Gartner przewiduje gwałtowny wzrost działalności handlu elektronicznego

Działalność handlu elektronicznego prowadzonego przez przedsiębiorstwa, określana mianem business-to-business, będzie w najbliższym czasie gwałtowanie rosnąć i w roku 2004 przyczyni się do sprzedaży o wartości 7,29 bln USD.

Działalność handlu elektronicznego prowadzonego przez przedsiębiorstwa, określana mianem business-to-business, będzie w najbliższym czasie gwałtowanie rosnąć i w roku 2004 przyczyni się do sprzedaży o wartości 7,29 bln USD - wynika z raportu opublikowanego przez Gartner Group.

W roku ubiegłym rynek ten wart był 145 mld USD, a w ciągu czterech lat będzie miał 7-proc. udział w całkowitej światowej sprzedaży, która ma osiągnąć wtedy wartość 105 bln USD. Czynnikiem napędzającym rozwój tego rynku będzie przede wszystkim działalność związana z budowaniem rozwiązań handlu elektronicznego, zarówno przez nowo powstające firmy internetowe, jak i prowadzące dotychczas tradycyjną sprzedaż. Z przeprowadzonych badań wynika, że działalność firm określanych mianem twórców e-rynku, do roku 2004 będzie miała 37-proc. udział w badanym rynku, co będzie odpowiadać 2,71 bln USD.

Gartner wymienia także kilka firm, które do tej pory wydają się najbardziej interesującymi przedstawicielami twórców wirtualnego rynku. Są to m.in. Chemdex, VerticalNet, Altra Energy Technologies oraz Commerce One. Właśnie tego typu firmy mają w przyszłości pomóc tradycyjnym przedsiębiorstwom w stworzeniu i uruchomieniu sieci ekstranet, handlowych witryn WWW czy systemów wymiany danych elektronicznych (EDI).

Pomimo że pojawienie się rynku handlu elektronicznego typu business-to-business może mieć wpływ na krótkotrwałą destabilizację światowych rynków, to w dłuższym okresie ma przyczynić się do znacznego zwiększenia jego efektywności.

Przewiduje się, że w roku bieżącym wartość rynku business-to-business wyniesie 403 mld USD, w roku 2001 - 953 mld USD, a rok później już 2,18 bln USD i 3,95 bln USD w roku 2003.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200