Glossarium (85) - Windows NT

Przedstawiamy budowę nowego systemu operacyjnego firmy Microsoft - Windows NT (New Technology).

Przedstawiamy budowę nowego systemu operacyjnego firmy Microsoft - Windows NT (New Technology).

Dlaczego tyle uwagi poświęcamy temu systemowi i drukujemy glossarium w odmiennej niż do tej pory formie? Czy system ten zdobędzie taką popularność jak dotychczasowe systemy okienkowe Microsofta? Wymagania dla sprzętu, na którym może pracować ten system są wygórowane i wykluczają instalację tego systemu na wielu naszych komputerach. Do czego więc ma służyć to glossarium? Po pierwsze, chcemy przedstawić budowę nowoczesnego systemu operacyjnego, stanowiącego poważną konkurencję w stosunku do popularnych interfejsów graficznych pracujących pod kontrolą systemu Unix (SunView, X Window, itp.). Po drugie dlatego, że w przyszłym roku spodziewana jest premiera nowej wersji MS Windows 4.0, o roboczej nazwie Chicago, przeznaczonej dla szerokiego grona użytkowników (dotychczas syosujących MS Windows 3.x). Wiele elementów użytych dzisiaj w Windows NT znajdzie się w nowej wersji Windows, a więc może już czas, aby się z tymi nowinkami zapoznać.

Opracowano na podstawie:

Helen Custer, A Grand Tour of Windows NT TM: Portable 32-bit Multiprocessing Comes to Windows

Helen Custer, Inside Windows NT, Microsoft Press 1992 r.

Windows NT Resource Guide, MSDN CD 4

Materiały znajdujące się na MSDN CD 4 (Microsoft Developer Network Compact Disc)

Tammy Steele, The Win32 story, Microsoft Developer Network News, September 1993, Volume 2, Number 5

Cechy systemu operacyjnego Windows NT

Compatibility - zgodność (kompatybilność); system Windows NT zawiera dobrze znany interfejs z użytkownikiem zgodny z MS Windows 3.1, obsługuje istniejące systemy plików: FAT (MS- DOS) i HPFS (OS/2), można uruchomić pod nim aplikacje napisane do pracy pod następującymi systemami: MS-DOS, Microsoft OS/2, Windows 3.x i POSIX, może łączyć się z różnorodnymi standardami występującymi w sieciach komputerowych.

Portability - przenośność; cecha ta oznacza, że Windows NT może pracować na procesorach o różnych architekturach: CISC - Complex Instruction Set Computer (80386, 80486, Pentium) i RISC - Reduced Instruction Set Computer (MIPS R4000 i DEC Alpha).

Scalability - skalowalność; cecha ta oznacza, że Windows NT nie ogranicza się do pracy na komputerach jednoprocesorowych, ale jest w stanie w pełni wykorzystywać sprzęt o symetrycznej architekturze wieloprocesorowej, obecna wersja systemu operacyjnego może pracować na komputerach wyposażonych w 1-16 procesorów; oznacza to również, że w momencie wzrostu wymagań możemy używać tych samych aplikacji (stacja robocza) na dużo wydajniejszym sprzęcie (serwer).

Security - bezpieczeństwo; w system Windows NT wbudowano jednolitą architekturę systemu bezpieczeństwa. Podczas pracy grupowej i wielodostępu wszystkie zasoby znajdują się pod ochroną systemu operacyjnego. System otrzymał kategorię C2 Departamentu Obrony USA w dziedzinie bezpieczeństwa. Oznacza to, że system ma następujące cechy: zaszyfrowany dostęp do obiektów zabezpieczonych przez użytkownika lub grupę użytkowników, zabezpieczenie przed użyciem skasowanych obiektów (po skasowaniu obiektu przez użytkownika żaden inny użytkownik nie ma prawa odzyskać tego obiektu), identyfikację i sprawdzenie praw dostępu użytkowników w momencie wchodzenia do systemu operacyjnego, sprawdzanie praw dostępu do plików; ponadto Windows NT zawiera ochronę wszystkich zasobów systemowych (np. pamięć, wątki, dostęp do urządzeń wejścia/wyjścia i inne).

Distributed processing - operacje rozproszone; cecha ta oznacza, że w system operacyjny Windows NT została wbudowana część odpowiedzialna za połączenia między komputerami. System może łączyć się z różnymi systemami sieciowymi dzięki wbudowanym różnym protokołom transportowym oraz usługom klient/serwer o wysokim poziomie (np. etykietowane potoki i zdalne wywoływanie procedur (RPC - Remote Procedure Call).

Reliability and robustness - niezawodność i krzepkość; pod tymi cechami kryją się takie właściwości systemu operacyjnego jak: zabezpieczenie aplikacji przed wzajemnym uszkadzaniem się i pełne zabezpieczenie przed uszkodzeniem samego systemu operacyjnego. Krzepkość to cecha jaką system operacyjny daje budowanym aplikacjom, pozwalając im na wykorzystywanie zwartego systemu obsługi sytuacji wyjątkowych (exeption handling). Opisywane cechy systemu osiągnięto dzięki jego modułowej architekturze, odtwarzalnemu systemowi plików, ochronie poprzez wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa oraz zaawansowanej technice zarządzania pamięcią.

Internationalization - międzynarodowość; cecha ta oznacza, że Windows NT będzie oferowany w wielu krajach na świecie w narodowych wersjach językowych wraz ze wszystkimi najważniejszymi alfabetami, zawartymi w 16-bitowym systemie kodowania znaków Unicode.

Extensibility - rozszerzalność; cecha ta pokazuje, że modułowa budowa Windows NT umożliwi w przyszłości elastyczną rozbudowę systemu poprzez dokładanie nowych modułów na różnych poziomach systemu operacyjnego.

Minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia Windows NT:

procesor - x386 z zegarem 25 MHz

pamięć operacyjna - 8 MB, zalecana 12 MB

pamięć dyskowa - 75 MB wolnego miejsca

karta graficzna - VGA (640x480)

stacja dyskietek - 1 (A:)

opcjonalnie - mysz lub inne urządzenie wskazujące

- jeden lub więcej CD-ROM z interfejsem SCSI

- jedna lub więcej karta sieciowa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200