Gdzie szukać oszczędności energii elektrycznej

Zmniejszenie kosztów energii można uzyskać migrując firmę do środowiska terminalowego, rezygnując z typowych stacji roboczych. Desktop pobiera od 70 do 140 W (a nawet 200-300 W) bez monitora, podczas gdy super energooszczędny terminal zrealizowany w technologii ARM wymaga jedynie 5 do 30 W. Ponieważ obliczenia zostały przeniesione na serwer, należy uwzględnić zużycie energii przez tę maszynę, co stanowi nie więcej niż 45 W na sesję (max 4,5 kW na 100 sesji wliczając chłodzenie) i maleje przy większej skali wdrożenia. Dodatkową korzyścią takiego wdrożenia jest bardzo dobre zarządzanie stacjami, które obniża koszty wsparcia technicznego użytkowników.

Należy pamiętać także o tym, że zasilacze dzisiejszych urządzeń elektronicznych cały czas pobierają pewną ilość energii z sieci (nawet w stanie uśpienia), dlatego opłaca się wybierać takie stacje robocze i terminale, które są możliwie oszczędne po wyłączeniu.

Kompleksowa modernizacja

Największe zyski przynosi kompleksowa, dobrze opracowana modernizacja serwerowni. Nowoczesne serwery, które charakteryzują się znacznie korzystniejszym stosunkiem mocy obliczeniowej do pobieranych ilości energii elektrycznej, umożliwią optymalizację zużycia energii. W stosunku do modelu klasycznego, taka modernizacja może przynieść co najmniej 20% oszczędności energii. Drugim krokiem powinna być wirtualizacja i konsolidacja większości aplikacji pracujących w środowisku x86. Połączenie modernizacji maszyn z wirtualizacją, konsolidacją środowiska x86 oraz wdrożeniem serwerów kasetowych z optymalnym zarządzaniem energią może przynieść oszczędność rzędu 50% zużywanej dotąd energii elektrycznej.

Gdyby chcieć stosować każdą z tych strategii z osobna, uzyska się znacznie gorsze wyniki. Wdrożenie konsolidacji w wirtualizowanym środowisku bez modernizacji maszyn oszczędzi około 10% energii, z kolei wymiana procesorów na sprawniejsze energetycznie zmniejszy zapotrzebowanie o około 10%. W obu przypadkach uwzględnia się efekt kaskadowy i oszczędności te nie sumują się. Niektóre z technologii posiadają także wartość dodaną, na przykład lepsze zarządzanie i elastyczność rozwoju przy wirtualizacji oraz sprawny monitoring i możliwość działań proaktywnych przy centralnym sterowaniu zasilaniem i chłodzeniem.

Przykładem kompleksowego wdrożenia jest modernizacja serwerowni o powierzchni 463 m2, wykorzystującej serwery rack mount o niskim zagęszczeniu (3 kW na szafę, 1300 W/m2), całkowite obliczone obciążenie szaf serwerowych około 600 kW. Zasilanie było dostarczane przez dwa zasilacze awaryjne 750 kVA w konfiguracji nadmiarowej 1+1. Chłodzenie odbywało się w trybie hot-aisle/cold-aisle przy pomocy urządzeń podłogowych podłączonych do generatora wody lodowej w budynku. Instalacja ta początkowo pobierała 1127 kW, po modernizacji zużycie energii udało się ograniczyć do 585 kW (czyli zmniejszono je o ponad połowę). Po optymalizacji i konsolidacji zmniejszono niezbędną powierzchnię serwerowni z 463 mkw do 164 mkw, całkowite obciążenie mocą obliczeniową to 367 kW przy średniej gęstości 6,1 kW/stelaż (serwery o wysokiej gęstości - 12 kW/stelaż, 2U, standardowe 3,2 kW/stelaż, 4U). Wdrożenie to przeprowadzono w 2007 r., jeszcze przed wprowadzeniem przez firmy Intel i AMD nowoczesnych mikroprocesorów, które charakteryzują się wyższą wydajnością przy zbliżonym poborze mocy.


TOP 200