Gartner polemizuje z opinią, że sieci "sigle-vendor" są najlepsze

Firma analityczna Gartner opublikowała raport, w którym twierdzi, że wbrew podglądom głoszonym przez czołowych dostawców sprzętu informatycznego (np. Cisco), sieci komputerowe powinno się budować stosując rozwiązania oferowane przez więcej niż jednego producenta.

Wiodący dostawcy sprzętu sieciowego mają na ten temat inne zdanie i wmawiają użytkownikom, że nie ma to jak sieć oparta na rozwiązaniach jednej firmy. Wysuwają oczywiście wtedy takie argumenty, jak: łatwość zarządzania; pewność, że wszystkie elementy sieci są sobą na 100% zgodne czy możliwość zastąpienia w każdej chwili jednego elementu (np. na wypadek awarii) drugim. Postawa taka nie dziwi - każda firma chce przecież opanować jak największą część rynku.

Gartner polemizuje z takim poglądem i pisze w raporcie, że w sieciach powinny pracować urządzenia produkowane przez co najmniej dwie firmy. Na dowód przytacza wnioski z przeprowadzej ankiety, w której udział wzięło ponad 1000 firm (działających w obszarze sektora publicznego oraz prywatnego), zatrudniających od 1 tys. do ponad 10 tys. pracowników.

Ankieta pokazała, że użytkownicy wcale nie podzielają takiej opinii i twierdzą, że sieć składająca się z urządzeń sieciowych produkowanych przez dwie czy trzy firmy (np. model Cisco plus 1 lub Cisco plus 2) sprawuje się równie dobrze jak sieć zawierająca tylko urządzenia Cisco. Administrator ma wtedy większe pole manewru (nie jest uzależniony od jednego dostawcy) i jest przy tym w stanie efektywnie zarządzać taką siecią. Warunkiem jest stosowanie w procesie administrowania siecią tzw. "najlepszych praktyk", publikowanych przez każdego dostawcę sprzętu sieciowego.

I nie są to tylko teoretyczne rozważania. Gartner podaje w raporcie, że po wprowadzeniu do sieci sprzętu oferowanego przez drugiego dostawcę, współczynnik TCO (ogólny koszt posiadania i utrzymania sieci w ruchu) spada w okresie pięcioletnim o 15 do 20%. Większość firm, które zdecydowały się na taki krok, odpowiedziała, że przejście na model "multi-vendor" przyniosło im same korzyści.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200