HP rozważa sprzedaż nierentownych działów

Kierownictwo HP przyznaje, że realizacja strategicznych celów firmy może wymagać ograniczenia działalności w mniej rentownych obszarach rynku. O jakich obszarach mowa? Tego władze HP nie ujawniają.

W skierowanym do akcjonariuszy i datowanym na koniec grudnia 2012 roku piśmie czytamy, że władze HP nie wykluczają zaprzestania nierentownej działalności, a także wydzielenia i sprzedaży stosownych komórek biznesowych. W piśmie nie wymieniono żadnych obszarów działalności, ani części organizacji, które potencjalnie mogłyby zostać wystawione na sprzedaż. Przedstawiciele kierownictwa HP dają jednak do zrozumienia, że sprzedaż nierentownych komórek może okazać się długotrwałym procesem. Władze koncernu nie wykluczają, że takie komórki zostaną sprzedane po zaniżonej cenie. "Nie wykluczamy trudności w poszukiwaniu nabywców lub strategicznych alternatyw. Może to przełożyć się na opóźnienia w realizacji naszych celów strategicznych" - czytamy w oświadczeniu władz HP.

Treść oświadczenia wywołała lawinę spekulacji na temat kierunków ewentualnej restrukturyzacji. Najczęściej pojawiają się głosy mówiące, że HP zdecyduje się sprzedać nabytą w 2011 roku spółkę Autonomy. Wart 10 mld USD zakup brytyjskiej spółki miał przyczynić się do wzmocnienia oferty HP m.in. w zakresie analizy dużych wolumenów danych, obsługi środowisk cloud computing oraz zarządzania procesami biznesowymi. W firmie wykryto jednak liczne nieprawidłowości i nadużycia księgowe, które miały skutkować znacznym zawyżeniem wartości Autonomy. W efekcie związanego z tym odpisu księgowego czwarty kwartał minionego roku obrachunkowego HP zamknął stratą na poziomie 6,9 mld USD. Na wniosek HP dochodzenie w sprawie nieprawidłowości wykrytych w księgach Autonomy rozpoczął już Amerykański Departament Sprawiedliwości.

Zobacz również:

  • HP – oferta wsparcia środowiska pracy w jednym miejscu

Jednocześnie HP notuje systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania. Spadają natomiast obroty koncernu ze sprzedaży sprzętu - głównie komputerów osobistych i rozwiązań serwerowych. Czyni to mniej prawdopodobnym rezygnację z planów rozwoju oferty w oparciu o technologie Autonomy, zwłaszcza, że niedawno przedstawiciele HP zapowiadali kontynuację planowanych inwestycji w tym zakresie.

Niewykluczone też, że HP zdecyduje się ograniczyć działalność na rynku konsumenckim. Byłby to przynajmniej częściowy powrót do niezrealizowanych wcześniej planów. W 2011 roku ówczesne władze HP oficjalnie informowały o zamiarze wycofania się z rynku komputerów osobistych. Dział PC miał zostać wydzielony do odrębnej spółki i odsprzedany. Wydzielenie działalności w segmencie komputerów osobistych i mocne ograniczenie obecności koncernu na rynku konsumenckim miało pozwolić na ograniczenie kosztów działalności i koncentrację na bardziej dochodowych segmentach działalności HP. Koncern utraciłby jednak wiodącą pozycję na rynku komputerów PC i źródło jednej trzeciej własnych przychodów. Ostatecznie jednak - decyzją Meg Whitman, która objęła stanowisko dyrektora generalnego HP we wrześniu 2011 roku - z planów tych zrezygnowano.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200