Geodan w Polsce

Od połowy kwietnia działa w Warszawie przedstawicielstwo holenderskiej firmy Geodan, zajmujące się doradztwem i integracją systemów GIS (Geographical Information System).

Od połowy kwietnia działa w Warszawie przedstawicielstwo holenderskiej firmy Geodan, zajmujące się doradztwem i integracją systemów GIS (Geographical Information System).

Prezesem polskiego oddziału Geodanu jest Michiel Zevenbergen. Firma oferuje przeznaczone do uruchamiamia na silnych komputerach PC (w wyjątkowych wypadkach nawet na AT 286). Podstawowymi produktami są Atlas*GIS, Atlas*Graphics i MapInfo, pracujące w środowisku , różniące się zakresem oferowanych funkcji (od prezentacji w MapInfo do edycji i analiz w Atlas*Graphics). Programy mogą korzystać z prostych baz danych w formacie Lotus 1-2-3 lub dBase III+ oraz pakietu statystycznego SPSS/PC+. Istnieje możliwość komunikacji z formatami grafiki DXF (AutoCAD) oraz innych systemów GIS, np Arc/Info, czy DLG - Digital Line Graphs (US Geo Survey). Oddział Geodan Polska nie tylko sprzedaje gotowe pakiety, ale wykonuje usługi, m.in.

- mapy zagrożeń geodynamicznych dla Państowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (PIG)

- ocenę wpływu kopalni siarki w Jeziórku na otoczenie (dla (PIG)

- pilotowy projekt systemu (na drodze E40 Wrocław-Tarnów) do określania miejsc zwiększonej wypadkowości na drogach Polski (dla Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych)

Geodan Polska prowadzi także szkolenie w zakresie GIS pracowników parków narodowych, IMGW, PIG, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Katowicach, Warszawie i Krakowie.


TOP 200