Gratyfikacja z reformą

InsERT przystosował oprogramowanie kadrowo-płacowe do współpracy z Programem Płatnika.

InsERT przystosował oprogramowanie kadrowo-płacowe do współpracy z Programem Płatnika.

Firma InsERT wprowadziła wersję systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant, dostosowaną do wymagań zreformowanego systemu ubezpieczeń i współpracującą z Programem Płatnika. Umożliwia wprowadzenie do ewidencji deklaracji przynależności do różnych filarów systemu. Wyboru filaru można dokonać automatycznie na podstawie daty urodzenia pracownika, od której uzależniona jest realizacja składek emerytalnych. Gratyfikant przeprowadza również automatyczne ubruttowienie wynagrodzeń i podział składki opłacanej przez pracodawcę na fundusze: emerytalny, rentowy i wypadkowy. Wyświetla strukturę i wartości składek dla każdego pracownika.

W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych Gratyfikant automatycznie wyodrębnia 7,5-proc. składkę z podstawy naliczania podatku dochodowego i umożliwia utworzenie kilkunastu rodzajów dokumentów zgodnych z wymaganiami ZUS. Formularze są eksportowane do Programu Płatnika i drukowane lub przesyłane elektronicznie do ZUS.


TOP 200