HR na światowym poziomie

W zarządzaniu pracownikami UPC Polska działa zgodnie z międzynarodowymi standardami LGI, spółki matki do której należy firma. Pracownicy mają szansę na udział w międzynarodowych projektach.

Dużą satysfakcją dla naszych pracowników jest fakt, że opracowywane w Polsce rozwiązania często są później wykorzystywane za granicą. Stawia to naszych pracowników w roli pionierów i ekspertów w danej dziedzinie.

Beata Stola, dyrektor personalna i administracji w UPC Polska

W tym roku UPC Polska zdobyła wyróżnienie "Najlepszego miejsca pracy IT w Polsce". Przyznała je nasza redakcja w pierwszym badaniu AudIT, oceniającym polski rynek pracy pod kątem specjalistów IT. Przeprowadzony audyt pokazał, że w firmie tej odsetek najbardziej pożądanej grupy pracowników - czyli entuzjastów - wynosi aż 40%. Jednocześnie pracownicy polskiego oddziału UPC doceniają współpracę z kolegami. Aż 74% badanych określiło ją jako "dobrą", bądź "bardzo dobrą". Co ważne, pracownicy postrzegają firmę jako innowacyjną i dynamiczną oraz oferującą usługi wysokiej jakości.

Kariera w poprzek

W działach technicznych i informatycznych UPC nie ma standardowej, hierarchicznej ścieżki kariery. Zdaniem Beaty Stoli, nie odpowiada ona specyfice pracy w IT. Dlatego w firmie wypracowano ścieżkę ekspercką. Po pracy w dziale wsparcia technicznego - w którym zdobywa się wiedzę na temat wykorzystanych technologii, systemów, oferty, produktów, funkcjonowania firmy - awansuje się do działów specjalistycznych jak Local Fault Management Team, IP Service Provisioning, w których cały czas można się szkolić w obranym kierunku. Ścieżki kariery przebiegają więc w poprzek organizacji. Pracownicy UPC Polska trafiają również do spółek w innych krajach. Zdarzają się np. transfery polskich pracowników do Amsterdamu do działu "Advanced suport". To zaś stanowi dużą szansę na rozwój.

Poza tym, firma stara się oferować rynkowe wynagrodzenie, budować dobrą atmosferę w firmie i zachęcać pracowników do aktywnego stylu życia i troski o zdrowie. Dlatego firma oferuje pracownikom pakiety rekreacyjne, z których korzysta ponad 70% z 1700 pracowników. Dodatkowo otrzymują oni możliwość ubezpieczenia i opiekę medyczną, także dla swoich rodzin. Co roku odbywają się pikniki rodzinne we wszystkich 9 regionach w Polsce, w jakich działa UPC. W czasie Euro 2012 w biurach pojawiły się kąciki kibica, a na co dzień, w organizowanych konkursach pracownicy wygrywają bilety na koncerty i do kina. UPC stara się też równo traktować wszystkich pracowników i nie ulegać modzie na specjalne traktowanie młodych, należących do tak zwanego pokolenia Y.

"W naszej firmie chcemy łączyć pokolenia, a nie różnicować je, dlatego wszyscy pracownicy - bez względu na wiek - są traktowani wg podobnych zasad. Nie mamy więc specjalnych programów dla przedstawicieli najmłodszego pokolenia. Podczas rekrutacji wybieramy pracowników, którzy pasują do naszej kultury organizacyjnej" - mówi Beata Stola. I dodaje, że firma stara się tworzyć przyjazną atmosferę i środowisko pracy dla wszystkich grup wiekowych pracowników.

Przejrzystość w działaniu

Firma jest częścią międzynarodowej korporacji Liberty Global, więc wiele standardów związanych z zarządzaniem personelem budowanych jest przez korporację z udziałem poszczególnych krajów i będą one stosowanych na poziomie międzynarodowym. "Politykę personalna tworzymy w odniesieniu do polskiej specyfiki rynku pracy, jednak jako międzynarodowa firma działamy według światowych standardów zarządzania pracownikami i sięgamy po rozwiązania, które są inicjatywami naszej korporacji" - mówi Beata Stola, dyrektor personalna i administracji w UPC Polska. Są to: program rozwojowy FastForward dla najbardziej utalentowanych pracowników, który pozwala im zdobyć międzynarodowe doświadczenia managerskie, programy In Heroes oraz In Givers promujące zaangażowanie społeczne pracowników, czy globalny Kodeks Postępowania w Biznesie, który kładzie nacisk na transparentność działania. I dodaje, że wszystkie wprowadzane inicjatywy są monitorowane. Firma sprawdza m.in. czy zdają one egzamin w danym oddziale.

UPC kładzie też nacisk na transparentność działania wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Jednym z elementów dbania o nią jest tzw. telefon zaufania dla pracowników. Mogą oni na niego zadzwonić i przedstawić swoje uwagi dotyczące działania firmy. UPC dba też, aby pracownicy byli stale informowani o tym co się dzieje w firmie, jakie są jej plany, inicjatywy, aktualna oferta. Tworzy motywujące środowisko pracy, oferujące dostęp do międzynarodowych projektów i najnowocześniejszych technologii, co dla inżynierów i informatyków jest szczególnie istotne.

"To co przyciąga i motywuje naszych inżynierów do pracy u nas to fakt, że w UPC mają szansę korzystać z globalnego know-how i najnowszych, innowacyjnych technologii, do których mamy dostęp. Mogą też brać udział w międzynarodowych projektach" - mówi Beata Stola. "Dużą satysfakcją dla pracowników jest też fakt, że często opracowywane w Polsce rozwiązania są później wykorzystywane na innych rynkach, gdzie działa Liberty Global. Stawia to naszych pracowników w roli pionierów i ekspertów w danej dziedzinie" - dodaje.

Czas na zmiany

W najbliższym czasie dla UPC Polska największym wyzwaniem będzie praca nad zwiększeniem w firmie grupy entuzjastów oraz zmniejszeniem grupy krytyków i obojętnych. Dlatego Beata Stola zapowiada, że będzie analizować wyniki naszego raportu przygotowanego podczas badania AudIT. Będzie też rozmawiać z pracownikami i dążyć do poprawy. Poza tym w 2013 roku firmę czeka transformacja i zmiana kultury organizacyjnej. Z działania zorientowanego na procesy i produkty, pracownicy UPC będą przechodzić na działanie zorientowane na satysfakcję klienta. Wprowadzenie "customer centricity" wymagało będzie zmiany myślenia o zadaniach u każdego pracownika, dlatego taka transformacja musi być powiązania ze zmiana kultury organizacyjnej. "To nasze największe wyzwania związane z zarzadzaniem pracownikami w najbliższym czasie" - podsumowuje Beata Stola.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200