Grupa I&B System zmienia strategię

Nowa strategia zakłada m.in. koncentrację na działalności związanej z dystrybucją produktów i usług opartych na technologii GPS oraz wprowadzenie części spółek zależnych - Media Service, I&B Consulting oraz Biurosystem-Serwis - na giełdę.

I&B System zajmie się rozwojem własnej sieci sprzedaży i marki SmartGPS. Plan reorganizacji Grupy zakłada, że w wydzielonych spółkach powstaną centra kompetencyjne zajmujące się pozostałą działalnością. "Chcemy wprowadzić czytelny podział kompetencji w ramach Grupy. Reorganizacja pozwoli także na upublicznienie i sprzedaż części spółek, które nie wpisują się w nowo określone kierunki działania" - powiedział Henryk Kruszek, prezes zarządu I&B System.

Przykładowo I&B Consulting zajmie się integracją systemów wspomagających zarządzanie (ERP) czy kontaktami z klientami (CRM). Inny podmiot zależny - Biurosystem-Serwis przejmie w całości działalność związaną z dystrybucją artykułów i urządzeń biurowych. Obie mają zostać niedługo wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych. W pierwszej kolejności na warszawski parkiet trafią jednak akcje firmy Media Service. Emisja ma zostać sfinalizowana w ciągu kilku tygodni. Środki uzyskane ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone na rozwój Grupy.

Zobacz również:

Nowa strategia została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki. Aby jednak firma mogła rozpocząć jej realizację musi jeszcze zostać zaakceptowana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.


TOP 200