Grupa AB: 21% wzrost przychodów i 68% wzrost zysku

Dystrybutorów IT i elektroniki użytkowej w II połowie 2010 r. wygenerował ponad 1,9 mld zł skonsolidowanych przychodów oraz 35,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest to duży wzrost.

Przychody dla samego czwartego kwartału 2010 r. osiągnęły poziom ponad 1,15 mld zł (wzrost o 22% rok do roku), zaś dla zysku netto - 27,86 mln zł. Wraz ze wzrostem najważniejszych wskaźników finansowych, grupa konsekwentnie podwyższa rentowność netto na sprzedaży. O ile w pierwszej połowie roku finansowego 2008/2009 wskaźnik ten wyniósł 1,2%, w 2009/2010 - 1,36%, tak po dwóch kwartałach bieżącego roku obrotowego rentowność netto osiągnęła poziom 1,9%.

"Po udanym dla nas trzecim kwartale, w którym zaobserwowaliśmy pewne oznaki ożywienia na rynku, Grupa AB weszła w historycznie korzystny okres dla dystrybutorów IT. Wykorzystaliśmy tę szansę, co

Zobacz również:

  • Dobre wyniki finansowe Fortinet
  • Szybki wzrost przychodów z AI

w połączeniu z konsekwentnie realizowaną strategią spółki znalazło swoje odzwierciedlenie

w rekordowych obrotach za ten okres" - skomentował Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB. W 2011 roku AB zamierza skupiać się na dalszej optymalizacji procesów zarządczych wewnątrz grupy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200