HP przygotowuje się do rekordowej straty i zapowiada restrukturyzację działu usług

Władze HP zapowiadają, że trzeci kwartał trwającego roku finansowego będzie zakończony rekordową, sięgającą niemal 9 mld USD, stratą. Głównym źródłem straty ma być odpis z tytułu utraty wartości firmy w segmencie usług biznesowych ma wynieść aż 8 mld USD. Zapowiadane są też zmiany mające na celu podniesienie jakości usług oraz efektywności działania HP na rynku usług. W ramach zmian personalnych z firmy odszedł John Vistenin, wiceprezes odpowiedzialny za pion usług biznesowych.

Przedstawiciele HP zapowiadają, że wyniki spółki za - trwający od maja do lipca - trzeci kwartał trwającego roku obrachunkowego będą uwzględniać odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości firmy w segmencie usług biznesowych. Sięgające 8 mld USD koszty mają zrównoważyć straty związane m.in. ze zmniejszeniem potencjału rynkowego. Odpis z tytułu utraty wartości może odnosić się też do zmniejszenia wartości majątku przejętej w 2008 roku firmy Electronic Data Systems. Według przedstawicieli HP dokonanie odpisu aktualizacyjnego wymusiła m.in. obecna sytuacja rynkowa, a także trendy odnoszące się do popularności usług biznesowych - w tym outsourcingu IT. Warto wspomnieć, że globalne obroty HP w segmencie usług biznesowych pozostają na niezmienionym poziomie od dwóch lat. Równolegle spada rentowność tego typu usług. Dział HP Enterprise Services specjalizuje się m.in. w usługach konsultingu, outsourcingu rozwiązań infrastrukturalnych i procesów biznesowych oraz pracach związanych z rozwojem oprogramowania dedykowanego.

W odbudowaniu wartości firmy w tym segmencie pomóc ma m.in. zmiana kierownictwa pionu usług biznesowych. Obowiązki wiceprezesa odpowiedzialnego za ten obszar działalności HP tymczasowo obejmie Mike Nefkens, dotychczas odpowiedzialny za działalność usługową koncernu w regionie Europy, Środkowego Wschodu i Azji. Operacyjnie pionem usług biznesowych HP kierować będzie natomiast Jean-Jacques Charhon, dotychczas odpowiedzialny za kwestie finansowe działu usługowego. Z oficjalnych zapowiedzi wynika, że Jean-Jacques Charhon otrzymał zadanie przeprowadzenia restrukturyzacji pionu usług biznesowych HP. Reorganizacja ma być ukierunkowana na podniesienie jakości świadczonych usług, zadowolenia klientów oraz poprawę efektywności procesów biznesowych kluczowych dla tego obszaru działalności HP.

Wyższe od planowanych będą również koszty zapowiedzianej w marcu br. reorganizacji koncernu. Zmniejszenie zatrudnienia oraz połączenie działów drukarek i komputerów osobistych ma pomóc HP w utrzymaniu pozycji rynkowej, a także przynieść oszczędności oraz usprawnienia w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Przedstawiciele HP spodziewają się jednak, że przypadające na trzeci kwartał br. i szacowane pierwotnie na ok. miliard dolarów koszty restrukturyzacji, mogą sięgnąć nawet 1,7 mld USD. Zwiększenie prognozy ma być związane z wyższym od planowanego zainteresowaniem programem dobrowolnych odejść wśród pracowników koncernu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200