Google ukarane we Francji

Francuski urząd do spraw konkurencji Autorité nałożył na Google gigantyczną karę w wysokości 500 mln euro. Firma nie podjęła do tej pory rzetelnych negocjacji z tamtejszymi dostawcami wiadomości i agencjami prasowymi, które miały uregulować kwestę należnego im wynagrodzenie za korzystanie z opracowywanych przez nie treści.

Google

Google unika cały czas takich negocjacji pomimo tego, że urząd wydał nakaż sądowy obligujący go do podjęcia takich kroków. Stało się tak po tym, gdy wydawcy złożyli pozew przeciwko firmie za nadużywanie przez nią swojej dominującej pozycji na tym rynku i ignorowanie unijnych przepisów dotyczących cyfrowych praw autorskich.

W wydanym wyroku urząd nakazał Google, aby w ciągu trzech miesięcy spółka podjęła z wydawcami rzetelne negocjacje mające uregulować tę kwestię. Google odmawia jednak cały czas podjęcia konkretnych rozmów na te temat, stąd tak surowy wyrok. W opublikowanym z tej okazji komunikacie Autorité wyjaśnia, że Google cały czas upiera się, aby przy ustalaniu wynagrodzenia brać pod uwagę wyłącznie przychody z reklam umieszczanych na stronach wyświetlanych przez jego wyszukiwarkę.

Zobacz również:

  • Google Fiber testuje 20-gigabitowy internet dla użytkowników domowych z routerami Wi-Fi 7
  • Google przedstawia Gemini – nowy model AI

Jednak z punktu widzenia Autorité oraz wydawców wyłączenie dochodów pochodzących z innych usług niż te świadczone przez wyszukiwarkę jest z gruntu sprzeczne z prawami autorskimi.

Google ma teraz dwa miesiące na przedstawienie swojego stanowiska a tej sprawie. Jednak urząd ostrzega, że dalsza obstrukcja ze strony firmy może skutkować tym iż zostanie na nią nałożony obowiązek płacenia kar w wysokości dochodzących do 900 tys. euro dziennie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200