Granty dla aktywnych

Fundacja Grupy Telekomunikacji Polskiej chce wspierać rozwój obywatelskich inicjatyw lokalnych zmierzających do poprawy warunków życia i rozwoju społecznego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Temu celowi ma służyć program ''Rzeczpospolita internetowa''. Jego inauguracja odbyła się 10 maja br. w gimnazjum w Kalinowie, w województwie warmińsko-mazurskim.

Fundacja Grupy Telekomunikacji Polskiej chce wspierać rozwój obywatelskich inicjatyw lokalnych zmierzających do poprawy warunków życia i rozwoju społecznego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Temu celowi ma służyć program ''Rzeczpospolita internetowa''. Jego inauguracja odbyła się 10 maja br. w gimnazjum w Kalinowie, w województwie warmińsko-mazurskim.

Program adresowany jest do gmin wiejskich. Jego celem jest "przezwyciężanie barier rozwoju spowodowanych ograniczonym dostępem do edukacji i informacji w tych środowiskach oraz kreowanie postaw obywatelskich". Ma on również służyć "wyrównywaniu szans edukacyjnych i możliwości startu życiowego ludności z obszarów słabszych ekonomicznie". Jak twierdzą przedstawiciele Fundacji, zadania te będą realizowane poprzez angażowanie się mieszkańców i organizacji pozarządowych w budowanie lokalnych grup działania podejmujących inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Program zyskał patronat premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Realizowany jest we współpracy z polskim przedstawicielstwem UNDP (Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych). Pierwsze cztery projekty wytypowane w ramach pilotażu - z gmin Lubiewo (województwo kujawsko-pomorskie) i Skulsk (województwo wielkopolskie) oraz wsi: Gawliki Wielkie (województwo warmińsko-mazurskie) i Prawdziska (województwo warmińsko-mazurskie) - otrzymały granty w wysokości 15 tys. zł

(20 tys. zł dostała gmina Lubiewo). W uroczystości ich wręczenia w Kalinowie wziął udział minister transportu Jerzy Polaczek.

Fundacja Grupy TP przeznaczyła na program "Rzeczpospolita internetowa" 3,2 mln zł. Granty będą przyznawane w wysokości od 5 tys. zł do 50 tys. zł. Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie projektu integrującego mieszkańców wokół rozwiązywania najpilniejszych problemów społecznych. Zgłaszane projekty muszą uwzględniać wykorzystanie Internetu zarówno na etapie realizacji zadania, jak i prezentacji wyników. Do połowy lipca br. można składać ich propozycje. Wnioski oceniane będą w trzech grupach tematycznych: Edukacja i rozwój, Nasz region, Integracja i tolerancja. Wystarczy powołać grupę działania skupioną np. wokół szkoły, świetlicy czy biblioteki. Formularze zgłoszeniowe można wypełnić na stronachhttp://www.rp-internetowa.pl .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200