HP rozwiąże umowę podwykonawczą z CL

Na podstawie umowy zawartej z HP w lipcu 2001 r. ComputerLand miał zająć się budową struktur organizacyjnych na potrzeby systemu IACS. W wyniku przejęcia realizacji nieinformatycznej części kontraktu przez ARiMR, Hewlett-Packard zmuszony jest rozwiązać umowę podwykonawczą z CL.

ComputerLand SA otrzymał od wniosek rozwiązania umowy dotyczącej udziału ComputerLand jako podwykonawcy w pracach nad systemem IACS. Jej wartość sięga 70 mln zł. Na mocy porozumienia, zawartego między spółkami w lipcu 2001 r., CL miał się zająć zbudowaniem struktur organizacyjnych systemu. Aneks do umowy między HP i ARiMR przewiduje, iż realizację nieinformatycznej części kontraktu przejmie obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja sprzeciwiła się ponadto udziałowi CL w tworzeniu systemu w roli podwykonawcy.

Zarząd ComputerLand SA w oficjalnym komunikacie poinformował, iż „oceni dopuszczalność rozwiązania umowy dokonanego przez Hewlett-Packard Polska w świetle postanowień zawartej umowy i przepisów prawa oraz podejmie w tej sprawie odpowiednie kroki”.