapami bitowymi, plikami graficznymi GIF, PNG i JPEG, ramkami, plikami dźwiękowymi (MID lub WAV), tabelami, formularzami, atrybutami fontów oraz innymi elementami.

Osoby, które są bardziej przyzwyczajone do pracy bez myszki, mogą ukryć pasek narzędziowy (zawierający ikony, pozwalające uzyskać szybki dostęp do funkcji programu) i pracować wyłącznie z wykorzystaniem klawiatury. Producent postarał się nawet, by Hermes 2000 obsługiwał dokładnie te same skróty klawiszowe, co starsza wersja dla DOS.

Proces kompilacji kodu HTML zależy od ustawienia poszczególnych opcji, w szczególności sposobu posługiwania się przez użytkownika prezentowaną zawartością zarchiwizowanych stron WWW. Strony te mogą być prezentowane w pełnym oknie z narzędziami nawigacyjnymi dostępnymi jako rozwijane menu lub w oknie przeglądarki. Można także sprawić, że przeglądarka zostanie pozbawiona możliwości wydrukowania bądź skopiowania wyświetlanych stron (do schowka), co jest istotne w przypadku prezentowania informacji, które nie powinny być powielane w inny sposób niż elektronicznie. Dostęp do archiwum stron można zabezpieczyć hasłem i ograniczyć możliwość korzystania z prezentacji do określonego terminu.

Istnieje również możliwość dołączenia dodatkowych dowiązań - np. do pliku pomocy czy ogólnych informacji o archiwum. Mogą one prowadzić zarówno do zewnętrznych serwisów WWW, jak i innych aplikacji. Można również dołączyć mechanizm przeszukiwania tak zarchiwizowanych stron WWW.

Tworzony program wykonywalny zajmuje standardowo ok. 1 MB. Do tego należy doliczyć objętość stron WWW archiwizowanych za jego pomocą. Autor prezentacji może jednak zalecić zwiększenie rozmiaru finalnego pliku, tak by np. miał on objętość płyty CD-ROM, co utrudni kopiowanie zawartej w nim prezentacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200