HASP chroni przed piractwem

Jednym z coraz powszechniej stosowanych sposobów zabezpieczenia oprogramowania przed nielegalnym kopiowaniem są klucze podłączane bezpośrednio do komputera.

Jednym z coraz powszechniej stosowanych sposobów zabezpieczenia oprogramowania przed nielegalnym kopiowaniem są klucze podłączane bezpośrednio do komputera.

Wiele z tych urządzeń pojawiło się już i w Polsce. Jednym z nich jest klucz HASP, izraelskiej firmy ALADDIN. Urządzenie składa się z nasadki wtykanej do łącza równoległego komputera oraz oprogramowania, które umożliwia stosowanie zabezpieczenia do programów napisanych w językach wysokiego poziomu (m.in. Turbo C, Turbo Pascal, dBase III i IV, MF Cobol). HASP można wykorzystać przy zabezpieczeniu skompilowanego programu w postaci kodu [*.EXE]. Odwołanie do HASP można umieścić w kodzie źródłowym pisanego programu lub stosować obie te metody jednocześnie. Zastosowano kilka sposobów zabezpieczenia kodu programu przed śledzeniem przez debugger. Dodatkowo możliwe jest zaszyfrowanie kodu programu, który zabezpieczony w ten sposób może być przechowywany w dowolnej ilości kopii zapasowych jak również zainstalowany na dowolnej ilości stanowisk komputerowych. Każda partia kluczy (5 sztuk lub wielokrotność tej liczby) dostarczana jest z określonym jednym hasłem wbudowanym w klucze, co umożliwia przypisanie kilku kluczy do jednego programu. W Polsce dostępne są (za pośrednictwem poznańskiej firmy SYSTHERM, która jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę, Poznań, tel. 450 65, fax 324 134) trzy rodzaje kluczy: HASP-3, MemoHASP i NetHASP (przeznaczony do programów pracujących w sieciach).


TOP 200