Giełda bez opóźnień

SidomaOnLine, oprogramowanie autorstwa ZETO-Rodan, pozwala na śledzenie notowań i składanie zleceń giełdowych w czasie rzeczywistym. Na razie jest to możliwe tylko na CeTO.

SidomaOnLine, oprogramowanie autorstwa ZETO-Rodan, pozwala na śledzenie notowań i składanie zleceń giełdowych w czasie rzeczywistym. Na razie jest to możliwe tylko na CeTO.

Usługi finansowe oferowane przez Internet biją na Zachodzie rekordy popularności. Dzięki technologii stało się możliwe obserwowanie rynku giełdowego w czasie rzeczywistym i inwestowanie bez wychodzenia z domu. Rozwiązanie dla polskich inwestorów stworzyła firma ZETO-Rodan, specjalizująca się m.in. w produkcji oprogramowania dla biur maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Moduł kliencki systemu SidomaOnLine umożliwia dokonywanie operacji giełdowych przez przeglądarkę WWW.

Nie tylko technologia

Biura maklerskie nie oferują dostępu do bieżących notowań przez Internet ani tym bardziej możliwości obrotu w czasie rzeczywistym. Notowania pojawiają się w sieci z kilkunastominutowym opóźnieniem. W przypadku notowań ciągłych jest to nie do zaakceptowania. Pod tym względem rozwiązanie ZETO-Rodan daje inwestorom nową jakość. Pierwszym klientem ZETO-Rodan jest Pioneer Polski Dom Maklerski SA. "Po połączeniu się z systemem SidomaOnLine nie występowały opóźnienia w stosunku do notowań wyświetlanych na terminalu giełdowym" - mówi Jacek Paszkowski, zastępca dyrektora Departamentu Usług Maklerskich PDM.

"Dostęp do notowań w czasie rzeczywistym może uzyskać każdy. Notowania CeTO są bezpłatne, natomiast za dostęp do notowań rynku głównego trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Zlecenia mogą jednak składać jedynie ci inwestorzy, których biuro maklerskie wykorzystuje system SidomaOnLine" - twierdzi Władysław Bogucki, prezes ZETO-Rodan.

ZETO-Rodan inwestuje nie tylko w technologię. Wspólnie z wydawcą "Parkietu" firma stworzyła internetowy serwis, zawierający informacje dla inwestorów. Wkrótce będą oni mogli korzystać z prostych narzędzi analitycznych. Z kolei spółka zależna - Rodan Telekom - podobnie jak Reuters czy Bloomberg, jest autoryzowanym przez giełdę dystrybutorem informacji o notowaniach. Informacje te są przekazywane współpracującym biurom maklerskim.

Elektroniczne zasieki

Dla programistów największy problem stanowił wybór rozwiązania klienckiego. Gdyby ograniczyć się do interfejsu przeglądarki, użytkownik musiałby co chwilę odświeżać zawartość strony. Problem rozwiązałby wykonywalny program w postaci pliku .exe, jednak takie rozwiązanie stwarza problemy z instalacją, możliwość zainfekowania wirusem itp.

Ostatecznie programiści ZETO-Rodan zdecydowali, że najwygodniejszym rozwiązaniem, spełniającym jednocześnie wymogi bezpieczeństwa, jest Java. Napisali aplet, który jest pobierany przez inwestora za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do systemu. Stworzono go na podstawie samodzielnie opracowanych klas Java. Jego objętość nie przekracza 300 KB. Za granicą, oprócz Javy, do wyświetlania notowań w czasie rzeczywistym są wykorzystywane rozwiązania oparte na transmisji strumieniowej.

Po pobraniu apletu z serwera ZETO-Rodan system sprawdza, czy aplet nie został zmodyfikowany przez osoby trzecie. W praktyce polega to na weryfikowaniu przez VeriSign - zostanie on zainstalowany na komputerze tylko wtedy, gdy będzie potwierdzona wiarygodność certyfikatu. Aplet łączy się z biurem maklerskim. Aby uzyskać dostęp do konta, należy posłużyć się kluczem wydawanym przez ZETO-Rodan lub biuro maklerskie. Klucz jest szyfrowany za po- mocą algorytmu RSA - jego długość wynosi 512-1024 bitów. Jest on wydawany inwestorowi na dyskietce, która podczas logowania powinna znajdować się w stacji. Jeżeli identyfikacja przebiegnie pomyślnie, inwestorowi są udostępniane dane o stanie konta.

Z ręką na pulsie

Aplet udostępnia okna z interfejsem podobnym do Windows. Możliwe jest otwieranie wielu okien jednocześnie. Istnieje też możliwość zapisania na serwerze parametrów zawartości, wyglądu i rozmieszczenia okien w postaci "profili".

Na ekranie pojawia się okno z tabelą. Aby złożyć zlecenie, wystarczy kliknąć dwukrotnie na wiersz danego waloru. W przypadku kliknięcia na pole z ofertą sprzedaży pojawi się okno zlecenia kupna i odwrotnie. Wpisuje się liczbę akcji i proponowaną cenę, następnie wysyła zlecenie do biura maklerskiego. To, co dzieje się dalej ze zleceniem, odzwierciedla kolor tła danego wiersza. Przykładowo, gdy zlecenie zostanie przyjęte, wiersz jest podświetlony na żółto. Jeżeli okaże się, że na koncie inwestora nie ma wystarczającej ilości środków, wiersz zostanie podświetlony na czerwono i zlecenie będzie anulowane.

Klient SidomaOnLine umożliwia też bieżące śledzenie operacji dokonywanych przez wynajętego doradcę inwestycyjnego, dla którego zaprojektowano oddzielną wersję aplikacji. Specjalne oprogramowanie klienckie zostało również opracowane dla maklerów nadzorujących zlecenia. Makler może np. aprobować zlecenia ręcznie lub automatycznie oraz ustanawiać reguły akceptacji.

System pozwala na obsługę transakcji na wielu giełdach. "Dostęp do operacji na głównym parkiecie inwestorzy uzyskają po uruchomieniu nowego systemu komputerowego na warszawskiej GPW. W przyszłości zamierzamy także zaoferować dostęp do giełd zagranicznych" - mówi Władysław Bogucki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200