Grupa Fujitsu (z ICL) Nr 2 na świecie

Zeszłoroczne wyniki firm japońskich, które przed ćwierć wiekiem dopiero stawiały pierwsze kroki w branży informatycznej, świadczą o tym, że Fujitsu wysunęła się na czoło światowych rywali IBM.

Zeszłoroczne wyniki firm japońskich, które przed ćwierć wiekiem dopiero stawiały pierwsze kroki w branży informatycznej, świadczą o tym, że Fujitsu wysunęła się na czoło światowych rywali IBM.

Wyniki finansowe firm japońskich za rok 1991 wykazały przegrupowanie w wielkiej trójce potentatów komputerowych w Krainie Wschodzącego Słońca. Jak stwierdza raport IDC Japan (International Data Corporation), po raz pierwszy na czoło wysunęła się korporacja Fujitsu (przed NEC i Hitachi), zwiększając sprzedaż komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego o 18,3% i uzyskując z tego tytułu w skali światowej (łącznie z wynikami innych kompanii wchodzących w skład jej grupy - przede wszystkim brytyjskiej ICL), 2,955 bln jenów.

Korporacja NEC, która stała dotychczas na czele japońskiej tabeli, uzyskała w ub.r. 5,5% wzrostu sprzedaży i sumę 2,950 bln jenów (również w skali światowej i łącznie z wynikami innych firm wchodzących w skład jej grupy). Na kolejnych miejscach uplasowały się IBM Japan i Hitachi.

I Japończykom niełatwo

Podobnie jak w innych krajach wysoko rozwiniętych nie był to łatwy rok dla japońskich firm informatycznych. Wpływały na to zarówno niedawne wstrząsy cenowe ropy naftowej, jak i "endaka" czyli najnowsza faza wzrostu inflacji. Całość sprzedaży (nie tylko produktów informatycznych) Fujitsu, NEC i Hitachi wzrosła w 1991 r. o 1,1% (do 9,4 bln jenów ale całość zysków (przed opodatkowaniem) spadła aż o 47,5% (wyniosła 248 mld jenów) w stosunku do roku poprzedniego.

Na światowe wyniki Fujitsu wpłynął fakt, że był to pierwszy pełny rok wszechstronnego współdziałania z ICL. Sprzedaż zagraniczna całej grupy skoczyła w tym okresie o 60,4% (!), a jej udział w całości sprzedaży Fujitsu wzrósł do 31%. Grupa Hitachi (wraz z wchodzącą w jej skład amerykańską firmą HDS) uzyskała 23% wzrostu zagranicznej sprzedaży swych komputerów. Przyczyną tego wzrostu był sukces HDS w sprzedaży komputerów zgodnych z IBM. Sprzedaż zagraniczna grupy Hitachi wzrosła w ub.r. do 25% całości jej sprzedaży. Natomiast NEC sprzedała za granicą w 1991 r. jedynie 12% produktów swej grupy (w 1990 r. - 14%). Słabe wyniki tłumaczone są w tym przypadku recesją na rynku amerykańskim oraz spadkiem eksportu do innych krajów.

Ostrożnie z rokiem 1992

Założenia na 1992 r. są bardzo ostrożne. Przewidują, że całość sprzedaży Fujitsu, Hitachi i NEC zwiększy się o 2,7%, co jest jednak i tak wyższym wskaźnikiem od przewidywań dla całego japońskiego przemysłu. Natomiast czysty zysk japońskiej branży informatycznej ma być niewielki, mniejszy niż średnia dla całego przemysłu. Z tego powodu Fujitsu obcięła nakłady na inwestycje o 29,4% (z 198 mld do 140 mld jenów). NEC obniżyła te nakłady o 19,2% (z 260 mld do 210 mld jenów), a Hitachi o 22,9% (z 207 mld do 160 mld jenów). W sumie te trzy firmy japońskie zmniejszą inwestycje o 23,4% (z 665,8 mld do 510 mld jenów).

Fujitsu rekompensuje spadek inwestowania w istniejące zakłady rozwijaniem wraz z ICL programu nabywania lub tworzenia innych przedsiębiorstw, głównie w Europie, Ameryce i Australii (patrz Informacje Gospodarcze w CW nr 28/58). Natomiast Fujitsu nie zmniejsza, a odwrotnie zwiększa nakłady na Rd (badania i rozwój). W tym roku wyda na ten cel 345 mld jenów, tj. o 8,5% więcej niż w 1991. NEC zwiększy te nakłady o 3,1% (do 330 mld jenów), podczas gdy Hitachi obetnie je o 2,8% (z 411 mld do 400 mld jenów). W sumie te trzy firmy przeznaczą na ten cel o 2,4% więcej niż przed rokiem.

Rok finansowy dla Fujitsu, NEC, Hitachi, Toshiby, Mitsubishi, Oki i Nihon Unisys zakończył się 31 marca 1992; dla IBM Japan - 31 grudnia 1991.


TOP 200