Grupa ComputerLand zwiększa udziały w rynku GIS

Za prawie 3 mln zł ComputerLand dokupił 27% akcji szczecińskiego Geomaru, zwiększając swój udział w kapitale zakładowym tej spółki - zajmującej się systemami informacji przestrzennej - do ponad 81%. W 2004 r. za 3,2 mln zł przejął pierwsze 41% jej udziałów. W skład Grupy ComputerLand wchodzi też inna, działająca na rynku GIS firma - Hanslik Laboratorium Oprogramowania z Katowic.

Za prawie 3 mln zł ComputerLand dokupił 27% akcji szczecińskiego Geomaru, zwiększając swój udział w kapitale zakładowym tej spółki - zajmującej się systemami informacji przestrzennej - do ponad 81%. W 2004 r. za 3,2 mln zł przejął pierwsze 41% jej udziałów. W skład Grupy ComputerLand wchodzi też inna, działająca na rynku GIS firma - Hanslik Laboratorium Oprogramowania z Katowic.

Hanslik należy do łączącego się z ComputerLandem Emaxu i docelowo ma zostać wchłonięty przez Winuel. Został przejęty w 2006 r. za 3,7 mln zł. Zarówno ta spółka, jak i Geomar oferują systemy informacji przestrzennej. Hanslik specjalizuje się w rozwiązaniach dla jednostek samorządu terytorialnego, a Geomar - poza administracją - także dla zakładów energetycznych. Ostatnia spółka oferuje również rozwiązania do geodezji i kartografii, fotogrametrii oraz usługi reprodukcyjne w zakresie opracowania map numerycznych i wtórników geodezyjnych.

Zgodnie z zapowiedziami kierownictwa ComputerLandu, w ciągu dwóch lat znacząco ma zostać uproszczona struktura grupy kapitałowej. Wstępny plan zapowiada wchłonięcie przez spółkę-matkę większości spółek zależnych, z wyjątkiem Aramu. Niezależne pozostaną zapewne także firmy związane z GIS - Hanslik i Geomar, być może połączone w jedną spółkę, gdyż ok. 50% ich przychodów pochodzi z geodezji, a nie IT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200