Google narusza patenty?

Amerykańska firma Rates złożyła pozew przeciwko Google Inc. - jej przedstawiciele zarzucają operatorowi popularnej wyszukiwarki nielegalne korzystanie z dwóch opatentowanych przez Rates rozwiązań. Przedmiotem sporu są technologie wykorzystane przez Google w komunikatorze Google Talk.

Działalność Rates ogranicza się do patentowania rozwiązań technologicznych i czerpania zysków z opłat licencyjnych - firma nie sprzedaje żadnych własnych produktów. Jej przedstawiciele złożyli pozew przeciwko Google Inc. już w październiku, jednak dopiero teraz zostało to oficjalnie ogłoszone.

Z pozwu wynika, że w komunikatorze Google Talk wykorzystano bez zgody Rates dwa opatentowane przez firmę rozwiązania - dotyczą one zastosowania technologii VoIP do zminimalizowania kosztów połączeń telefonicznych (licencję na korzystanie z nich wykupiły już m.in. Cisco Systems oraz Lucent Technologies). Rates domaga się od Google Inc. natychmiastowego zaprzestania naruszania patentów oraz wypłacenia wysokiego odszkodowania.

Zobacz również:

Przedstawiciele Rates mówią, iż przez złożeniem pozwu złożyli Google propozycję polubownego rozwiązania sporu - została ona jednak odrzucona.


TOP 200