Genius 1.0

Już wkrótce na rynku ma się pojawić kolejny produkt firmy SuperMemo World - system Genius 1.0 przeznaczony do budowy rozległych baz wiedzy. Pierwsza prezentacja systemu odbędzie się na targach Comdex Fall '95 w Las Vegas, zaś polska premiera będzie miała miejsce we wrześniu podczas targów Softarg '95 w Katowicach. Oprogramowanie ma być dostępne w sprzedaży w listopadzie br.

Już wkrótce na rynku ma się pojawić kolejny produkt firmy SuperMemo World - system Genius 1.0 przeznaczony do budowy rozległych baz wiedzy. Pierwsza prezentacja systemu odbędzie się na targach Comdex Fall '95 w Las Vegas, zaś polska premiera będzie miała miejsce we wrześniu podczas targów Softarg '95 w Katowicach. Oprogramowanie ma być dostępne w sprzedaży w listopadzie br.

Genius umożliwia operowanie na danych zgromadzonych w formie elementów multimedialnych powiązanych ze sobą hiperpołączeniami (ang. hyperlinks). W skład obiektów tworzących bazę wiedzy systemu Genius wchodzić więc będą m.in. tekst, dźwięk, grafika, animacja i wideo przechowywane w najpopularniejszych formatach plików, które w celu efektywnej prezentacji informacji można będzie łączyć ze sobą w prosty sposób.

Nowy program do prezentacji wiedzy używać będzie tzw. mnemonicznej hiperprzestrzeni. Jest to swego rodzaju rozszerzenie koncepcji map umysłu (ang. mind maps) zaproponowanej przez Tony Buzana, znanego brytyjskiego specjalistę od technik mnemonicznych, wg której mapa umysłu jest graficzną reprezentacją semantycznej struktury zapamiętywanej informacji. Mechanizm zastosowany w systemie Genius poszerzy ją poprzez wprowadzenie hiperpołączeń między węzłami mapy i atrybutów pozwalających na dostosowanie kształtu mapy do wymagań użytkownika oraz jego postępów w przyswajaniu wiedzy.

Jak to działa?

Wiedza w systemie Genius składa się z elementów, które z grubsza można podzielić na tematy/lekcje (ang. topics), stanowiące jej syntetyczną prezentację i jednostki (ang. items), reprezentujące uniwersalne związki typu bodziec-reakcja. Te ostatnie mogą być wykorzystywane jako znane z SuperMemo pary pytanie-odpowiedź.

Dla automatyzacji dołączania do bazy wiedzy tematów lub jednostek o podobnej strukturze system został wyposażony w mechanizm wzorca definiujący strukturę dokumentów, na podobnej zasadzie jak w edytorach tekstu definiowany jest styl akapitów. (Wszystkie obiekty baz wiedzy są przechowywane w indeksowanych rejestrach, co pozwala na minimalizację rozmiarów bazy i maksymalizację szybkości wyszukiwania multimedialnych informacji dzięki m.in. wielokrotnemu wykorzystywaniu tych samych obiektów).

Użytkownik Geniusa ma pod ręką narzędzia pozwalające na poruszanie się w hiperprzestrzeni bazy wiedzy, które oparte są na standardowych rozwiązaniach przyjętych w prezentacjach multimedialnych i systemach typu help. W przeciwieństwie jednak do większości popularnych rozwiązań multimedialnych, takich jak np. Encarta, baza wiedzy w systemie Genius jest strukturą dynamiczną, która może być w każdej chwili modyfikowana. Wszystkie hiperpołączenia w bazie, indeksy i zasoby są modyfikowane automatycznie tak, że nie jest potrzebny dodatkowy etap kompilacji. Zarówno hierarchiczna struktura wiedzy jak i sieć hiperpołączeń mogą być modyfikowane za pomocą narzędzi typu drag-and-drop.

Co więcej własności systemu Genius można poszerzać poprzez dodawanie własnych obiektów programowalnych. Należą do nich zarówno programy kompilowane jak i interpretowane, przy czym obiekty kompilowane mogą być dołączane poprzez wywoływanie plików DLL lub EXE z poziomu bazy wiedzy zewnętrznych, co pozwala stosować system w naukach proceduralnych takich jak np. w opanowywanie gry na instrumentach muzycznych, bezwzrokowe pisanie na klawiaturze czy trening zdolności twórczych.

Ponieważ interpretowane obiekty bazy wiedzy są sekwencjami komend prostego wewnętrznego języka skryptowego, pozwalają w łatwy sposób operować innymi obiektami i mogą być wykorzystywane np. do tworzenia interaktywnych prezentacji, budowania scenariusza działań, wzbogacania sekwencji wideo o napisy lub tworzenia animacji.

Na marginesie

SuperMemo World jest w trakcie negocjacji dotyczących licencjonowania materiałów edukacyjnych od wydawców w kraju i za granicą. Wśród pierwszych aplikacji systemu znajdzie się multimedialny kurs języka angielskiego i materiały naukowe dla studentów medycyny. SuperMemo World zamierza w przyszłości promować system Genius jako program zarządzający bazami wiedzy na CD-ROM'ach poprzez kooperację z wydawnictwami zainteresowanymi publikowaniem swoich materiałów na CD-ROM lub po prostu licencjonując w tym celu system.

Obecna wersja programu pozwala na import danych w formatach BMP, GIF, TIF, WAV, MID i AVI. Niemniej, dzięki otwartej architekturze systemu w łatwy sposób może być dodana obsługa innych formatów. W przygotowaniu jest interpretacja podzbioru formatów RTF i CDR, co pozwoli na dołączanie do bazy plików pochodzących z edytorów tekstowych i import grafiki wektorowej.


TOP 200