Grupa Forterro powierzyła globalną migrację Senetic

Senetic realizuje globalny projekt migracji środowisk Microsoft 365 Grupy Forterro

Alena Darmel/ Pexels

Forterro sukcesywnie powiększa globalną sieć swoich spółek. Jej model biznesowy wiąże się z koniecznością ciągłego, płynnego integrowania środowisk IT, zwłaszcza w obrębie rozwiązań chmurowych. To właśnie do środowiska Microsoft 365 BPSC, są migrowane wszystkie zasoby globalnej spółki Forterro. „Największe wyzwania, które wymusza strategia biznesowa grupy Forterro, wiążą się z migracją i konsolidacją narzędzi IT, które musimy scentralizować w sposób niezakłócający pracy biznesu” – mówi Jacek Wielgus, Dyrektor IT User Support w Forterro. „Mam na myśli zarówno oprogramowanie, systemy chmurowe, hardware, a przede wszystkim procesy IT, które wymagają implementacji w standardach grupowych i szybkiej adaptacji przez nowo przejmowane spółki”.

Za migrację spółek Forterro w obszarze Microsoft 365 odpowiada Senetic, globalny partner Microsoftu. Do tej pory zostało zmigrowanych 8 spółek grupy z 5 krajów. Jedną z firm, które zostały włączone do grupy globalnego dostawcy systemów klasy ERP jakim jest Forterro, jest BPSC - polska spółka informatyczna zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań ERP wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest jednym z największych dostawców systemów klasy MRP II / ERP w Polsce. Sztandarowym produktem BPSC jest zintegrowany system informatyczny – Impuls EVO, przeznaczony dla dużych i średnich firm produkcyjnych. W lutym 2017 r. po przejęciu większościowego pakietu akcji spółki, została ona włączona w skład Grupy Forterro.

Zobacz również:

  • Najlepsze bezpłatne alternatywy dla pakietu Microsoft (Office) 365

Już od czterech lat Senetic wspiera cyfrową transformację Forterro i migracjach spółek z portfolio firmy na całym świecie, m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Szwajcarii, USA, czy Szwecji. Współpraca między obiema firmami rozpoczęła się sprzedażą licencji, ale szybko okazało się, że potrzeby są dużo większe.

Po stronie Senetic są wszelkie prace projektowe, przygotowanie dokumentacji oraz audyt środowiska IT danej spółki (cloud i on-premise). Proces zaczyna się za każdym razem od audytu, który wskazuje zakres prac koniecznych do wykonania oraz indywidualnych wyzwań, ponieważ każda nowa, dochodząca do grupy spółka ma własne środowisko podlegając migracji. Senetic przeprowadza proces migracji poszczególnych elementów zasobów Microsoft oraz firm trzecich: poczty, danych, wideo oraz innych komponentów infrastruktury - lokalnych i online. Przygotowuje także integrację z aplikacjami firm trzecich. „Audyty pokazywały, że środowiska poszczególnych spółek były bardzo zróżnicowane, zarówno te cloudowe, jak i onpremisowe– Przeprowadzając migrację poczty okazywało się, że była ona w różnych miejscach i obsługiwana przez różne narzędzia, podobnie jak usługi katalogowe. Migracje danych wymagały zebrania ich z różnych środowisk: one drive, share point, czy aplikacji firm trzecich. Żeby jak najmniej wpłynąć na codzienne funkcjonowanie firmy, przeprowadzamy migracje w weekendy, a cały proces zajmuje nam zwykle od 4. do 5. Tygodni”– – opowiada Tomasz Stojek, Technical Services Director w Senetic. Cały projekt oparty był o dużą ilość rozproszonych tenatów oraz szeroki zasób usług katalogowych, które trzeba było skonsolidować w jedno.

Proces migracji jest ciągły i w trakcie trwania projektu cały czas aktywny, a zasoby powiększają się wraz z rozwojem grupy. Dzięki wsparciu takiej firmy jak Senetic cała rozbudowana struktura Forterro posiada jednolitą i uporządkowaną architekturę IT. „Współpracujemy od kilku lat i mamy do siebie zaufanie. - Senetic jest elastyczny i reaguje na zmieniające się wymagania Forterro zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesowymi i technologicznymi. Dostarcza unikalnej wiedzy eksperckiej wspierając technologicznie wewnętrzny zespół IT. Taka synergia pozwala nam nieustannie usprawniać procesy IT zarówno po stronie Forterro, jak i Senetic” – podkreśla Jacek Wielgus z grupy Forterro

Grupa Forterro zapowiedziała kontynuację projektu migracji przy wsparciu ekspertów Senetic. Obecnie w toku są prace związane z migracją kolejnej spółki – tym razem w Szwecji. Do końca roku planowane są analizy kolejnych środowisk konsolidowanych spółek, które przejdą proces ujednolicania infrastruktury IT i dopasowywania do potrzeb całej grupy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200