Gemini - zunifikowany Unix SCO

Santa Cruz Operation zamierza zunifikować trzy unixowe systemy operacyjne: własny OpenServer 5, HP-UX Hewlett- Packarda oraz UnixWare 2.0 Novella. Pełna wersja nowego systemu (32- i 64-bitowa) o nazwie Gemini ma być dostępna w 1998 r., tuż po pojawieniu się na rynku 64-bitowego procesora Intela. Pierwszym krokiem dla SCO na drodze do unifikacji było przejęcie od Novella, za 60 mln USD, praw do UnixWare.

Santa Cruz Operation zamierza zunifikować trzy unixowe systemy operacyjne: własny OpenServer 5, HP-UX Hewlett-Packarda oraz UnixWare 2.0 Novella. Pełna wersja nowego systemu (32- i 64-bitowa) o nazwie Gemini ma być dostępna w 1998 r., tuż po pojawieniu się na rynku 64-bitowego procesora Intela. Pierwszym krokiem dla SCO na drodze do unifikacji było przejęcie od Novella, za 60 mln USD, praw do UnixWare.

Ta operacja będzie składała się z dwóch etapów. Pierwszy z nich - połączenie unixowych systemów SCO i Novella - nastąpi już w tym roku. Drugi - przeniesienie kodu na 64-bitową platformę Intela - będzie wspólnie koordynowany przez HP i SCO.

Gemini - zunifikowany system unixowy

Projekt Gemini ma na celu stworzenie zunifikowanego, skalowalnego środowiska, które zintegruje najlepsze cechy zarówno SCO Open Server, jak i SCO UnixWare. System będzie wyposażony w podstawowe novellowskie usługi sieciowe, będzie bardziej skalowalny, zwiększona też zostanie wydajność aplikacji i korzystanie z dużych baz danych. Jednocześnie Gemini pozwoli projektantom aplikacji na obniżenie kosztów rozwoju i użytkowania systemu. Będzie to związane z uproszczeniem przenoszenia i testowania aplikacji, skróceniem czasu ich opracowania, ułatwieniem ich obsługi oraz umożliwieniem użytkowania raz zoptymalizowanej aplikacji na różnych platformach.

Pierwsze przybliżenie Gemini będzie składało się z 3 produktów: Eiger (kolejna wersja SCO UnixWare), Comet (kolejna wersja SCO Open Server) oraz Compatibility Toolkit. Główną cechą tych produktów będzie zapewnienie binarnej kompatybilności między obiema platformami przy większej niż do tej pory niezawodności systemu. Pozwoli to użytkownikom na uruchamianie tej samej wersji aplikacji zarówno pod SCO UnixWare, jak i SCO OpenServer.

Eiger zwiększy integrację SCO UnixWare z klientami PC poprzez usługi NetWare 4. Pozwoli to serwerowi SCO UnixWare na świadczenie klientom pracującym pod Windows podstawowych usług NetWare (plikowych, drukowania i katalogowych) bez konieczności instalowania oddzielnego serwera NetWare. Eiger będzie mógł także pełnić rolę serwera aplikacyjnego dla aplikacji NDS i gateway'a komunikacyjnego dla NetWare Connect Service dla sieci rozległych. Ma się pojawić na rynku w I kw. tego roku.

Comet - następca OpenServera

Nadzieje związane z Cometem są dwojakie. Z jednej strony ma on zwiększyć niezawodność, dostępność i skalowalność głównych uruchamianych na platformie SCO OpenServer. Z drugiej - ułatwić ewolucję od SCO OpenServer do Gemini. Oznacza to, że Comet zapewni większą zgodność z aplikacjami SCO UnixWare. Comet, poza funkcjami przejętymi ze SCO OpenServer Release 5, będzie wzbogacony o funkcje ułatwiające pracę na wysoce wydajnych serwerach, integrację z klientami pracującymi pod Windows oraz użytkowanie podstawowych aplikacji biznesowych.

Najważniejszym zamierzeniem SCO jest jednak stworzenie środowiska do tworzenia aplikacji dla docelowego systemu Gemini. Pierwsza wersja będzie nosiła nazwę Compatibility Toolkit, a jej zadaniem będzie identyfikacja interfejsów używanych w aplikacji, które będą mogły wymagać zmian dla Gemini. W jego skład wejdą też narzędzia do tworzenia, debugowania i testowania aplikacji w pełni wykorzystujących zalety Gemini. Pozwoli to projektantom tworzyć aplikacje, które będą binarnie kompatybilne ze wszystkimi platformami SCO: Eiger, Comet i Gemini. W skład środowiska projektowego Gemini wejdzie także Unix 95 (spec 1170) zgodny z API.


TOP 200