HP inwestuje w bezpieczeństwo

Koncern zakupi prawa do systemów autoryzacji i rozwiązań jednokrotnego logowania opracowanych przez firmę Baltimore Technologies.

Wartość transakcji szacowana jest na 13,6 mln USD. Baltimore Technologies oferuje szereg rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i uwierzytelniania dostępu opartych na technologii PKI. Najbardziej znanym produktem firmy jest oprogramowanie Unicert.

HP przejmie stworzone przez Baltimor system SelectAccess wspomagający zarządzanie prawami dostępu i funkcje Single-Sign-On. Oprogramowanie to zapewnia pełne wsparcie dla usług Active Directory Microsoftu i wykorzystuje zestaw rozszerzeń do XML znany jako SAML (Security Assertion Markup Language).

Zobacz również:


TOP 200