HP zmienia nazewnictwo serwerów

Hewlett-Packard zdecydowała się zmienić nazewnictwo produkowanych przez siebie serwerów, mając nadzieję, że nowe nazwy serwerów będą bardziej przejrzyste i lepiej kojarzone z określoną platformą, możliwościami produktu i innymi ważnymi cechami.

Hewlett-Packard zdecydowała się zmienić nazewnictwo produkowanych przez siebie serwerów, mając nadzieję, że nowe nazwy serwerów będą bardziej przejrzyste i lepiej kojarzone z określoną platformą, możliwościami produktu i innymi ważnymi cechami.

Do tej pory HP miała w swojej ofercie trzy podstawowe rodziny serwerów: HP NetServer (oparte na procesorach Intel), HP e3000 (rodzina serwerów mało znana na rynku polskim) i HP 9000 (maszyny unixowe oparte na procesorach RISC).

Zobacz również:

Nowe nazewnictwo serwerów odzwierciedla i pozwala odróżnić, takie ich cechy jak: architektura, pojemność względna i typ, co w przypadku poprzedniego nazewnictwa stwarzało użytkownikom sporo kłopotów. Nowe nazwy będą się składać z czterech części:

<hp> <część opisowa> <server> <numer modelu>

Pierwsza część będzie zawsze taka sama - hp (znak firmowy). Druga będzie zawierać jedno lub dwa słowa, opisujące charakterystyczną cechę serwera (część opisowa, na przykład typ serwera). Może to być np. opis typu "rack optimized". Wtedy użytkownik od razu wie , że ma do czynienia z serwerem umieszczonym w obudowie, którą można zainstalować w standardowej szafie (a nie z serwerem wolnostojącym). Część ta może być nieraz pominięta i wtedy nazwa serwera będzie się składać tylko z trzech części.

Trzecia część to po prostu słowo "server" (kategoria produktu). Czwarta część (numer modelu) będzie się składać z sześciu znaków alfanumerycznych - pierwsze dwa znaki są zawsze literami, a cztery ostatnie cyframi (llcccc).

Rozszyfrujmy teraz znaczenie dwóch liter (ll). Pierwsza - mogą się tu pojawić następujące litery: "t" (serwer wolnostojący; od słowa tower - ang. wieża), "r" (serwer przystosowany do instalowania w szafie; od słowa rack, ang. stelaż) i s (serwer superskalowalny).

Druga litera - mogą się tu pojawić: c, p lub x ("c" oznacza, że mamy do czynienia z architekturą IA32; "p" to PA-RISC, a "x" to IA64).

Jeśli chodzi o cyfry (cccc), to ich znaczenie jest następujące: pierwsza cyfra może mieć wartość od 0 do 9 i określa rodzinę i/lub względną pozycję serwera. Druga litera to unikatowy numer dla każdej architektury. I wreszcie dwie ostatnie cyfry (można tu będzie spotkać liczbę z przedziału 00 do 90), to wartość określająca relatywną pojemność pamięci masowej lub wartość wskazująca na różne nowości i inne charakterystyczne cechy serwera (np. na możliwość aktualizowania systemu).

I na koniec przykład. Nazwa serwera może wyglądać tak: hp rack optimized server rp8400, a w przypadku braku drugiej części: hp server rp8400.


TOP 200