HP będzie podążać śladami IBM i skoncentruje się na rozwiązaniach korporacyjnych

Władze koncernu HP zapowiadają zamiar wydzielenia działalności w segmencie komputerów klasy PC. Według ekspertów stoi za tym m.in. rosnąca popularność tabletów. Zdaniem wielu osób HP podąża ścieżką wyznaczoną wcześniej przez koncern IBM.

Największy producent komputerów osobistych zamierza stopniowo ograniczać własną działalność w tym segmencie. Przedstawiciele kierownictwa koncernu Hewlett-Packard oficjalnie potwierdzili wcześniejsze doniesienia o planach separacji wyspecjalizowanego m.in. w produkcji komputerów osobistych działu Personal Systems Group. Koncern HP zamierza "szukać strategicznej alternatywy" dla dotychczasowego modelu działalności w segmencie komputerów osobistych. Może to oznaczać m.in. chęć wydzielenia i późniejszej sprzedaży tej części firmy. Potencjalnie oznacza to, że HP zamierza w dużym stopniu ograniczyć własną obecność na rynku konsumenckim. Z oficjalnych informacji wynika, że roczne przychody działu, który może zostać w całości wydzielony do zewnętrznej spółki, sięgają 40 mld USD. To niemal jedna trzecia ogólnych przychodów koncernu. Jednocześnie, zdecydowanie wyższą rentowność osiągają m.in. działy HP wyspecjalizowane w systemach i usługach biznesowych oraz rozwiązaniach serwerowych. Rynek komputerów PC charakteryzuje się również większą sezonowością i nieprzewidywalnością. Analitycy firmy Gartner spodziewają się, że w skali świata sprzedaż komputerów osobistych będzie rosnąć coraz wolniej. W niedalekiej przyszłości niewykluczone są także spadki sprzedaży. W drugim kwartale br. dynamika wzrostu sprzedaży komputerów klasy PC na świecie wyniosła 2,3 proc. Wcześniejsze prognozy zakładały natomiast wzrosty na poziomie rzędu niemal 7 proc.

Poza komputerami osobistymi dział PSG odpowiada za ofertę koncernu HP w zakresie m.in. stacji roboczych, zaawansowanych urządzeń przenośnych oraz pamięci masowych. " Koncern HP może uzyskać znacznie większe stopy zwrotu z inwestycji w innych obszarach działalności. Biorąc to pod uwagę plan wyjścia z rynku komputerów PC jest rozwiązaniem racjonalnym" - mówi Dan Olds. Warto dodać, że pod koniec 2003 roku o odsprzedaży działu wyspecjalizowanego w komputerach PC zadecydowały władze koncernu IBM. Transakcja została zamknięta w połowie 2005 roku. Niewykluczone, że także władze HP zdecydują się w przyszłości odsprzedać planowaną spółkę. Dan Olds twierdzi jednak, że obecnie kierownictwo koncernu może mieć trudności ze znalezieniem odpowiedniego kupca. Plany władz HP podobnie ocenia Dan Olds, analityk firmy Gabriel Consulting Group. "Plan wydzielenia ogromnej części biznesu, jaką dla firmy HP stanowi sprzedaż komputerów osobistych, dowodzi, że władze koncernu są świadome zmian zachodzących w branży IT. Już dzisiaj produkcja komputerów PC to biznes niskomarżowy. Rosnąca popularność urządzeń klasy tablet nie wróży, aby sytuacja w segmencie laptopów i komputerów biurkowych miała się niebawem zasadniczo zmienić" - twierdzi Dan Olds. Według niego wzrost sprzedaży tabletów niekorzystnie wpływa na rentowność firm, które poczyniły znaczące inwestycje w zakresie bardziej typowych komputerów osobistych. Spadek sprzedaży komputerów osobistych jest obecnie widoczny przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem ekspertów kolejne miesiące przyniosą podobne zjawisko również w innych regionach świata. Z analiz firmy Gartner wynika, że w drugim kwartale 2011 roku koncern HP sprzedał ok. 14,8 mln komputerów osobistych, co stanowi ok. 17,5 proc. wszystkich sprzedanych w tym okresie komputerów PC. Na kolejnych pozycjach z udziałem rynkowym na poziomie odpowiednio 12,5 proc. oraz 12 proc. znalazły się firmy Dell i Lenovo.

Zobacz również:

  • HP – oferta wsparcia środowiska pracy w jednym miejscu

Wedle zapowiedzi HP zrezygnuje również z produkcji urządzeń opartych na środowisku WebOS. Co ciekawe, jeszcze w marcu br. przedstawiciele koncernu HP zapowiadali chęć uruchomienia produkcji komputerów osobistych bazujących na środowisku WebOS. System operacyjny, który koncern HP kupił w kwietniu 2010 roku wraz z firmą Palm, miał pozwolić na wyróżnienie rozwiązań HP na tle rozwiązań oferowanych przez konkurentów. WebOS miał być standardowo dostarczany ze wszystkimi stacjonarnymi i przenośnymi komputerami HP. Planowano również stworzenie szeregu dedykowanych dla platformy WebOS aplikacji biznesowych - m.in. rozwiązań biurowych. Planowano również szereg inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie tempa rozwoju ekosystemu rozwiązań przeznaczonych dla tego środowiska. "Zapowiedziane zmiany oznaczają, że HP będzie koncentrować się przede wszystkim na rozwiązaniach biznesowych. Obok sprzętu przeznaczonego dla zastosowań korporacyjnych przyszłością koncernu HP będą najpewniej usługi oraz oprogramowanie dla biznesu. Innymi słowy HP chce upodobnić własny model biznesowy do tego, jaki wykorzystuje firma IBM. Doświadczenia Big Blue pokazują, że tego typu zmiany mogą okazać się korzystne" - twierdzi Charles King, analityk firmy Pund-IT. Zapowiedziana w marcu br. strategia HP zakłada m.in. stworzenie kompleksowej oferty rozwiązań pozwalającej na świadczenie usług w modelu cloud computing.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200