Głosowanie elektroniczne - czy to możliwe i kiedy?

Głosy w tegorocznych wyborach oddamy jak zawsze. Udamy się osobiście do obwodowych komisji wyborczych i wrzucimy do urny papierową kartę do głosowania. Czy są szanse na rychłe wprowadzenie zmian, które umożliwiłyby zastosowanie nowoczesnych technologii jak głosowanie elektroniczne? O opinię zapytaliśmy Instytut Spraw Publicznych.

Dla Computerworld komentuje Jarosław Zbieranek, analityk Instytutu Spraw Publicznych:

Instytut Spraw Publiczny popiera wszelkie działania mające na celu modernizację procedur wyborczych, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Z wielkim zainteresowaniem przyglądamy się głosowaniu elektronicznemu i doświadczeniom różnych państw w tym zakresie - m.in. Estonii. Głosowanie elektroniczne (zdalne) stanowiłoby z pewnością w Polsce ważną ofertę dla wyborców, którzy z różnych przyczyn (choroba, niepełnosprawność, wyjazd) nie są w stanie głosować w lokalu wyborczym.

Nasze dotychczasowe badania i analizy, w tym m.in. wyniki dużego seminarium eksperckiego wskazują jednak, że głosowanie elektroniczne w Polsce z przyczyn technologicznych (zabezpieczenia), organizacyjnych i finansowych to raczej odległa perspektywa. Nie można jednak zarzucać tego tematu - konieczne jest kontynuowanie pogłębionych badań i organizowanie poważnych głosowań pilotażowych na wzór np. brytyjski (jak na razie w Polsce organizowane są jedynie pokazy firm komercyjnych poszukujących nowych rynków zbytu dla np. głosomatów). Zebrane doświadczenia okażą się bowiem w przyszłości bezcenne.

Jak najbardziej realistyczny i możliwy do wprowadzenia w niedługim czasie jest natomiast popierany przez ISP postulat stworzenia jednego, elektronicznego spisu wyborców - który umożliwi wyborcom bez zbędnych formalności (zaświadczenia, przepisywanie się) głosowanie w dowolnej komisji wyborczej w całym kraju - na podstawie dowodu tożsamości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200