HPE wchodzi w nową erę macierzy dyskowych

Materiał promocyjny Z dniem 1 maja 2021 Hewlett Packard Enterprise (HPE) wycofuje ze sprzedaży macierze HPE 3PAR serii 8000. Nie oznacza to jednak końca życia tego sprawdzonego produktu obecnego na rynku od przeszło 20 lat. Niemniej jednak zapraszamy do zapoznania się z alternatywami, jakimi są macierze oparte o technologie HPE Nimble Storage i HPE Primera.

Co oznacza ogłoszenie HPE?

  • Obecni Klienci HPE będą mogli dokonywać rozbudowy sprzętu posiadanych macierzy 3PAR serii 8000 aż do 31 sierpnia 2024 (uzależnione od dostępności komponentów)
  • Klienci posiadający macierze HPE 3PAR serii 8000 będą uprawnieni do otrzymania wsparcia technicznego aż do 31 sierpnia 2026 (pod warunkiem wykupienia tychże usług)
  • Ogłoszenie to nie dotyczy macierzy 3PAR serii 9000 i 20000. Na chwilę obecną nie ma daty wycofania tychże systemów ze sprzedaży.
  • Macierze 3PAR serii 9000 i 20000 są wciąż dostępne w kanale sprzedażowym HPE!

Co dalej? Jak alternatywa?

Odpowiedź na oba postawione powyżej pytania jest bardzo prosta, gdyż HPE od wielu lat nie ustaje w wysiłkach ulepszania swojej oferty rozwiązań pamięci masowej czyniąc je coraz bardziej inteligentnymi oraz pomagając klientom w efektywniejszym zarządzaniu infrastrukturą IT. Od przeszło dwóch lat HPE w swojej ofercie posiada nowatorskie macierze HPE Nimble Storage, a od dwóch lat systemy HPE Primera dla rozwiązań krytycznych. Już teraz zmieniają one oblicze data center, chociażby poprzez wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w formie systemu HPE InfoSight do pomocy w zarządzaniu infrastrukturą IT.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa najważniejsza jest odpowiedź na pytanie – jak ważne są dla mnie moje dane? A co za tym idzie, gdzie i na jakich systemach pamięci masowej te dane magazynować?

W wielkim skrócie można podzielić aplikacje na dwie grupy: do zastosowań krytycznych (ang. mission critical) oraz do ogólnego przeznaczenia (ang. general purpose). W odniesieniu do danych generowanych przez te aplikacje, w przypadku pierwszej grupy mówimy o tzw. Tier-0 Storage, a w przypadku drugiej o Tier-1 ewentualnie Tier-2 Storage.

Zaklasyfikowanie aplikacji jak też danych generowanych przez te aplikacje leży w gestii każdego klienta. Niemniej jednak można mówić o kilku kluczowych wymaganiach od strony technologicznej, które muszą być spełnione dla każdej z tych grup. Zatem:

  • Tier-0 Storage musi zapewniać 100 procentowy dostęp do danych oraz nadzwyczajną odporność na awarie. Jednym zdaniem biznes nie może pozwolić sobie na żaden przestój w dostępie do danych danej aplikacji.
  • Tier-1 Storage musi zapewniać określony wymaganiami biznesowymi poziom dostępu do danych (np. na poziomie 99,9999 procent) przy zapewnieniu potrzebnej wydajności. Natomiast odporność na awarie nie musi być na tak wysokim poziomie jak przyTier-0 Storage. W tym wypadku organizacja może sobie pozwolić na niedługi przestój dla danej aplikacji, której działania muszą być przywrócone w określonym przez kierownictwo czasie.
  • Tie-2 Storage, które pojawia się też w odniesieniu do systemów pamięci masowej, musi przede wszystkim zapewniać określony wymaganiami biznesowymi poziom wydajności aplikacji. Aplikacje te nie wymagają najszybszego dostępu do danych. Większy nacisk kładzie się na prostotę obsługi (czy wręcz samozarządzanie), zmniejszony koszt obsługi i utrzymania w czasie.

Oczywiście dane na naszych systemach produkcyjnych muszą być obowiązkowo zabezpieczane na zewnętrznych systemach do długoterminowego przetrzymywania kopii zapasowych (w myśl zasady 3-2-1). Zwłaszcza w świecie coraz częstszych ataków ransomware., jak też wysokiej wagi danych dla żywotności przedsiębiorstw. Można śmiało powiedzieć, że kompletna utrata danych oznacza dzisiaj niemal pewny i momentalny koniec działalności przedsiębiorstwa.

