Grupa Asseco na fali wznoszącej

Mimo zauważalnych – i spodziewanych – spadków przychodów ze sprzedaży w istotnym dla Asseco polskim sektorze publicznym, Grupa wypracowała w 2016 roku imponujące przychody: ponad 7,9 mld zł. Grupa Asseco konsekwentnie zwiększa udział rynków zagranicznych w swojej strukturze przychodów.

Przychody ze sprzedaży Grupy Asseco osiągnęły w 2016 roku 7,932 mld zł – to wzrost o 9% w stosunku do wyniku za rok 2015 (7,2 mld zł). Zysk operacyjny wyniósł 769 mln zł – 3% więcej niż rok wcześniej.

Stagnacja w odniesieniu do zamówień na informatykę w sektorze publicznym w Polsce kosztowała Asseco Poland ponad 203 mln zł (spadek z 797,2 mln zł w 2015 roku do 593,5 mln zł w 2016 roku, tj. -26%). Grupa istotnie zwiększyła jednak przychody z sektora publicznego na wymagającym rynku izraelskim – z poziomu 541 mln zł w 2015 roku do 753,2 mln zł w 2016 roku, tj. o 39%. Takie wyniki skompensowały zmniejszenie strumienia przychodów z rynku polskiego, sprawiając, że wynik z sektora publicznego dla całej Grupy wyszedł z niewielkim plusem (3,7 mln zł więcej, niż w 2015 roku).

Zobacz również:

  • Pomimo tego rekordu, Apple ma powody do zmartwienia

Grupa Asseco zanotowała także wzrosty w przychodach z segmentu przedsiębiorstw (z 2829,4 mln zł w 2015 roku do 3127,6 mln zł w 2016 roku, tj. wzrost o 11%) oraz z sektora bankowości i finansów (z 2688,5 mln zł w 2015 do 3062,4 mln zł w 2016 roku – wzrost o 14%).

W Grupie Asseco konsekwentnie wzrasta rola przychodów ze sprzedaży z rynków zagranicznych – w 2016 roku wskaźnik ten wyniósł już 79%, tj. 6,3 mld zł. Dla porównania, w 2015 roku wynosił 76% i przekładał się na blisko 5,5 mld zł w ramach 7,2 mld zł przychodów, które wypracowała wówczas Grupa.

Reorganizacja grupy Asseco

Rok 2016 był dla Asseco istotny z punktu widzenia przekształceń w strukturze grupy w Polsce, koniecznych po licznych, zrealizowanych w ostatnich latach przejęciach. Aktualnie w ramach polskiego Asseco funkcjonują cztery spółki:

Asseco Poland – najbardziej rozpoznawalna spółka w grupie, skoncentrowana na znaczących projektach i rozwiązaniach adresowanych do dużych podmiotów wywodzących się z różnych sektorów gospodarki. Wedle słów Adama Górala, prezesa grupy Asseco, to spółka dedykowana do "dużych rzeczy, dużych klientów i dużych rozwiązań". Asseco Poland koncentruje się na dostarczaniu własnego oprogramowania i usług.

Asseco Business Solutions – to dostawca specjalizujący się w rozwiązaniach dla firm sektora MŚP. Dostarcza przede wszystkim własne rozwiązania klasy ERP oraz SFA.

Asseco Data Systems – integrator powstały z połączenia sześciu innych spółek: Unizeto Technologies, Combidata Poland, Centrum Komputerowego Zeto Łódź, Przedsiębiorstwa Informatyki Zeto Bydgoszcz, Zakładu Usług Informatycznych Otago oraz firmy ADH-Soft. Asseco Data Systems koncentruje się na projektach "dla administracji lokalnej i mniejszych podmiotów, nie obsługiwanych przez Asseco Poland" – mówi Adam Góral. Dostarcza rozwiązania infrastrukturalne (w ramach przeniesionego z Asseco Poland pionu infrastruktury) oraz usługi zaufania (rozwijane wcześniej przez Unizeto).

DahliaMatic – to dawna część grupy kapitałowej Infovide-Matrix, przejętej przez grupę Asseco pod koniec 2015 roku. DahliaMatic to w ramach nowej struktury organizacyjnej Asseco dedykowana spółka do obsługi rozwiązań firm trzecich. DahliaMatic świadczy usługi konsultingowe oraz wdrożeniowe. Docelowo zmierzać będzie ku dystrybucji oraz świadczeniu wsparcia i wdrożeń dla rozwiązań oferowanych przez Asseco Business Solutions.

"W 2016 roku zrealizowaliśmy plan związany z reorganizacją Grupy w Polsce. Ponadto, kontynuowaliśmy rozwój Grupy poprzez akwizycje nowych podmiotów, a także zwiększaliśmy udziały w naszych spółkach zależnych. W minionych 12 miesiącach konsekwentnie rozwijaliśmy międzynarodowe centra kompetencji, m. in. w obszarze ERP, płatności oraz ubezpieczeń. Zamierzamy te działania kontynuować także w 2017 roku" – mówi prezes Asseco Adam Góral.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200