Google oskarża Microsoft, Oracle i Apple o zmowę

Zdaniem przedstawicieli Google firmy Microsoft, Oracle i Apple opierając się na własnej interpretacji przyznanych im praw patentowych podejmują skoordynowane działania wymierzone przeciwko środowisku Android. Niewykluczone, że spory wokół środowiska Android przyczynią się do zaognienia dyskusji na temat zasadności istnienia patentów na oprogramowanie.

David Drummond, wiceprezes i dyrektor ds. prawnych koncernu Google twierdzi, że platforma Android stała się celem skoordynowanych działań konkurentów - z firmami Microsoft, Oracle i Apple na czele. "Rozwiązań wykorzystywanych w typowym, nowoczesnym telefonie komórkowym dotyczyć może nawet 250 tys. rozmaitych - i różnej jakości - zapisów patentowych. Biorąc to pod uwagę trudno dziwić się firmom, które wykorzystując wątpliwej jakości patenty zamierzają zarabiać kosztem innowacyjności środowiska Android" - uważa.

Zdaniem analityków jest to bezpośrednie odniesienie do niedawnych szacunków, z których wynika, że Microsoft na wpływach ze sprzedaży praw do wykorzystywania technologii stosowanych w środowisku Android może zarabiać znacznie więcej niż ze sprzedaży licencji na system Windows Phone. Warto wspomnieć, że urządzenia bazujące na środowisku Android w ofercie posiada obecnie niemal 40 producentów. " W Google zamierzamy podejmować działania zmierzające do ograniczenia skutków działań prawnych konkurencji. Jednym z nich ma być m.in. rozszerzanie naszego portfela patentów" - zapowiada David Drummond. Jak widać takim działaniem stało się przejęcie ponad 125 tys. patentów Motorola Mobile (więcej na stronie 10 tego numeru).

Zobacz również:

David Drummond zarzuca też Microsoft i Apple zmowę w zakresie działań ukierunkowanych na przejęcie praw patentowych należących do Nortel Networks. Na początku lipca br. konsorcjum zawiązane przez Microsoft i Apple wygrało przetarg na zakup 6 tys. patentów i złożonych zgłoszeń patentowych należących znajdującego się w stanie upadłości kanadyjskiego koncernu. Warto wspomnieć, że oferta Microsoft i Apple opiewała na kwotę pięciokrotnie wyższą niż ta, złożona trzy miesiące wcześniej przez Google. Obecnie trwają procedury sprawdzające wpływ zapowiedzianej transakcji na konkurencyjność branży IT.

"Wszystko wskazuje na to, że patenty, które zamierzaliśmy wykorzystać jako środek sprzyjający innowacjom na rynku rozwiązań mobilnych zostaną wykorzystane przez konkurentów do ich zahamowania" - uważa David Drummond. Jego zdaniem działania Microsoft i Apple mogą doprowadzić do wzrostu cen produkcji urządzeń bazujących na środowisku Android, a w efekcie osłabić pozycję konkurencyjną mobilnej platformy Google m.in. względem Windows Phone.


TOP 200