Głos to aplikacja

Głównym tematem wiosennej edycji konferencji VoiceCon były rozszerzenia dla korporacyjnych technologii VoIP do zastosowań mobilnych. Dyskutowano także o sposobach uczynienia aplikacji VoIP integralnym elementem systemów wspierających działanie przedsiębiorstw.

Głównym tematem wiosennej edycji konferencji VoiceCon były rozszerzenia dla korporacyjnych technologii VoIP do zastosowań mobilnych. Dyskutowano także o sposobach uczynienia aplikacji VoIP integralnym elementem systemów wspierających działanie przedsiębiorstw.

Oprogramowanie to najważniejsza technologia, która może się przyczynić do rozwoju i popularyzacji zastosowań systemów VoIP w korporacjach. Taki wniosek można wyciągnąć zarówno z obserwacji premier i nowości prezentowanych podczas konferencji VoiceCon Spring 2007, jak i wypowiedzi przedstawicieli uczestniczących w niej firm.

Nie tylko Microsoft i IBM inwestują przede wszystkim w software umożliwiający tworzenie zintegrowanych systemów telekomunikacyjnych, ale również znani producenci sprzętu sieciowego, jak Cisco, Nortel lub Avaya. Centrale, przełączniki, telefony i serwery IP PBX są oczywiście niezbędne do budowy infrastruktury sprzętowej, ale chyba wszyscy się zgadzają, że kluczem do sukcesu rynkowego będą aplikacje.

Podczas VoiceCon Microsoft zapowiedział udostępnienie pierwszej publicznej wersji beta Office Communications Server 2007 i aplikacji klienckiej Office Communicator 2007, które będą podstawą nowej platformy VoIP.

Natomiast IBM zawarł porozumienie z Cisco. Jego efektem ma być integracja klienta Lotus Sametime z telefonami Cisco IP, technologiami poczty głosowej i telekonferencji, a także opracowanie standardowego interfejsu klienckiego wykorzystującego ujednolicone zestawy funkcji API oferowane przez IBM i Cisco.

Drogie aplikacje

75-80% nakładów na badania jest przeznaczane na rozwój oprogramowania, a nie systemów sprzętowych, telefonów itp. zgodnie zapewniają zarówno Louis D'Ambrosio, dyrektor Avaya, jak i Mike Zafirovski, kierujący firmą Nortel. Na przykład 80% inżynierów pracujących w firmie Nortel to programiści. Jednocześnie podkreślają, że duże znaczenie dla rozwoju rynku VoIP ma ich współpraca z producentami aplikacji, jak IBM, Microsoft lub SAP. Umożliwia ona zdaniem Louisa D'Ambrosio "wprowadzenie funkcji telekomunikacyjnych do rdzenia systemów obsługujących procesy biznesowe".

Wydaje się, że właśnie Microsoft i IBM będą w najbliższych latach walczyć o dominację na rynku jako dostawcy środowisk definiujących architekturę infrastruktury systemów VoIP.

Nowe produkty prezentowane podczas VoiceCon Spring 2007 oferują możliwości bliższego powiązania urządzeń wykorzystywanych przez pracowników mobilnych z systemami komunikacyjnymi czy konferencyjnymi opartymi na protokole IP. Potencjalne korzyści to zapewnienie pracownikom mobilnym - których praca zwykle ściśle wiąże się z generowaniem przychodów - więcej sposobów na pozostawanie w łączności z centralą i ze światem.

Inną grupą nowych produktów prezentowanych podczas VoiceCon są technologie umożliwiające powiązanie VoIP z platformami dostarczanymi przez znanych producentów aplikacji, m.in. SAP, IBM czy Microsoft. Główną korzyścią płynącą z ich zastosowania jest uczynienie pracowników bardziej podatnymi na zmiany zachodzące w procesach biznesowych organizacji.

W odbywającej się na początku marca konferencji uczestniczyło 130 wystawców. Imprezę zorganizowaną na Florydzie odwiedziło ok. 6 tys. zwiedzających.

Nowa generacja

Większość amerykańskich przedsiębiorstw jest obecnie w trakcie migracji z cyfrowych central PBX bazujących na technologii TDM do systemów IP. Potwierdzają to liczne badania prowadzone przez firmy analityczne. Według Infonetics sprzedaż systemów TDM spadła w ub.r. o 22%. Równocześnie sprzedaż systemów IP wzrosła w 2006 r. o 18%.

Migracja z TDM do IP przebiega konsekwentnie od pewnego czasu. Jednak zdaniem analityków Gartnera technologie, które trafiają na rynek, są zupełnie nową generacją produktów. Przenoszą one VoIP i komunikację IP na nowy, niedostępny dotychczas poziom zastosowań.

"Do tej pory brakowało sensownego biznesowego wyjaśnienia dlaczego firma potrzebuje telefonii IP. Oczywiście innego niż to, że dostawcy właśnie chcą ją sprzedawać" - mówi Jeff Snyder, jeden z wiceprezesów Gartnera. "Teraz jednak zaczynamy obserwować coraz więcej przykładów, w których nowe technologie pomagają użytkownikom realizować nie tylko proste obniżanie kosztów, ale również nowe, istotne zadania biznesowe" - dodaje Jeff Snyder.


TOP 200