Gmina na stacji

Dostęp do treści i usług

Głównym celem przedsięwzięcia byłoby nie tylko doprowadzenie szerokopasmowego łącza, lecz także stworzenie cyfrowej platformy współpracy samorządów lokalnych z miejscową społecznością: mieszkańcami, firmami, instytucjami. W tym celu, oprócz infrastruktury dostępowej, gmina otrzymałaby oprogramowanie do uruchomienia elektronicznego rządu. Telekomunikacja Kolejowa liczy w tym zakresie na współpracę z podmiotami mającymi doświadczenie w tej dziedzinie.

Każda kompetentna, chętna do współpracy instytucja jest mile widziana, skoro nie ma jednej organizacji, która w skali całego kraju ustalałaby jednolite standardy i wymagania dla wszystkich gmin i powiatów. "Każdy robi po swojemu, na własną rękę, wierząc, że to wystarczy dla zaspokojenia jego potrzeb. Czy to jednak wystarczy do realizacji zadań związanych z informatyzacją kraju?" - zastanawia się Włodzimierz Radziszewski. Jego zdaniem rola państwa jest w tym zakresie nie do przecenienia. "Informatyzacja powinna doprowadzić do przekroczenia masy krytycznej, by wywołać znaczące zapotrzebowanie na Internet, a tym samym jego potanienie" - uważa Włodzimierz Radziszewski. Ma nadzieję, że dzięki działaniom jego firmy i samorządów przynajmniej częściowo uda się to osiągnąć na poziomie gminy.

"Uruchomienie szerokopasmowego dostępu do Internetu jest bardzo drogie i dopóki nie będzie zapotrzebowania ze strony gmin, dopóty nie będzie można liczyć na obniżkę opłat" - twierdzi Włodzimierz Radziszewski. Jego zdaniem gminy mogłyby zachęcać swoich mieszkańców do korzystania z Internetu, oferując im potrzebne treści i usługi. W tym celu należałoby umieścić w sieci wszystkie instytucje, służby i miejsca związane z obsługą społeczności lokalnej - od urzędów, szkół i bibliotek, po szpitale, policję i straż pożarną. Istnienie odpowiedniej infrastruktury dostępowej jest również warunkiem rozwoju rynku oprogramowania dla sektora publicznego. Firmy z branży IT nie będą mogły sprzedawać swoich rozwiązań dopóty, dopóki administracja nie będzie miała możliwości ich pełnego wykorzystania.

Łącza przy torach

Sieć Telekomunikacji Kolejowej to 6 tys. km łączy światłowodowych o przepustowości do 10 GB (w tym ok. 400 km w ringach miejskich) oraz 42 tys. km kabli miedzianych. Do 2005 r. ma być ułożonych dodatkowo 2 tys. km łączy światłowodowych.

Sieć można jeszcze doposażyć, zwiększając jej przepustowość, czy też utworzyć nowe połączenia między dużymi ośrodkami i rozprowadzić po gminach. Za jej pośrednictwem świadczone są różnorodne rodzaje usług telekomunikacyjnych na potrzeby kolei. W trakcie rozbudowy jest cyfrowa sieć teletransmisyjna oparta na technologii DWDM. Obsługą poszczególnych odcinków sieci zajmują się Zakłady Telekomunikacyjne w Lublinie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku i Warszawie.


TOP 200