Głos + fax + dane + LAN = MARATHON

Zgodnie z zapowiedzią ogłoszoną na warszawskich targach KOMPUTER EXPO'92, austriacka DATENTECHNIK GmbH/Austria wzbogaciła swą ofertę handlową o wielofunkcyjny serwer sieciowy MARATHON.

Zgodnie z zapowiedzią ogłoszoną na warszawskich targach KOMPUTER EXPO'92, austriacka DATENTECHNIK GmbH/Austria wzbogaciła swą ofertę handlową o wielofunkcyjny serwer sieciowy MARATHON. Integruje on na jednej linii dzierżawionej transmisję danych, transmisję telefaksową, rozmowy telefoniczne oraz łączy sieci typu LAN. MARATHONY mogą łączyć jednocześnie duże komputery, PC, terminale, serwery terminalowe, LAN-Bridge, centrale abonenckie, telefaksy i drukarki. Wszystko to odbywa się na jednej linii dzierżawionej z szybkością do 64 kb/s. Typowa kompresja dla kanałów danych wynosi 4:1, a dla kanałów akustycznych (300- 3400 Hz) 13:1.

MARATHONY mają budowę modułową. W związku z tym można uzyskać dowolną kombinację kanałów telefonicznych i kanałów danych, których maksymalna liczba wynosi 41. Zastosowanie tych serwerów pozwala w przyszłości na łatwą rozbudowę sieci, a już teraz obniża opłaty za wielokrotne obciążenia linii (dzięki ich częściowej eliminacji), a także opłaty za rozmowy telefoniczne.


TOP 200