Gmail stanie się hubem obsługującym w firmach pracę grupową

Okazuje się, że Google również dostrzegł fakt, że komunikatory zawojowały świat IT. Jeden z szefów tej firmy (odpowiedzialny za rozwój aplikacji G Suite) opublikował ostatnio post w którym twierdzi, że Google nie ignoruje tego zjawiska i podjął już w tej materii odpowiednie działania.

I tak Jacob Bank poinformował, że Google zamierza w najbliższej przyszłości zmodyfikować aplikację Gmail w taki sposób, aby obsługiwała również ten sposób komunikowania się, stając się tym samym firmową platformą klasy „collaboration”, która będzie używana przez biznes do obsługi grup roboczych.

Popyt na komunikatory – szczególnie te, które obsługują całe grupy użytkowników – wydaje się potwierdzać głoszoną od jakiś czasu tezę, iż poczta elektroniczna nie będzie wkrótce w firmach traktowana jako główne narzędzie do komunikowania się zarówno z klientami, jak i z partnerami biznesowymi.

Zobacz również:

Google jest również tego samego zdania, dlatego poinformował na ostatniej konferencji Google Cloud Next, że przymierza się do zintegrowania swojego, liczącego sobie już dwa lata komunikatora Hangouts Chat, z usługą pocztową Gmail. Użytkownicy będą wtedy mogli korzystać z tych dwóch usług (chat i email) z poziomu jednego interfejsu, bez konieczności uruchamiania każdej z nich oddzielnie.


TOP 200