HPE Alletra Storage MP – technologiczna inwestycja na lata

Przeczytaj, by dowiedzieć się jak za pomocą innowacyjnych macierzy dyskowych możesz zmienić swój biznes oparty o dane. W tym artykule pokazujemy nowy sposób planowania infrastruktury zdolnej wspierać organizację zarówno dziś jak i w przyszłości. Zapoznaj się z możliwościami chmurowego doświadczenia w tradycyjnych środowiskach.

Scyfryzowane organizacje, dla których sprawne i skuteczne przetwarzanie danych stało się podstawą modelu realizacji biznesu, wciąż stoją przed wyzwaniami technologicznymi.

Dynamiczne zmiany na rynku wymagają odpowiedzi na kluczowe kwestie związane z zarządzaniem danymi. Ich ciągły wzrost oznacza dla organizacji poszukiwanie lepszych, skuteczniejszych metod ich przetwarzania, i przechowywania.

Firmy z wielu względów nie s w stanie lub nie chcą przeprowadzić całkowitej migracji do chmury, chcą natomiast doświadczenie chmury wykorzystać do pracy z danymi również lokalnie, on-premise. Potrzebują technologii, które będą miały możliwość elastycznego skalowania pojemności i wydajności niezależnie od siebie, by zwiększanie np. samej wydajności nie musiało oznaczać tworzenia od nowa całego środowiska. Potrzebują zapewnienia nieprzerwanego dostępu do danych dla kluczowych firmowych aplikacji.

Ostatecznie wszystkie te założenia sprowadzają się do fundamentu – wydajnych, nowoczesnych macierzy, zdolnych obsłużyć „nowy świat” – kontenery, środowiska DevOps, aplikacje nowego typu, środowiska hybrydowe i chmurowe.

Odpowiedzią na wszystkie te potrzeby są usługi chmurowe HPE GreenLake for Block Storage oparte o HPE Alletra Storage MP – blokow pamięć masową zarządzaną w sposób chmurowy.

HPE tworząc nową platformę macierzową postawiło sobie podstawowy cel – dostarczenie organizacjom również w modelu CAPEX platformy sprzętowej, zintegrowanej z platformą chmurową HPE GreenLake i będzie umożliwiała elastyczne dopasowanie do aktualnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorstw.

Architektura wykorzystuje ustandaryzowany blok sprzętowy, który może pełnić funkcję modułu obliczeniowego (obsługa I/O), pojemnościowego lub też łączyć obie te funkcje jednocześnie w przypadku mniejszych konfiguracji.

Platforma sprzętowa HPE Alletra Storage MP może dostarczać usługi w ramach protokołu blokowego, plikowego oraz, jak zaznaczają eksperci HPE - w przyszłości obiektowego.

Gdzie sprawdzi się HPE Alletra Storage MP z usługami HPE GreenLake for Block Storage?

Przede wszystkim tam, gdzie w grę wchodzi potrzeba najwyższej dostępności w pracy z obciążeniami roboczymi. W przypadku omawianej platformy producent gwarantuje ją na poziomie 100%. Oznacza to, że usługi oferowane przez organizacje, a realizowane w oparciu o macierze od HPE, będą w stanie spełnić wszelkie zobowiązania wynikające z umów SLA.

HPE Alletra Storage MP jest dobrym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorstw, które rozwój swojego biznesu chcą związać z jednym rodzajem rozwiązania. Takim, które będzie skutecznie realizowało potrzeby organizacji dziś i jutro, pozwalając przy tym skutecznie planować inwestycje w technologię, wykazując się wysoką efektywnością kosztową i zapewniając ekonomiczne skalowanie infrastruktury w razie potrzebnych zmian w organizacji.

Platforma HPE Alletra Storage MP jest innowacyjna zarówno w zakresie technologii jak i samego zarządzania nią. Możliwość zarządzania platformą z poziomu chmury i objęcie zarządzaniem całego środowiska w prosty, z pełną widocznością, sposób, umożliwia działom IT wykorzystać kompetencje specjalistów w innym miejscu i wspierać firmę w rozwijaniu biznesu.

Platforma cechuje się również prostotą w zakresie jej uruchomienia, aktualizacji oprogramowania czy naprawy. Wszystkie te czynności mogą być wykonywane z poziomu użytkownika, bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności i bez potrzeby angażowania zasobów dostawcy. A skrócenie czasu potrzebnego do realizacji tych działań oznacza mniejsze zakłócenia w ciągłości biznesowej.

Podsumowując: uniwersalność, modułowość, prostota zarządzania, a ostatecznie niższe TCO inwestycji powinny przekonać organizacje do uważniejszego przyjrzenia się rozwiązaniu oferowanemu przez HPE.

Ponieważ słowa praktyka więcej znaczą niż dziesiątki stron folderów i instrukcji, już dziś zapraszamy po dużą dawkę praktycznej wiedzy o HPE Greenlake for Block Storage dla HP Alletra Storage MP.

25 stycznia odbędzie się organizowany przez Computerworld webinar z serii HPE TechMeet „Rewolucja w pamięciach masowych”, podczas którego eksperci z HPE opowiedzą o biznesowym potencjale platformy HPE Alletra Storage MP.

Zarejestruj się TUTAJ i zmień zasady przetwarzania danych w swojej organizacji. Zobacz, jak w oparciu o macierz możesz świadczyć usługi chmurowe, wychodząc z własnego środowiska on-premise.

HPE Alletra Storage MP – technologiczna inwestycja na lata

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]