Dopiero rozumiejąc, jak istotne dla żywotności naszej firmy czy organizacji są dane naszych aplikacji, możemy przystąpić do wyboru właściwego rozwiązania pamięci masowej, na którym będziemy magazynować i udostępniać nasze dane poprzez aplikacje.

Przykład doboru sprzętu wg zastosowania pokazany jest poniżej.

HPE wchodzi w nową erę macierzy dyskowych

Macierze HPE 3PAR serii 8000 były i są zarówno używane w przypadku aplikacji dla rozwiązań krytycznych, którym odpowiadają obecnie systemy HPE Primera, jak i dla tych ogólnego przeznaczenia, gdzie macierze HPE Nimble wiodą prym na rynku globalnym. Wybór jednej z tych dwóch linii produktowych zależy zatem od wymagań technicznych jak i potrzeb biznesowych.

Jak HPE zapewnia sprawne zarządzanie i migrację danych między systemami?

Długoterminowym celem strategicznym HPE jest zapewnienie pełnej swobody przesuwania oraz replikacji danych między wszystkimi systemami pamięci masowej dostarczanych przez HPE, a także w ramach całego środowiska IT klienta. Innymi słowy dostarczenie bazy dla tzw. hybrydowego IT (czy też hybrydowej Chmury), jak również środowiska wielochmurowego. Wiele elementów tej nieprostej układanki jest już dostępnych (jak np. wspomniane RMC i Peer Copy, Peer Motion czy HPE Cloud Volumes). Inne są obecnie w fazie intensywnego rozwoju i w odpowiednim momencie zostaną ogłoszone.

W przypadku wycofywanych ze sprzedaży macierzy HPE 3PARów serii 8000 z racji na ich architekturę i właściwości, naturalnym następcą są macierze HPE Nimble Storage (z wyłączeniem modeli czterokontrolerowych). W ramach migracji HPE Pointnext przygotowało usługi wspierające, które odbywają się w formie zdalnej konsultacji. Klienci jak i obsługujący ich partnerzy mogą również sami dokonać migracji danych z systemów 3PAR serii 8000 (jak i też starszych serii 7000) na macierze Nimble Storage wykorzystując znaną funkcjonalność Peer Copy za pomocą darmowego oprogramowania HPE o nazwie Recovery Manager Central (RMC), jak też wbudowaną w macierze 3PAR funkcjonalność Peer Motion (tzw. replikacja natywna).

Możliwa jest też migracja danych do chmury HPE o nazwie HPE Cloud Volumes, będącej magazynem na dane klasy korporacyjnej, udostępnianym klientom w formie usługi pojemności na dane, a stamtąd z powrotem do własnego centrum przetwarzania danych, bez ponoszenia kosztów za transfer wychodzący.

Co z tą Sztuczną Inteligencją?

Klienci HPE posiadający systemy pamięci masowej i serwery HPE otrzymują jednocześnie darmowy dostęp HPE InfoSight. Jest to samoucząca się platforma predykcyjna, która analizuje działania poszczególnych systemów oraz ich obciążenie. Automatyzacja procesów analitycznych sprawia, że rozwiązania takie jak HPE InfoSight dają administratorom IT proste do obsługi narzędzie, dzięki któremu mogą zoptymalizować procesy zarządzania infrastrukturą IT. Platforma analityczna dostarcza użytkownikowi, który nie chce wnikać w skomplikowane wykresy i analizy, czytelny obraz procesów oparty o rekomendacje i alerty.

Jak HPE InfoSight wspiera właścicieli macierzy HPE Primera czy HPE Nimble Storage?

Przede wszystkim gwarantuje wyższy poziom dostępności do danych na tychże macierzach HPE – dzięki HPE InfoSight macierze HPE Nimble Storage osiągnęły 99,9999 procent dostępności wszystkich zainstalowanych systemów, a HPE jest w stanie zagwarantować 100 procent dostępności dla macierzy HPE Primera. Jest również jednym z najbardziej krytycznych aspektów systemów pamięci masowej, wpływającym na kondycję nie tylko IT, ale też na gospodarkę finansową oraz na reputację każdego przedsiębiorstwa. HPE InfoSight jest już na rynku ponad 10 lat. Ma pod swoją pieczą setki tysięcy systemów. Każdego dnia staje się coraz mądrzejszy, a co za tym idzie, coraz bardziej efektywny w wspieraniu działań zespołów IT, w optymalnym zarządzaniu podległą im infrastrukturą oraz w unikaniu wielu problemów.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z systemami HPE Nimble Storage oraz HPE Primera, jak również pozostałymi nowatorskimi rozwiązaniami HPE Storage.