HP - Polska już działa!

Po uroczystym otwarciu, które odbyło się dn. 21 lutego br. z udziałem ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomasa W. Simonsa i prezesa Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych Zbigniewa Piotrowskiego, rozpoczęła normalną pracę nowa firma Hewlett-Packard Polska. Jest to w 100% inwestycja kapitału amerykańskiego.

Po uroczystym otwarciu, które odbyło się dn. 21 lutego br. z udziałem ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomasa W. Simonsa i prezesa Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych Zbigniewa Piotrowskiego, rozpoczęła normalną pracę nowa firma Hewlett-Packard Polska. Jest to w 100% inwestycja kapitału amerykańskiego.

Szefem HP-Polska został Adam Kowalski, od wielu lat dyrektor ZOTPAN-u, placówki, która zapewniała serwis dla wyrobów HP w Polsce, a następnie oficjalnie reprezentowała tę firmę na polskim rynku.

HP-Polska ma swoją siedzibę w dawnym ZOTPAN-ie, dyr. Kowalski zabrał też do nowej firmy „starł" kadrę, mającą duże doświadczenie w pracy ze sprzętem HP. - Przewidujemy, że w pierw- miesiącu działalności firma

zatrudniać będzie łącznie 40 .osób - informuje dyr. Kowalski. -Dzięki zniesieniu ograniczeń COCOM będziemy mogli oferować znacznie szerszą gamę produktów niż do tej pory. Przed 1990 rokiem byliśmy bowiem w takiej sytuacji, że reprezentując firmę, która miała doskonałe produkty, nawet o nich nie informowaliśmy, ponieważ i tak nie można ich było sprowadzić do Polski.

Faktem jest, że w Polsce HP jest bardziej znany jako dostawca elektronicznego sprzętu dla medycyny i urządzeń kontrolno-pomia-rowych niż jako lider w przemyśle IT. Potwierdza to Laszlo Szegedi, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu HP European Computer Systems Organization z Genewy. Oferta HP dla krajów Europy Wschodniej w dziedzinie techniki komputerowej obejmowała zaledwie 10% sprzedawanych na świecie produktów. Teraz te proporcje ulegną zmianie. Jak twierdzą specjaliści, do Polski będzie można sprowadzić praktycznie wszystko. Pesymiści mówią o 80% oferty światowej HP.

W czasie konferencji prasowej zorganizowanej z okazji rozpoczęcia działalności HP-Polska zapytaliśmy przedstawicieli firmy o możliwość wprowadzenia promocyjnych cen na urządzenia HP. Jak stwierdził Yve's Couillard, generalny dyrektor na Wschodnią i Centralną Europę nie należy spodziewać się upustów, chociaż... warto przeglądać aktualne listy cenowe. Strategia Hewletta-Packarda polega na wprowadzeniu jednolitych cen na terenie całej Europy. Jeśli mowa o promocji, to należy się raczej spodziewać, że HP pomoże w wyposażeniu centrów informatycznych (np. na uczelniach) lub ośrodków szkoleniowych, zwłaszcza zajmujących się kształceniem menedżerów. W przyszłości HP utworzy w Warszawie centrum prezentacji najnowszych rozwiązań systemowych. W strategii marketingowej ważne zadanie przypisuje się dealerom (VAR). Liczba dealerów HP w Polsce będzie znacznie większa niż obecnie.

Nie dowiedzieliśmy się, ile Amerykanie zainwestowali i zainwestują w Polsce, za to wiemy, dlaczego to robią. Do tej pory zamówienia z Europy Centralnej i Wschodniej wynosiły ok. 32 mln USD rocznie z tendencją 30% wzrostu. Przejście krajów dawnego bloku wschodniego na zasady gospodarki rynkowej wy-wołało gwałtowne zapotrzebowanie na produkty IT. Wśród tych krajów Polska jest najbardziej zaawansowana w programie reform i - biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców - ma największy po ZSRR rynek zbytu.

- Nasz pierwszy krok w stosunku do Polski jest również pierwszym krokiem HP w stosunku do tego regionu Europy - podreślił Couillard. Dzięki otwarciu placówki w Warszawie będziemy bliżej naszych klientów, co jest istotne dla jakości ich obsługi.

Zdaniem specjalistów HP ma dobrą pozycję w Polsce jako dostawca stanowisk pracy w systemie UNK dla CAD/CAM i CIM. Firma zamierza także znacznie szerzej wejść w zastosowania dla administracji, bankowości, oświaty.

W dziedzinie systemów komputerowych klientami HP są Hortex, Baltona, Kancelaria Sejmu, Zakłady Papiernicze w Kwidzyniu. Najnowszy kontrakt realizowany jest dla Impexmetalu (system z 200 stanowiskami).

Mimo pewnej recesji w branży komputerowej HP widzi swą przyszłość optymistycznie. Jak doniesiono z Pało Alto, gdzie mieści się kwatera główna HP, w pierwszym kwartale dochód wzrósł o ok. 10%, a zamówienia o 12% w poró-wnaniu do roku ubiegłego.

- Nasze wyniki świadczą o tym, że proces przystosowywania HP do nowych warunków działania zaczyna przynosić rezultaty - powiedział Szegedi. -Te nowe warunki to zmniejszanie się liczby konkurentów na rynku i zwiększanie się ich siły, co oznacza zaostrzenie się konkurencji. Jednocześnie postępuje proces standaryzacji,wprowadzania systemów otwartych i sprzętu mikro. HP od lat zmierza w tym kierunku. Tworzymy środowiska, w których różne systemy komputerowe mogą się nie tylko komunikować, ale pracować razem używając tych samych programów aplikacyjnych. Systemy oparte na UNIX-ie tworzą nową wizję przetwarzania nazwaną przez nas NewWave Computing.

Zdaniem dyrektora Szegedi największym problemem IT jest obecnie powiększająca się luka między możliwościami sprzętu a oprogramowaniem. O ile wydajność sprzętu można zwiększyć o 50 do 100% w ciągu roku, o tyle wydajność w tworzeniu oprogramowania nie rośnie nawet o 10% rocznie. Wejście HP z najnowszym sprzętem do Polski powinno spowodować wzrost zainteresowania zachodnich firm software'owych polskim rynkiem.


TOP 200