GroupWiseR EMEA Tour w Warszawie

Międzynarodowa organizacja GroupWiseR - w ramach cyklu warsztatów GroupWiseR EMEA Tour - promuje zastosowanie systemu pracy grupowej Novell GroupWise. Po raz pierwszy odbył się on w Warszawie.

Międzynarodowa organizacja GroupWiseR - w ramach cyklu warsztatów GroupWiseR EMEA Tour - promuje zastosowanie systemu pracy grupowej Novell GroupWise. Po raz pierwszy odbył się on w Warszawie.

GroupWiseR skupia lokalne organizacje użytkowników GroupWise działające niezależnie od Novella. W niektórych krajach są to samodzielne grupy GUG (GroupWise Users Group), w innych działają one w ramach formalnej organizacji NUI (Novell Users International). W Polsce jest to PTUN - Polskie Towarzystwo Użytkowników Novella. "W Polsce GUG na razie nie istnieje. Być może GroupWiseR EMEA Tour przyczyni się do jej powstania, choć najprawdopodobniej będzie to organizacja typu User Group, a nie bardziej formalne stowarzyszenie" - uważa Jarosław Kowalski z Novell Polska.

GroupWiseR ma silny wpływ na rozwój systemu do pracy grupowej Novella, m.in. dzięki zbieraniu i przetwarzaniu informacji o wymaganiach i uwagach płynących od użytkowników, które są przekazywane do producenta już w uporządkowanej postaci. Według przedstawicieli GroupWiseR, uwagi te są w blisko 65% uwzględniane przez Novella przy poprawianiu kolejnych wersji GroupWise'a. Najnowsza wersja tego systemu - GroupWise 7 (o kodowej nazwie Sequoia) będzie miała premierę 28 czerwca br. podczas konferencji GroupWiseR Summit w Hadze.

Warsztaty GroupWiseR EMEA Tour są adresowane do użytkowników, programistów i administratorów wykorzystujących lub zajmujących się rozwijaniem i utrzymaniem systemów pracy grupowej. Warszawska konferencja była sponsorowana przez firmy oferujące systemy, usługi i oprogramowanie przeznaczone na platformę GroupWise lub mogące z nią współpracować. Podczas GroupWiseR EMEA Tour firmy te prezentowały swoje rozwiązania. Były to m.in. systemy Advansys (oprogramowanie do wspomagania wdrażania i dopasowywania GroupWise do wymagań użytkowników), GWAVA (systemy antywirusowe, antyspamowe i zabezpieczające transmisję danych), Messaging Architects (oprogramowanie antywirusowe, aplikacje do archiwizacji poczty, synchronizacji danych z palmtopami i obsługi faksowania), czy Nexic (aplikacje klientów GroupWise dla komputerów naręcznych PalmOS lub , oprogramowanie do zarządzania i zabezpieczania danych).


TOP 200