Guliwer likwiduje szkody

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. wprowadziło system zarządzania likwidacją szkód Guidewire ClaimCenter®.

Nowy system o nazwie Guliwer zapewni większą kontrolę nad procesami likwidacji szkód, umożliwi poprawę wskaźników efektywności w zakresie obsługi szkód, a jednocześnie sprzyja poprawie jakości obsługi klienta. Klienci szybciej i częściej niż do tej pory będą informowani o stanie spraw, również za pośrednictwem wiadomości SMS i poczty elektronicznej. Dzięki lepszemu nadzorowi i monitorowaniu szkody będą likwidowane szybciej. Poprzez integrację z innymi specjalistycznymi systemami Guliwer umożliwi likwidatorom szybszą ocenę szkód. Nowoczesna i sprawna przeglądarka zdjęć i dokumentów , ułatwi rozwój szybkich ścieżek likwidacji szkód (płatności bez oględzin rzeczoznawcy).

Zobacz również:


TOP 200