Gigabity dla telekomunikacji

Z dużym zainteresowaniem spotkało się towarzyszące KomputerExpo seminarium 'Telekomunikacja Polska S.A. a sfera biznesu'. Przedstawiono na nim ogólny zarys planów rozwojowych TP S.A. na kilka najbliższych lat. Obecnie - przy wykorzystaniu środków z pożyczek zagranicznych - realizowane są ogromne inwestycje, których celem jest zbudowanie w Polsce nowoczesnej, szkieletowej sieci telekomunikacyjnej SDH. Strategicznym partnerem TP S.A. w realizacji tego programu rozwojowego jest firma Nortel, która będzie dostawcą najważniejszych urządzeń służących do budowy węzłów sieci.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się towarzyszące KomputerExpo seminarium 'Telekomunikacja Polska S.A. a sfera biznesu'. Przedstawiono na nim ogólny zarys planów rozwojowych TP S.A. na kilka najbliższych lat. Obecnie - przy wykorzystaniu środków z pożyczek zagranicznych - realizowane są ogromne inwestycje, których celem jest zbudowanie w Polsce nowoczesnej, szkieletowej sieci telekomunikacyjnej SDH. Strategicznym partnerem TP S.A. w realizacji tego programu rozwojowego jest firma Nortel, która będzie dostawcą najważniejszych urządzeń służących do budowy węzłów sieci.

Równolegle rozwijana jest sieć Polpak-T i system poczty X.400 obudowany interfejsami do przesyłania poczty elektronicznej w standardach: cc:Mail, MS-Mail, SMTP i Lotus Notes. Nie ma jeszcze cennika na te nowe usługi, ale jak zapewnił Jarosław Kępkowicz, jeden z dyrektorów TP S.A., całość winna znaleźć się w ofercie TP S.A. od 1 kwietnia br.

Zdaniem Jarosława Kępkowicza, wprowadzana obecnie technologia Frame-Relay będzie stosowana przez długie lata, natomiast X.25 jest już dojrzałym rozwiązaniem, które się już jednak dalej nie będzie rozwijać. Przyszłością są sieci ATM, ale obecnie są one jeszcze nie dopracowane.

Przedstawiciel koncernu Nortel podkreślił stały wzrost znaczenia telepracy i wykorzystania sieci globalnej. Według niezależnych badań w Europie, do roku 2002 będzie 30 mln użytkowników Internetu (obecnie niecałe 3 mln), zaś Polska ma być na naszym kontynencie piątą, co do wielkości, sieciową wspólnotą.

Słuchacze interesowali się planami TP S.A. związanymi ze świadczeniem usług internetowych. Jak zapewnił Jarosław Kępkowicz, TP S.A. nie zamierza zastępować na tym polu NASK-u. Obecnie jest budowana własna, ogólnokrajowa sieć z łączem zagranicznym 2 Mbps, która powinna być uruchomiona w ciągu 2-3 miesięcy, ale TP S.A. nastawia się raczej na współpracę z usługodawcami Internetu i budowę sieci wirtualnych dla przedsiębiorstw (Virtual Private Networks).


TOP 200